Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 8. 2018 11:51

Aktuality

Přehled zásadních událostí a jednání souvisejících s vystoupením Velké Británie z Evropské unie.

Dosavadní vývoj

čtvrtek 13. srpna

Už dva miliony občanů Evropské unie obdržely od Velké Británie tzv. "status usedlíka" (settled status), který jim umožňuje se na území trvale usadit i po tzv. "brexitu." Další 1,5 milionu občanů EU získal "předběžný status usedlíka" (pre-settled status) určeny pro osoby, které dosud na území nepobývají 5 let. Oba tyto statusy však umožňují jejich nositelům pracovat a studovat stejně bezproblémově, jako dosud, stejně jako jim zajišťují přístup ke zdravotní péči a jiným službám. Tito usedlíci však neobdrží žádné fyzické potvrzení o oprávněnosti jejich pobytu. Množí se tak obavy z opakování tzv. "kauzy Windrush," skrze kterou došlo administrativním pochybením k násilnému zadržení a následně i vyhoštění desítek osob pocházejících z Commonwealthu, přestože byly (mnohdy i desítky let) oprávněny na území pobývat. Občanům ČR a jiných členských zemí tedy nelze než doporučit podání žádosti o status usedlíka či předběžný status usedlíka. Žádost je možné podat do 31. 7. 2021, potřebné informace naleznou zájemci na oficiálních stránkách britské vlády.

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.cs#history

úterý 4. srpna 

V souvislosti s koronavirovou krizí apelovala britská vláda na dodavatele zdravotnických potřeb, aby doplnili zásoby léků a předešli tak případným problémům pro případ odchodu Velké Británie ke konci roku 2020 bez dohody. Obchod s léčivy je dalším z témat, kde vyjednavači dosud nenašli kompromis - na jedné straně stojí neochota Británie akceptovat jinou než vlastní regulaci, na druhé pak neochota Evropské unie ohrozit jednotný trh nejednotnými standardy pro výrobky a služby. 

čtvrtek 23. července 

Vyjednavač EU pro Brexit Michel Barnier hodnotí uplynulý vyjednávací týden jako poněkud neuspokojivý. Na straně Velké Británie postrádá konstruktivní přístup k rámci vyjednávání. Británie směřuje dohodu směrem k výhodám srovnatelným s jednotným trhem, to však není možné bez přijetí odpovídajících závazků (chránících např. trh a volnou soutěž.) Ty ovšem britská vláda s odkazem na zachování autonomie přijímat nechce. Obě strany doufají v uzavření dohody, právě pravidla vzájemného obchodu jsou však zatím „kamenem úrazu“ probíhajících jednání. 

pondělí 13. července 

Britská vláda ohlásila zjednodušený vízový režim pro zdravotníky a sociální pracovníky z ciziny po 1. lednu 2021. Dříve takto ohlásila zvýhodněné podmínky např. pro výzkumné pracovníky. Vláda také vyjde částečně vstříc zahraničním vysokoškolským studentům. Naopak ostatní pracovníci projdou přísnějším výběrem: budou dokládat kvalifikaci, znalost angličtiny i konkrétní nabídku zaměstnání.

středa 1. července 

Jak již dříve avizoval premiér Boris Johnson, Velká Británie nepožádala o prodloužení tzv. „přechodného období,“ které potrvá do 31. 12. 2020. Podle článku 132 tzv. výstupové dohody[1] jej bylo možno prodloužit o jeden či dva roky, Velká Británie však o prodloužení neprojevila zájem.

 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN#d1e5975-1-1

čtvrtek 18. června 

Evropský parlament dnes vyzval vyjednávače Evropské unie, aby neslevovali ze základních požadavků EU v rozhovorech o budoucích vztazích bloku s Británií, a to bez ohledu na dosud minimální pokroky ve vyjednávání.  Celkem 572 poslanců tak podpořilo dosavadní tvrdý vyjednávací přístup. Zdůraznili také dřívější závazek Británie zamezit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově. V květnu zveřejněný plán britské vlády totiž předpokládaná opatření neobsahoval. 

pátek 5. června

Vyjednávání mezi EU a Velkou Británií zaznamenávají drobné pokroky na víceméně nekontroverzních tématech – jde například o otázky lidských práv a justiční spolupráce. Naopak jen omezené úspěchy zaznamenávají vyjednavači v otázkách obchodu, zejména rybolovu a hospodářské soutěže. „Nemůžete těžit z absolutní suverenity a zároveň užívat výhody plného přístupu na jednotný trh v Evropské unii,” komentoval německý velvyslanec Michael Clauss. 

čtvrtek 28. května 

Komisař Johannes Hahn, odpovědný za oblast rozpočtu, prezentoval návrh na navýšení maxima národních příspěvků do unijního rozpočtu. Zatímco nyní mohou členské státy přispět do výše 1,2 % národního HDP, Evropská komise navrhuje příspěvky zastropovat na 1,4 % kvůli riziku odchody Velké Británie bez dohody. Reálně však státy ani nyní nepřispívají na maximu možné částky

středa 6. května

Podle slov eurokomisaře Phila Hogana, pod kterého spadají otázky obchodu v rámci Evropské unie, státy a ostatní partneři vyčkávají na výsledek brexitového jednání mezi Velkou Británií a EU. Jižní Korea již vyjádřila, že své další kroky přímo uzpůsobí výsledkům dohody, ze strany Spojených států se očekává totéž. 

pondělí 27. dubna – čtvrtek 30. dubna 2020

Mělo by proběhnout 4. kolo vyjednávání budoucího partnerství mezi EU a UK.

od pondělí 20. dubna do pátku 24. dubna 2020

Po týdnech neformálních jednání na expertní úrovni je dohodnut termín pro další kolo formálního jednání o smlouvě o budoucích vztazích, které proběhne přostřednictvím videohovoru.

pondělí – středa 6. – 8. dubna 2020

Bylo naplánováno třetí kolo vyjednávání, které se mělo uskutečnit v Bruselu, kvůli koronavirové krizi se však neuskutečnilo.

pondělí 30. března 2020

Proběhlo první zasedání Společného výboru EU-UK (pomocí telekonference) v čele s místopředsedou Komise Marošem Ševčovičem a členem britského kabinetu Michaelem Govem o implementaci výstupové dohody,. Hovořilo se zejména o právech občanů EU a přípravách na uplatnění protokolu o Irsku/Severním Irsku (zejm. vytvoření celních procedur pro výrobky ze Severního Irska do Velké Británie spolu se sanitárními a fytosanitární kontroly).

středa 18. března 2020

Mělo započnout druhé kolo vyjednávání EU s UK v Londýně; kvůli pandemii koronaviru prozatím zrušeno.

pondělí 2. března 202

0

Bylo zahájeno první kolo vyjednávání EU s UK o budoucím partnerství.

čtvrtek 27. února 2020

Británie zveřejnila mandát pro jednání s EU o budoucím partnerství. Tento mandát se značně odchyluje od přijaté politické deklarace a volá po kompletní hospodářské i politické nezávislosti země od konce tohoto roku.

úterý 25. února 2020

Rada EU schválila mandát Komise pro jednání s Británií o budoucím partnerství.

středa 12. února 2020

Evropský parlament podpořil mandát Evropské komise pro jednání EU s Británií o budoucím partnerství, který by podle europoslanců mělo být založen na dynamické harmonizaci norem na obou stranách a spolupráci v oblasti ekonomiky, zahraniční politiky a sektorových otázkách.

pondělí 3. února 2020

Unijní vyjednavač M. Barnier představil návrh mandátu pro jednání o budoucích vztazích mezi EU a Británií a doporučil otevřít vyjednávání nového partnerství založené na vodítkách a závěrech Evropské rady a na politické deklaraci připojené k výstupové dohodě.

sobota 1. února 2020

Začalo jedenácti měsíční přechodné období, v jehož průběhu bude UK stále aplikovat evropské právo. Pro občany, spotřebitele, podniky, investory, studenty a výzkumné pracovníky v EU i ve Spojeném království bude vše fungovat stejně jako doposud.

pátek 31. ledna 2020

Datum odchodu Velké Británie z EU. V následujících dnech naváží jednání o budoucích vztazích UK a EU.

čtvrtek 30. ledna 2020

Členské státy v rámci Rady EU schválily na základě písemné procedury uzavření výstupové dohody.

středa 29. ledna 2020

Plénum Evropského parlamentu schválilo výstupovou dohodu a britský stálý zástupce při EU sir Tim Barrow uložil ratifikační listiny k výstupové dohodě u Rady EU.

pátek 24. ledna 2020

Předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová podepsali výstupovou dohodu.

středa 22. ledna 2020

Dolní komora parlamentu zamítla všechny dodatky k prováděcímu zákon k výstupové dohodě schválené v předchozích dnech horní komorou, která nakonec schválila prováděcí zákon ve znění předložené vládou.

čtvrtek 9. ledna 2020

Dolní komora britského parlamentu dnes schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě. Předloha míří do horní komory, Sněmovny lordů.

pátek 13. prosince 2019

V britských předčasných všeobecných volbách zvítězila Konzervativní strana s 364 mandáty. Labouristická strana J. Corbyna obsadila 202 mandátů, Skotská národní strana 48 mandátů, Liberální demokraté 11, Strana zelených 1 mandát, ostatní 22 mandátů. Pro většinu v Dolní sněmovně britského parlamentu je zapotřebí 326 mandátů. Z hlediska brexitu by tento výsledek měl představovat nejlépe předvídatelný scénář, co se týče samotného vystoupení UK z EU. Do 31. ledna 2020 by měla usednout nová vláda UK s většinovou podporou v dolní sněmovně britského parlamentu (House of Commons), která by přijala legislativu implementující (a implicitně schvalující) revidovanou výstupovou dohodu z tohoto podzimu. V témže časovém horizontu by na straně EU relevantní instituce (Evropský parlament, Evropská rada, Rada EU) podnikly nutné kroky k ratifikaci ze strany EU. Velká Británie by vystoupila z EU k 31. lednu 2020 a jednání by se oficiálně přesunulo k vyjednávání budoucího vztahu.

Vedoucí představitelé EU-27 jednali na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU) o brexitu a o přípravách na jednání o budoucích vztazích mezi EU a UK po jeho vystoupení z EU. Evropská rada přijala závěry, ve kterých je vyjádřeno její odhodlání zajistit spořádané vystoupení UK z EU na základě dohody o vystoupení; vyzvala k včasné ratifikaci této dohody a jejímu účinnému provedení; bylo potvrzeno přání vytvořit co nejužší budoucí vztahy v souladu s Politickým prohlášením, a to při dodržení dříve dohodnutých pokynů Evropské rady, jakož i učiněných prohlášení (zejména prohlášení z 25. 11. 2018). Evropská rada ve svých závěrech vyzvala Evropskou komisi, aby Radě předložila návrh komplexního mandátu pro budoucí vztahy s UK neprodleně po jeho vystoupení. Vyzvala Radu pro obecné záležitosti, aby urychleně přijala příslušná rozhodnutí a mandát k jednání. Evropská rada rovněž uvítala rozhodnutí Evropské komise jmenovat pro účely jednání o budoucích vztazích opět Michela Barniera. Evropská rada bude jednání bedlivě sledovat a schválí případně další obecné politické směry. Mezi zasedáními Evropské rady zajistí Rada pro obecné záležitosti a COREPER za pomoci k tomu určené pracovní skupiny, aby byla jednání vedena v souladu s celkovými postoji a zásadami dohodnutými Evropskou radou, jakož i s mandátem Rady k jednání, a poskytnou další případné pokyny plně v souladu s nejlepšími zájmy EU

pátek 29. listopadu 2019

Vedoucí nově zřízené Task Force for Relations with the UK Michel Barnier navštívil ČR. Setkal se s předsedou vlády ČR, státní tajemnicí pro evropské záležitosti, zúčastnil se jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro brexit (ve které jsou zastoupeny jednotlivé ústřední správní úřady, hospodářští a sociální partneři, a byli přizváni zástupci podnikatelské sféry, komor a management několika asociací a sdružení). Jednal rovněž se zástupci evropských výborů obou komor Parlamentu ČR. Česká strana informovala M. Barniera o stavu připravenosti na vystoupení UK z EU, M. Barnier popsal stav vyjednávání s UK a nastínil kroky týkající se vyjednávání budoucího vztahu s UK.

středa 27. listopadu 2019

Seznam členů nové Evropské komise (schválený Radou EU dne 25. 11. a potvrzený hlasováním v Evropském parlamentu dne 27. 11.) neobsahuje kandidáta UK. Evropská komise nehodlá nicméně eskalovat situaci, bude ji analyzovat a rozhodne o případných dalších krocích, pokud tak uzná za vhodné. Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu v Evropském parlamentu na adresu UK uvedla: „Všichni víme, že jeden člen naší rodiny má v úmyslu Unii opustit. Nikdy jsem se netajila tím, že si přeji, aby Spojené království v Unii zůstalo. Rozhodnutí britských občanů budu však vždy respektovat. Budeme úzce spolupracovat na vyřešení společných výzev – zejména v oblasti bezpečnosti. Ať už nám budoucnost nachystá cokoli, přátelství a pouto, které pojí naše národy, nic nezlomí.“

pátek 15. listopadu 2019

Na jednání PS50 byla projednána problematika implementace dohody o vystoupení v průběhu přechodného období (za předpokladu, že dohoda bude ratifikována); výměna daktyloskopických údajů; dopad vystoupení UK na rozpočet Satelitního centra EU; stav sjednávání mezinárodních dohod UK se třetími zeměmi a reorganizace v rámci Evropské komise pro účely jednání o budoucím vztahu s UK. Již dne 22. 10. 2019 kolegium komisařů rozhodlo o zřízení “Task Force for Relations with the United Kingdom” (UKTF), která je od 16. 11. 2019 součástí Generálního sekretariátu Evropské komise. Skupině bude předsedat Michel Barnier (kterému bude nápomocen jeho zástupce na úrovni zástupce generálního ředitele) a bude se skládat ze současné TF50 (“Task Force for the Preparation and the Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU”) a oddělení Generálního sekretariátu zodpovědného za připravenost na brexit. UKTF bude koordinovat veškeré aktivity Evropské komise v oblasti strategických, operativních, právních a finančních záležitostí souvisejících s brexitem. Bude zodpovědná za dokončení vyjednávání dle článku 50 SEU, za připravenost Evropské komise na případné vystoupení UK bez dohody a za vyjednávání o budoucích vztazích s UK. Bude podřízena přímo předsedovi Evropské komise a bude spolupracovat s Generálním sekretariátem a všemi jeho zainteresovanými útvary. Rozhodnutí kolegia o zřízení UKTF bylo dohodnuto v úzké spolupráci mezi J. C. Junckerem a Ursulou von der Leyen. 

čtvrtek 14. listopadu 2019

Jakožto strážkyně smluv Evropská komise zaslala UK dne 14. 11. 2019 výzvu pro porušení závazků dle Smlouvy za nenavržení kandidáta na post komisaře. V souladu s čl. 258 SFEU je UK vyzváno k předložení svého vyjádření k dopisu do 22. 11. 2019. Evropská komise přistoupila k tomuto kroku po vyhodnocení dvou dopisů zaslaných UK jménem Ursuly von der Leyenové, ve kterých byly UK připomenuty závazky vyplývající ze Smlouvy a z rozhodnutí Evropské rady ze dne 29. 10. 2019, kterým byla prodloužena lhůta dle čl. 50 SEU. Po posouzení vyjádření UK, či pokud je UK nepředloží v daném termínu, Evropská komise může vydat odůvodněné stanovisko. Celý proces (jedná se o první krok tzv. infringement  procedure) může skončit u Soudního dvora EU.

úterý 29. října 2019

Britští poslanci schválili v závěrečném čtení (poměrem hlasů 438:20) návrh zákona upravujícího konání předčasných voleb, který bude nyní předložen Sněmovně lordů. Pokud bude návrh schválen, dojde 6. listopadu 2019 k rozpuštění Parlamentu a začne pětitýdenní předvolební kampaň, ve které bude dominovat otázka brexitu. Nedojde tak již k projednání návrhu zákona implementujícího dohodu o vystoupení, ke kterému zastávají politické strany rozdílná stanoviska (konzervativci budou prosazovat dokončení brexitu formou schválení dohody o vystoupení předložené Borisem Johnsonem; labouristé slibují voličům druhé referendum k otázce členství v EU; Brexitová strana se bude snažit překonat konzervativní stranu propagováním brexitu bez dohody, zatímco sloganem liberálních demokratů bude prosazování zpětvzetí oznámení UK o záměru z EU vystoupit dle čl. 50 SEU). Není jasné, zda nového předsedu Dolní sněmovny bude volit ještě současní nebo až noví poslanci. Volby by se měly konat 12. prosince 2019 (naposledy se volby konaly v prosinci v roce 1923), tedy v první den konání prosincové Evropské rady.

V podvečerních hodinách byla úspěšně zakončena členskými státy EU písemná procedura k prodloužení jednání dle čl. 50 SEU. Došlo tím ke schválení rozhodnutí Evropské rady (čl. 50 SEU) o prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. ledna 2020. Tvrdý brexit tak byl prozatím zažehnán minimálně do konce ledna 2020.

pondělí 28. října 2019

Na  jednání  COREPERu  (čl.  50  SEU)  byly  odsouhlaseny  dokumenty (návrh rozhodnutí  a  návrh prohlášení Evropské rady dle čl. 50 SEU) distribuované dne  27.  října,  a  bylo  schváleno  využití  písemné procedury pro jejich přijetí.   Hlavním obsahem je prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. ledna 2020  s  tím,  že  v  případě  dřívějšího  dokončení  ratifikace  dohody  o vystoupení oběma stranami tato dohoda vstoupí v účinnost vždy k prvnímu dni měsíce  následujícího  po  ratifikaci.  V  návaznosti  na text projednaného rozhodnutí,  které  bylo  zasláno  UK,  britský  premiér  zaslal předsedovi Evropské  rady  dopis,  ve kterém UK vyjadřuje souhlas s prodloužením lhůty dle  čl.  50  odst.  3  SEU.  Ve večerních hodinách byla zahájena předmětná písemná procedura (skončí 29. října v 18:00 hod). Pokud  nahlédneme  do  historie, bylo to 28. října 1971, kdy prošel v Dolní sněmovně  návrh poslance Teda Healthe ohledně členství UK ve společném trhu (díky 69 hlasů poslanců labouristické strany).

neděle 27. října 2019

Ve  večerních  hodinách byly členským státům distribuovány tři dokumenty, a to  upravený návrh rozhodnutí Evropské rady (učiněné se souhlasem Spojeného království)  o  prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 SEU (kterým se lhůta stanovená  podle  čl. 50 odst. 3 SEU, prodloužená rozhodnutím Evropské rady 2019/584,  dále  prodlužuje do 31. ledna 2020); podkladová nóta Generálního sekretariátu Rady, kterým byl COREPER dle čl. 50 SEU vyzýván, aby souhlasil se  zněním  rozhodnutí  o prodloužení, a s návrhem prohlášení (přičemž bylo navrženo,  aby  byly  rozhodnutí  a  prohlášení  schvalovány formou písemné procedury);  návrh  prohlášení  Evropské  rady  (čl.  50  SEU) do záznamu z jednání  Evropské rady (čl. 50 SEU), ve kterém je uvedeno, že Evropská rada souhlasí  s dalším prodloužením lhůty dle čl. 50, odst. 3 SEU; stvrzuje, že je  tímto vyloučeno jakékoliv opětovné projednávání dohody o vystoupení; že po  dobu  dalšího  prodloužení  UK zůstává členským státem se všemi právy a povinnostmi;  připomíná  povinnost UK navrhnout kandidáta na člena Evropské komise  (což  vyplývá  z pokračujícího členství UK v EU); závazek UK jednat během prodloužení konstruktivním a zodpovědným způsobem, jakož i možnost UK kdykoliv  odvolat  svůj  záměr z EU vystoupit; nad rámec jednání dle čl. 50 SEU  27  členských  států  a  Evropská komise mohou odděleně projednávat na všech úrovních záležitosti týkající se situace po vystoupení UK.

pátek 25. října 2019

Na  COREPERu  (čl.  50  SEU) byl projednán návrh rozhodnutí Evropské rady o prodloužení  lhůty  dle  čl.  50  SEU.  Bylo  tlumočeno stanovisko předsedy Evropské  rady,  který  doporučoval schválit delší prodloužení do 31. ledna 2020  (dle žádosti UK). Postoj Donalda Tuska byl podpořen Evropskou komisí. Členské  státy  se  v  principu shodly na prodloužení, přičemž v projednání návrhu rozhodnutí Evropské rady měli pokračovat v pondělí 28. října.

čtvrtek 24. října 2019

Ve večerních hodinách byl členským státům EU rozeslán návrh rozhodnutí Evropské rady (čl. 50 SEU) k prodloužení jednání dle čl. 50 SEU. COREPER (čl. 50 SEU) se bude zabývat tímto návrhem na svém pátečním jednání. Britský premiér oznámil svůj záměr dát dne 28. října hlasovat v Dolní sněmovně o konání předčasných voleb, jejichž termín by připadl na první den zasedání prosincové Evropské rady (12. prosince 2019). Pokud by poslanci odhlasovali konání předčasných voleb, premiér by opětovně předložil k projednávání návrh zákona implementujícího dohodu o vystoupení, nad kterým by poslanci mohli rokovat do 6. listopadu 2019. Britští poslanci schválili vládní legislativní program (poměrem hlasů 310:294), který byl prezentován během projevu britské královny dne 14. října 2019.

středa 23. října 2019

Proběhlo zasedání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU. Na programu byla problematika dosavadních jednání mezi Norskem a Evropskou komisí ve věci rybolovu, aktualizace tzv. Note verbale k dohodě o vystoupení určené pro třetí země a stav přístupových jednání UK k tzv. Kimberley procesu (obchodování se surovými diamanty).
Ve večerních hodinách zasedal v reakci na poslední vývoj v UK COREPER (čl. 50 SEU) za účasti vyjednavače Michela Barniera. Bylo diskutováno o otázce případného prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v reakci na sobotní dopis UK a forma schvalování prodloužení. V diskusi ohledně „flextension“ budou velvyslanci pokračovat na svém pátečním jednání.
Kratší a techničtější prodloužení by mohlo pomoci britským poslancům získat dodatečný čas na projednání zákona implementujícího dohodu o vystoupení. Delší prodloužení by se v UK neobešlo bez předčasných voleb. Aby se mohly tyto volby konat ještě v roce 2019, Dolní sněmovna britského parlamentu by musela hlasovat o této záležitosti nejpozději 5. listopadu; následně by se poslanci během dvou listopadových dnů museli zabývat návrhy právních předpisů, jejichž projednávání nebylo doposud v rámci legislativního procesu ukončeno, neboť 7. listopadu by musel být Parlament rozpuštěn. Den voleb by připadl na 12. prosince (dle tzv. Fixed Term Parliament Act musí mezi dnem rozpuštění Parlamentu a dnem konání voleb proběhnout lhůta v délce 25 dnů). Nutno dodat, že dne 4. listopadu má být zvolen nový předseda Dolní sněmovny (nástupce Johna Bercowa).
Středeční jednání mezi britským premiérem a předsedou labouristické strany ohledně nového časového harmonogramu („programme motion“) projednávání návrhu zákona implementujícího dohodu o vystoupení nevyústilo v žádné rozhodnutí. Nelze vyloučit opětovné zahájení projednávání návrhu zákona příští pondělí, v závislosti na programu jednání Dolní sněmovny.
Britští poslanci by měli ve čtvrtek 24. října ve večerních hodinách hlasovat o vládním legislativním programu vlády, který byl prezentován během projevu britské královny dne 14. října

úterý 22. října 2019

Návrh zákona implementujícího dohodu o vystoupení („Withdrawal Agreement Bill“) byl odsouhlasen Dolní sněmovnou britského Parlamentu ve druhém čtení (poměrem hlasů 329:299). Následně měla začít podrobná debata. Britští poslanci nicméně ve večerních hodinách vládou navržené zkrácené třídenní projednávání návrhu zákona („programme motion“) zamítli (poměrem hlasů 308:322). Britský premiér v reakci na toto zamítnutí rozhodl projednávání zákona přerušit do doby, dokud nezíská odpověď ze strany EU ve věci prodloužení lhůty. V mezičase pokračují v UK přípravy na vystoupení UK z EU bez dohody. Otázkou zůstává, zda bude Boris Johnson prosazovat předčasné volby. Britští poslanci budou nyní ve středu a čtvrtek projednávat projev královny Alžběty, který pronesla v britském Parlamentu dne 14. října, a ve kterém představila legislativní program vlády Borise Johnsona. V pátek Sněmovna nezasedne. Předseda Evropské rady, který již konzultuje s lídry EU-27 prodloužení, v reakci na večerní rozhodnutí Borise Johnsona uvedl, že doporučí EU-27, aby souhlasila s požadavkem UK na prodloužení lhůty do 31. ledna 2020 (formou písemné procedury). Dle tiskové mluvčí vzala Evropská komise výsledky večerního hlasování v britském Parlamentu na vědomí a očekává ze strany britské vlády informaci o dalších krocích.

pondělí 21. října 2019

Předseda Dolní sněmovny britského Parlamentu John Bercow nedal souhlas k uskutečnění druhého hlasování (tzv. meaningful vote) o dohodě o vystoupení, neboť by se jednalo o nespořádané a opakované hlasování, ke kterému došlo již v sobotu dne 19. října. Parlamentní pravidla totiž zapovídají dvojí hlasování o totožné matérii. Dlouho očekávané znění tzv. „Withdrawal Agreement Bill“ bylo zveřejněno ve večerních hodinách společně s návrhem na zrychlené třídenní projednávání. Očekává se řada pozměňujících návrhů od opozice a rebelujících poslanců. Důležitý je pozměňovací návrh týkající se celní unie (zavazuje vládu vyjednávat o celní unii s EU během jednání o budoucím vztahu).

Kroky britského premiéra a jejich soulad s tzv. Bennovým zákonem (dle kterého měl premiér požádat EU o prodloužení) se staly předmětem prověřování Nejvyšším skotským soudem, který odložil své rozhodnutí na neurčito.

Konference předsedů výborů Evropského parlamentu rozhodla, že v tomto týdnu nedojde v Evropském parlamentu k ratifikaci dohody o vystoupení formou udělení souhlasu s textem, a to dokud nebude dokončen legislativní proces v Dolní sněmovně britského Parlamentu (ratifikace nové dohody o vystoupení). Pro účely udělení souhlasu bude ad hoc svoláno mimořádné zasedání europoslanců, neboť další plenární zasedání se bude konat až v polovině listopadu. Znění nové dohody o vystoupení je předmětem projednávání v parlamentním výboru pro ústavní záležitosti (AFCO). Konference předsedů se vrátí k diskuzi o aktuálním stavu ve čtvrtek 24. října.

neděle 20. října 2019

Ráno zasedl COREPER (čl. 50 SEU),  který během velmi rychlého jednání odsouhlasil spuštění písemné procedury pro odsouhlasení upraveného návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení a současně přijetí upraveného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o vystoupení, jehož přílohou je návrh dohody samotné. Spuštěním písemné procedury dochází k naplnění závěrů Evropské rady z minulého týdne, což umožní Evropskému parlamentu jednat v týdnu od 21. října, kdy začíná plenární jednání.

čtvrtek 17. října 2019

Evropská komise doporučila, aby Evropská rada (čl. 50 SEU) schválila revidovanou dohodu o vystoupení, včetně revidovaného Protokolu o Irsku/Severním Irsku, a revidované Politické prohlášení o rámci budoucího vztahu mezi EU a UK. Shody na znění uvedených dokumentů bylo dosaženo během intenzivních vyjednávání mezi Evropskou komisí a vyjednavači UK, která probíhala během předchozích dnů.

Na mimořádně svolaném COREPERu (čl. 50 SEU) byla projednána příprava Evropské rady (čl. 50 SEU), včetně projednání návrhu závěrů Evropské rady (čl. 50 SEU). Paralelně s tímto jednání zasedala také pracovní skupina dle čl. 50 SEU, na níž zástupci Komise prezentovali technické detaily nově dojednané dohody o vystoupení a politickou deklaraci.

Na svém mimořádném zasedání Evropská rada ve složení EU-27 přijala závěry, kterými potvrdila revidovanou dohodu o vystoupení UK z EU a schválila revidované Politické prohlášení (v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK). Na tomto základě vyzvala Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda o vystoupení mohla vstoupit v platnost 1. listopad 2019, a umožnily tak spořádané vystoupení.

Na níže uvedené webové stránce naleznete jak samotné revidované znění dohody, tak upravenou politickou deklaraci i závěry Evropské rady (čl. 50 SEU):

https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2019/10/17/art50/         

 

středa 16. října 2019

Ve večerních hodinách svolaný mimořádný COREPER (čl. 50 SEU)  byl informován ze strany unijního vyjednavače Michela Barniera o posledním vývoji v jednání mezi Komisí a UK s cílem nalézt shodu ještě do jednání Evropské rady (čl. 50 SEU).

úterý 15. října 2019

Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) ve složení EU-27 o aktuálním stavu jednání v souvislosti s brexitem (v návaznosti na probíhající intenzivní jednáními s vyjednávači UK) s cílem pokusit se dosáhnout dohody před zasedáním Evropské rady (čl. 50 SEU). M. Barnier vyjádřil názor, že dosáhnout dohody před summitem bude obtížné, ale stále ještě možné. Ministři připomněli některé klíčové zásady postoje EU včetně ochrany jednotného trhu, práv občanů a Velkopáteční dohody, a současně vyjádřili M. Barnierovi plnou důvěru a podporu.

úterý 8. října 2019

Česká národní banka vydala sérii informací s upozorněními pro úvěrové instituce UK a jiných států působících v ČR a tuzemské klienty britských úvěrových institucí působící v ČR nebo v jiných státech. Rovněž je na webu ČNB v obou jazykových verzích informace pro tuzemské klienty britských pojišťoven působících v ČR ze dne 16. 9. 2019. Všechny tyto zprávy se týkají především dopadů zákona č. 74/2019 Sb. (tzv. lex Brexit) na tyto instituce a klienty.

https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/conduct-of-supervision/public-notices/ (AJ verze)

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/upozorneni-pro-verejnost/ (CZ verze)

úterý 24. září 2019

Dne 24. září Nejvyšší soud UK jednomyslně rozhodl, že přerušení zasedání britského parlamentu na pět týdnů bylo nezákonné.  Předseda Dolní sněmovny John Bercow po oznámení verdiktu uvedl, že se sněmovna musí sejít co nejdříve.

čtvrtek 12. září. 2019

Evropský parlament schválil návrh usnesení, ve kterém avizoval, že výstupovou dohodu bez backstopu neschválí.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0038_CS.html

středa 11. září 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo seznam akcí, které bude samo či ve spolupráci s dalšími partnery pořádat do konce října 2019. Tyto akce proběhnou v rámci příprav na vystoupení Spojeného království z EU, které je plánováno na 31. října 2019. 

 

Brexit – plánované akce

13.9. (pá)

Praha

Konzultace v KCE – MPO (Více informací zde)

20.9. (pá)

Praha

Konzultace v KCE -  MPO a GŘC (Více informací zde)

8.10. (út)

Brno

Akce v rámci MSV – Teritoriální seminář „Doing Business – Velká Británie a Francie“ + přítomnost na stánku

ve spolupráci s GŘC (Více informací zde)

17.10. (čt)

Praha

Industry Day (seminář k opatřením zaváděným UK po brexitu) – opakování dubnového semináře Border Delivery Group,

podrobnosti budou upřesněny

18.10. (pá)

Praha

Konzultace v KCE – MPO (Více informací zde)

pondělí 9. září 2019

dne 9. září. byl podepsán královnou zákon  tzv. Benn Act, který zavazuje vládu UK požádat o prodloužení vyjednávání o brexitu do konce ledna 2020, a to pokud by do 19. 10. vláda nesjednala s EU výstupovou dohodu. Benn Act dále zavazuje UK vládu znovu předložit parlamentu k projednání poslední znění Dohody o vystoupení.

středa 28. srpna 2019

Premiér Boris Johnson požádal královnu Alžbětu II. o souhlas s přerušením zasedání britského parlamentu. Královna žádosti vyhověla a zasedání parlamentu bydlo přerušeno v období od poloviny září do 14. října.

pondělí 5. srpna 2019

Proběhlo standardní jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU, které se zabývalo současným vývojem na politické scéně UK. Zástupci členských států se navzájem informovali o stavu připravenosti na různé scénáře vystoupení UK z EU. Očekává se účast britského premiéra na summitu G7 ve francouzském Biarritzu (24. 8. – 26. 8. 2019). 

středa 24. července 2019

Britská královna jmenovala Borise Johnsona předsedou vlády (v pořadí již 14. premiéra, kterého královna od svého nástupu na trůn jmenovala). Krátce poté nový premiér do značné míry obměnil personální složení svého kabinetu. Předseda Evropské rady B. Johnsonovi poblahopřál a vyjádřil naději, že EU a UK projednají detailně vzájemnou spolupráci. Unijní vyjednavač Michel Barnier reagoval, že se jedná o významný okamžik pro další osud brexitu. Zdůraznil, že EU nikdy nebude považovat vystoupení UK bez dohody za vhodné řešení, ale že je na tento scénář připravena. V reakci řady lídrů EU-27 rezonovalo nekompromisní stanovisko, že EU neustoupí, pokud jde o představy B. Johnsona dojednat jiné podmínky vystoupení.

úterý 23. července 2019

Boris Johnson byl zvolen předsedou konzervativní strany (poměrem hlasů 92 153 hlasů oproti 46 656 hlasů pro Jeremy Hunta).

čtvrtek 27. června 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice mezinárodních dohod (do vystoupení z EU je UK vázáno společnou obchodní politikou jako výlučnou kompetencí EU; je povinno informovat EU o probíhajících jednáních a v okamžiku jejich dokončení má informovat o výsledku) a spolupráci mezi Irskem a Severním Irskem (dne 21. června byly zveřejněny výstupy z mapování Severo-jižní spolupráce na Irském ostrově, které proběhlo na konci r. 2017; tato spolupráce probíhá na základě Velkopáteční dohody a pokrývá celou škálu oblastí).

pátek 21. června 2019

Theresa Mayová se zúčastnila zasedání Evropské rady. Během tiskové konference po eurosummitu se předseda ER zmínil rovněž o brexitu: EU se těší na spolupráci s novým předsedou vlády UK; chce předejít neuspořádanému vystoupení UK z EU; má zájem o nastavení co nejužšího vztahu s UK; je otevřena rozhovorům, pokud se budou týkat znění politického prohlášení o budoucím vztahu, a pokud UK změní dosavadní postoj; nicméně i nadále platí, že znění dohody o vystoupení nebude znovu projednáváno; EU bude pokračovat ve svých přípravách na vystoupení bez dohody. 

čtvrtek 20. června 2019

Po několika kolech hlasování zůstali ve hře poslední 2 kandidáti, a to Jeremy Hunt a Boris Johnson, o kterých budou v červenci hlasovat formou korespondenčních lístků všichni členové konzervativní strany. Konečná fáze volby mezi těmito 2 kandidáty nyní zahrnuje 16 setkání se členy strany, v rámci kterých budou plány kandidátů o vyřešení brexitu podrobeny důkladnému posouzení.
Zasedala skupina zřízená vládou a složená z odborníků pod vedením Steva Barclayho (ministr pro brexit) a Jessyho Normana (z ministerstva financí), tzv. Technical Alternative Arrangements Advisory Group, jejímž úkolem je definovat proveditelné varianty k severoirskému backstopu.

čtvrtek 13. června 

Proběhlo první tajné hlasování podle pravidel konzervativní strany ((byly upraveny začátkem června 2019). Hlasovalo všech 313 konzervativních poslanců Dolní sněmovny. Kandidáti potřebovali získat alespoň 17 hlasů, aby mohli postoupit do dalšího kola hlasování. Pokud by získalo nejméně 17 hlasů všech 10 kandidátů, byl by vyřazen kandidát s nejmenším počtem získaných hlasů. Do dalšího kola nepostoupili 3 kandidáti: Mark Harper, Andrea Leadsom a Esther McVey.

středa 12. června

Evropská komise zveřejnila poslední (páté) sdělení k připravenosti na brexit, a to několik dnů před konáním červnové Evropské rady (čl. 50), a v návaznosti na dubnové rozhodnutí Evropské rady (čl. 50) o prodloužení lhůty dle čl. 50 do 31. 10. 2019. EK apeluje na jednotlivé stakeholdery, pokud jde o jejich zodpovědnost za přípravu. Prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. 10. je příležitostí pro dokončení příprav zejména pro ty subjekty, které nebyly připravené ke konci března. Nelze se však spoléhat na další prodloužení, a to ani technické. EK zhodnotila přijata legislativní opatření. Neshledala potřebu měnit věcný obsah, u dílčích opatření zváží technické změny v termínech, aby poskytovaly stejné časové záruky v období po 31. 10., jako kdyby UK vystoupilo z EU v březnu 2019. 16 nelegislativních aktů v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření ztratilo svůj význam prodloužením lhůty. Sdělení obsahuje rovněž shrnutí příprav v EU-27 v jednotlivých oblastech (práva občanů, sociální zabezpečení, cla, daně, doprava, rybolov, finanční služby, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, chemické látky).

 

pondělí 10. června 

Vypršela lhůta pro registraci uchazečů o předsednický post  konzervativní strany. Kandidáti museli doložit, že mají podporu minimálně 8 stranických kolegů. Vedením tzv. Výboru 1922 bylo schváleno 10 kandidátů (Michael Gove, Matt Hancock, Mark Harper, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Andrea Leadsom, Esther McVey, Dominic Raab, Rory Stewart). Výběr nového předsedy konzervativců bude probíhat ve dvou fázích, nejprve budou hlasovat poslanci konzervativní strany a posléze její členové. Nyní se očekává série vyřazovacích hlasování.

pátek 7. června 

Britská premiérka Theresa Mayová formálně odstoupila z čela konzervativní strany (tento krok avizovala ve svém projevu dne 24. 5. 2019), čímž byl formálně vyvolán proces volby nového předsedy. Nově zvolený předseda strany se stane předsedou vlády na zbývající necelé 3 roky funkčního období vlády. Do doby jeho jmenování nelze kabinet T. Mayové považovat za vládu v demisi a premiérka zůstává v premiérském křesle do doby zvolení nového předsedy.

úterý 28. května

Theresa Mayová vyjádřila na neformální večeři hlav států a předsedů vlád EU naději, že doufá, že se jejímu nástupci podaří dosáhnout pokroku ve vyjednávání o vystoupení UK z EU prostřednictvím kompromisu, a lítost nad tím, že se jí nepodařilo dosáhnout schválení dohody o vystoupení před svou rezignací. Předseda Evropské rady zdůraznil, že nemá pochybnosti o tom, že UK (které je stále členským státem) bude stejně konstruktivně přistupovat k evropským záležitostem jako doposud. Rovněž prohlásil, že jedním z důvodu vysoké účasti voličů v evropských volbách (50,5 %) byl brexit.

V rámci Panelu „Brexit. What now?“ (Prague European Summit) se panelisté vyjadřovali k dramatické politické scéně v UK a nejistotě, která po prohlášení Theresy Mayové o její resignaci stále přetrvává. Bylo poukázáno na skutečnost, že je UK ostrov 4 národů, ale brexit se stal „English national project“. V rámci historické reflexe byl připomenut projev Margaret Thacherové z roku 1988, který lze považovat za začátek brexitu, neboť tehdejší britská premiérka oponoval kontinentální představě (vyjádřená Jacquesem Delorsem), kterým směrem by se evropská integrace měla ubírat.

pondělí 27. května

Zveřejněny výsledky voleb do Evropského parlamentu v UK: Brexit Party 33,3 % hlasů (28 europoslanců), Liberální demokrati 20,9 % (16 europoslanců), labouristická strana 14,6 % (10 europoslanců), Zelení 12,5 % (7 europoslanců), konzervativní strana 8,8 % (3 europoslanci) Change UK 3 % (žádný europoslanec).

Technický seminář KE (DG MOVE) ke směrnici 2010/35/EU o přepravitelných tlakových zařízeních v souvislosti s vystoupením UK z EU. Evropská komise poskytla informace ohledně Oznámení zúčastněným stranám, které se týká právních předpisů EU v oblasti průmyslových výrobků.

pátek 24. května

Britská premiérka Thereza Mayová oznámila v emotivním prohlášení, že 7. června odstoupí z vedení konzervativní strany. Uvedla, že je v zájmu země, aby nový předseda vlády vynaložil veškeré úsilí k nalezení konsensu. Citovala N. Wintona (v souvislosti s jeho aktivitami v Československu během 2. světové války), který kladl důraz na nezbytnost hledání kompromisů.

čtvrtek 23. května 2019

V UK začala volby do EP. Britští voliči si vyberou celkem 73 europoslanců napříč 12 volebními obvody.

středa 22. května 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice práv občanů; výměna dosavadních zkušeností mezi členskými státy ohledně registrace občanů EU-27 do EU Settlement Scheme (Zpráva o průběhu poslední testovací fáze systému - třetí fáze testování probíhala od 21. 1 do 29. 3. 2019, druhá od 1. 11. do 21. 12. 2018 a první od 28. 8. do 17. 10. 2018 - byla zveřejněna 2. 5. 2019 na internetových stránkách vlády UK).

Jednalo se rovněž o právním vztahu UK vůči European University Institute, které je v současnosti smluvní stranou úmluvy, kterou byl EUI (Florencie, IT) založen.

Nad rámec jednání Pracovní skupiny rovněž britská premiérka vystoupila před poslance v Dolní sněmovně britského Parlamentu během interpelací rovněž s projevem, ve kterém vysvětlila svůj plán ohledně brexitu (šlo v podstatě o zopakování hlavních bodů z jejího projevu ze dne 21. 5.).

Na britské politické scéně dne 22. 5. došlo k další turbulenci, kdy ve večerních hodinách rezignovala další členka kabinetu, a to Andrea Leadsomová (Leader of the House of Commons). Přitom se očekávalo, že dne 23. 5. A. Leadsomová upřesní kroky vlády  a předloží poslancům Dolní sněmovny britského Parlamentu návrh zákona k dohodě o vystoupení, tzv. Withdrawal Agreement Bill..

Na britskou premiérku je vyvíjen stále větší tlak, aby rezignovala. Vedení tzv. 1922 Committee britského Parlamentu jednalo o možné změně pravidel, dle kterých by bylo možno premiérku odvolat (dle platných pravidel platí 12ti měsíční imunita premiéra ode dne, kdy ustál hlasování o vyslovení nedůvěry).

úterý 21. května

Zasedala britská vláda, aby projednala novou verzi materiálu k brexitu, který měl být předložen britskému Parlamentu. Odpoledne vystoupila premiérka se svým projevem, ve kterém přiznala, že nalezení kompromisu kolem brexitu se ukázalo být náročnější, než očekávala.

Řada britských poslanců napříč celým politickým spektrem buď přímo odmítla její „new Brexit deal“, který zahrnoval též možnost konání druhého referenda o vystoupení UK z EU, nebo znejistěla ve svém dosavadním postoji (podpora dohody o vystoupení).

středa 15. května 2019

Na jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla výměna názorů na doplnění kapacit po odchodu UK z EU ve vojenské operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině; členské státy byly informovány o situaci ohledně mezinárodních dohod sjednávaných UK se třetími zeměmi; EK rovněž informovala o prohlášení zaslaném EP v návaznosti na vystoupení předsedy EK na plenárním zasedání EP dne 16. 4.; byla diskutována otázka práv občanů v kontextu registrací občanů EU-27 do EU Settlement Scheme. EK rovněž poskytla vysvětlení o zakotvení činnosti European University Institute (Florencie, IT) do kontextu brexitu (následkem vystoupení UK z EU přestane být smluvní stranou úmluvy zřizující  EUI).

čtvrtek 9. května 2019

V Sibiu na konferenci o budoucnosti Evropy, která se konala na okraj neformálního summitu, se svým projevem vystoupil Stephen Barclay (britský ministr pro brexit). Uvedl, že společné evropské zájmy jsou důležitější než brexit, a že je nutno v rámci budoucího vztahu UK s EU klíčové otázky řešit společně.

čtvrtek 2. května 2019

Mnoho občanů z ČS EU-27, kteří se nacházejí na území UK, se již zaregistrovalo, aby mohli zůstat v UK po vystoupení země z EU (požádali o "settled status"). Dle zprávy britské vlády se během tří testovacích období (poslední k 29. 3.) zaregistrovalo přes 2 000 Čechů. MV UK reagovalo na zprávu obsahující výsledky kontroly fungování „EU Settlement Scheme“.

středa 1. května 2019

Aktuální informace týkající se programu Horizont 2020 a dalších programů EU pro financování výzkumu, inovací a VŠ vzdělávání: Až do vystoupení zůstává UK ČS EU, a britské organizace se mohou nadále plně účastnit programu Horizont 2020. Ratifikace dohody o vystoupení UK z EU by zajistila pokračující účast UK v programu Horizont 2020 až do konce programového období a na celou dobu trvání realizovaných projektů. Pro případ tzv. brexitu bez dohody byly ze strany britské vlády vydané záruky pro zajištění kontinuity financování. Britská vláda se zavazuje financovat britskou účast během celé doby trvání projektu ve všech úspěšných návrzích projektů, které budou podány před samotným vystoupením z EU (vztahuje se také na projekty, které ještě v čase brexitu nebudou o výsledcích výzev informovány). Ve zbývajícím období, tzn. od vystoupení UK z EU do konce roku 2020, se britská vláda zavazuje financovat britskou účast ve výzvách otevřených pro třetí země programu H2020.

pátek 26. dubna 2019

Z Kulatého stolu na téma Nastavení budoucího vztahu s UK po brexitu budou vypracována doporučení pro vládu ČR a další tvůrce české evropské politiky.

středa 24. dubna 2019

Zveřejněny aktualizované informace (ve všech 26 jazycích) pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří žijí, pracují či studují v UK, o tom, jak se zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Povinnost se vztahuje rovněž na osoby s povolením k trvalému pobytu (permanent residence) v UK. Občan mající neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to remain or enter) nebo je občanem Irska, se registrovat nemusí, ale může. Registrace se provádí online pomocí aplikace, která prověří tři základní údaje: totožnost, pobyt v UK a případný záznam v rejstříku trestů. Registrovat se lze od 30. 3. 2019.

středa 17. dubna 2019

Zveřejněn report z konference na téma Brexit jako zrcadlo Evropy, kterou organizovala ČSESP společně s MZV v pátek 5. dubna 2019 v Černínském paláci MZV ČR. Máte-li zájem o podrobný záznam z konference, přečtěte si živě psaný report na Twitteru pod hashtagem #brexitMZV19.

úterý 16. dubna 2019

Předsedové Evropské rady a Evropské komise na plenárním zasedání EP informovali o výsledku Evropské rady (čl. 50). Předseda Evropské rady ve svém vystoupení zdůvodnil rozhodnutí EU-27 o prodloužení lhůty dle čl. 50; zdůraznil, že ačkoliv účast UK ve volbách do Evropského parlamentu vyvolává emoce, UK (dokud bude členským státem)  má právo a povinnost se těchto voleb zúčastnit, a že tuto skutečnost nelze zpochybňovat. Předseda Evropské komise ve svém vystoupení poukázal na skutečnost, že datum 31. říjen je konečný termín.

Předseda Evropské komise zaslal v návaznosti na své vystoupení v plénu G. Verhofstadtovi (koordinátorovi Evropského parlamentu pro brexit a předsedovi Brexit Steering Group) prohlášení Evropské komise, které odráží závazek Evropské komise k úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

Pondělí 15. dubna 2019

Konference předsedů Evropského parlamentu rozhodla, že v rámci posledního plenárního zasedání nebude Evropský parlament o udělení svého souhlasu s dohodou o vystoupení hlasovat. Generální tajemník Rady EU zaslal předsedovi Evropského parlamentu dopis, ve kterém ho informoval o výsledku Evropské rady (čl. 50) a písemné proceduře, kterou byly schváleny příslušná rozhodnutí ohledně technických změn dohody o vystoupení. Současně vyzval Evropský parlament, aby zohlednil veškeré změny a uvedené informace při udělení svého consentu s pozměněným návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení.

pátek 12. dubna 2019

V Úředním věstníku EU zveřejněno nouzové opatření k vízům. Ostatní nouzová opatření byla zveřejněna v Úředním věstníku EU již 27. 3. 2019.

čtvrtek 11. dubna 2019

Zveřejněn dopis stálého zástupce UK při EU T. Barrowa předsedovi ER stvrzující souhlas britské vlády s rozhodnutím Evropské rady o prodloužení lhůty dle čl. 50.

Britská premiérka informovala poslance britského Parlamentu o výsledcích ER50. Uvedla zejména, že odsouhlasené prodloužení brexitu maximálně do 31. 10. 2019 je kompromisem, a že UK může z EU vystoupit dříve, pokud schválí dohodu o vystoupení. V souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu ministr David Lidington vyhlásil den konání těchto voleb na 23. 5. 2019.

středa 10. dubna 2019

Evropská rada dle článku 50 Smlouvy o EU (ER50) vzala na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5, dubna 2019, v němž požádala o další prodloužení lhůty (stanovené podle čl. 50 odst. 3 SEU) do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení. V reakci na tuto žádost se ER50 dohodla na dalším prodloužení předmětné lhůty s cílem umožnit ratifikaci dohody o vystoupení oběma stranami. Toto prodloužení by mělo trvat po dobu nezbytně nutnou, v každém případě však nejdéle do dne 31. října 2019. Evropská rada rovněž připomněla, že v případě, že strany dokončí své ratifikační postupy přede dnem 31. října 2019, může v souladu s čl. 50 odst. 3 SEU dohoda o vystoupení vstoupit v platnost dříve. Proto by k vystoupení mělo dojít k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačních postupů, nebo dne 1. listopadu 2019, podle toho, co nastane dříve.

úterý 9. dubna 2019

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil seminář zaměřený na opatření na hranicích Spojeného království po brexitu. Seminář, který uspořádalo Velvyslanectví Spojeného království, se těšil výraznému zájmu ze strany nejen českých podnikatelů. Ti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat o otázkách souvisejících s celními procedurami, importem a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných produktů a krmiva a rostlin přímo se zástupci britské mezirezortní skupiny Border Delivery Group, která má za úkol zajistit, že na hranicích nenastanou závažné problémy v případě jakéhokoli scénáře odchodu Spojeného království z EU. S možnými dotazy je pak možné se obracet jak na MPO prostřednictvím e-mailové adresy brexit@mpo.cz, tak v případě konkrétních dotazů na opatření přijímaná britskými úřady na adresu queriesattheborder.fr@hmrc.gsi.gov.uk.

Prezentace ze semináře:

pondělí 8. dubna 2019

Sněmovna lordů přijala pozměňovací návrh k tzv. Cooper bill, který posléze poslanci většinou schválili a královna k němu vyslovila souhlas (již není nutné, aby britští poslanci znovu odsouhlasili změny prodloužení lhůty, které by navrhla EU, muselo by se ovšem jednat o prodloužení přesahující datum 22. 5. 2019).

Komisař Phil Hognan představil připravenost EU a opatření na podporu evropských farmářů v případě vystoupení UK bez dohody.

pátek 5. dubna 2019

Britská premiérka zaslala předsedovi Evropské rady dopis s žádostí o další prodloužení lhůty stanovené podle čl. 50 SEU. Navrhla datum 30. 6. 2019 s tím, že vláda UK bude pokračovat v přípravách voleb do Evropského parlamentu pro případ, že by UK bylo v době jejich konání stále členským státem.

Komisař Karmenu Vella představil nouzová opatření ke zmírnění dopadů vystoupení UK z EU bez dohody na rybolov.

středa 3. dubna 2019

Dolní sněmovna britského parlamentu těsně před středeční půlnocí nejtěsnější možnou většinou (313:312) schválila návrh zákona, který pověřuje premiérku T. Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 12. dubna hrozit varianta bez odchodu Spojeného království z EU dohody. Návrh teď směřuje do horní parlamentní komory.

pondělí 1. dubna 2019

Druhé indikativní hlasování v Dolní sněmovně opět skončilo patovou situací, neboť žádný ze čtyř tzv. indicative votes nezískal většinu.

Hlasovalo se o těchto návrzích:

 • C: Celní unie (neprošel o tři hlasy) – návrh vyžaduje závazek vyjednat „stálou a komplexní celní unii s EU“.
 • D: Společný trh 2.0 – Návrh počítal s členstvím Spojeného království v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
 • E: Referendum – Hlasovalo se o podmínce veřejného hlasování (referenda), které by potvrdilo jakoukoli dohodu brexitu schválenou parlamentem a před její ratifikací.
 • G: Nadřazenost parlamentu – Předmětem návrhu byla podmínka vyjednat delší odklad brexitu, a pokud to nebude možné, parlament má vybrat a rozhodnout mezi odchodem bez dohody nebo zpětvzetím čl. 50 SEU
   

středa 27. března 2019

Dolní sněmovna přijala statutory instrument, který zakotvuje prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v návaznosti na obsah rozhodnutí ER50 (21. 3. 2019) do vnitrostátního práva UK.

Indikativní hlasování v Dolní sněmovně skončilo patovou situací, neboť žádný z osmi tzv. indikative votes nezískal většinu: 
B: No deal (John Baron, 160:400), D: Společný trh 2.0 (Nick Boles, 188:283),
H: EHP / ESVO bez celní unie (George Eustice, 65:377),
J: Celní unie (Ken Clarke, 264:272), K: Labouristický plán (Jeremy Corbyn, 237:307),
L: Zpětvzetí notifikace dle čl. 50 SEU (Joanna Cherry, 184:293), M: Druhé referendum (Margaret Beckett, 268:295),
O: Nouzová preferenční opatření (Marcus Fysh, 139:422).

Za britskou vládu po ukončení hlasování vystoupil S. Barclay, který vyzval poslance, aby („in the national interest“) podpořili dohodu o vystoupení. 

pondělí 25. března 2019

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhlo hlasování o poslaneckých návrzích. Prošel návrh konzervativního poslance O. Letwina (329:302), čímž si poslanci vynutili možnost projednat 27. března své návrhy ohledně podoby vystoupení UK z EU. Ministerstvo pro vystoupení UK z EU označilo výsledek hlasování za nebezpečný precedent.

čtvrtek 21. března 2019

Evropská rada dle čl. 50 SEU vzala na vědomí dopis britské premiérky Theresy Mayové ze dne 20. března 2019. V reakci na něj schválila nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení, jež byly dohodnuty mezi Evropskou komisí a vládou UK dne 11. března 2019 ve Štrasburku. Evropská rada přijala závěry, ve kterých vyslovila souhlas s prodloužením lhůty do dne 22. května 2019 za podmínky, že Dolní sněmovna britského Parlamentu příští týden schválí dohodu o vystoupení.

Jestliže Dolní sněmovna příští týden dohodu o vystoupení neschválí, Evropská rada souhlasí s prodloužením předmětné lhůty do dne 12. dubna 2019 a očekává, že před uvedeným dnem UK Evropské radě přednese k posouzení další postup.

Evropská rada zopakovala skutečnost, že dohodu o vystoupení, která byla mezi EU a UK dohodnuta v listopadu roku 2018, není možné znovu otevírat. Jakýkoli jednostranný závazek, prohlášení nebo jiný akt by měl být slučitelný s literou i duchem dohody o vystoupení. Vyzvala rovněž k tomu, aby na všech úrovních pokračovala práce zajišťující připravenost a alternativní opatření s ohledem na důsledky vystoupení UK, a to při zohlednění veškerých možných vyústění.

středa 13. března 2019

Dolní sněmovna britského Parlamentu odmítla vystoupení UK z EU bez dohody (tzv. „no deal scénář“). V důsledku tohoto kroku proběhne dne 14. března hlasování o prodloužení dvouleté lhůty pro sjednání výstupové dohody dle čl. 50 SEU.

úterý 12. března 2019

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhla rozprava a druhé hlasování o dohodě o vystoupení UK z EU a politické deklaraci k rámci budoucích vztahů mezi EU a UK (tzv. meaningful vote). Britští poslanci hlasovali proti přijetí dokumentů (poměrem hlasů 242:391).

Oba dokumenty byly již dříve potvrzeny vedoucími představiteli EU-27 na mimořádném zasedání Evropské rady dle čl. 50 dne 25. listopadu 2018. Závěry z listopadového zasedání a příslušné dokumenty byly následně stvrzeny na Evropské radě dle čl. 50 dne 13. prosince 2018.

Bylo zveřejněno právní stanovisko G. Coxe (Attorney General) k dokumentům přijatým dne 11. března 2019 v návaznosti na setkání britské premiérky a předsedy Evropské komise.

Dne 13. března 2019 budou britští poslanci hlasovat o vyloučení scénáře vystoupení UK z EU bez dohody.

Zdroje:

 

pondělí 11. března

Britská premiérka se setkala s předsedou Evropské komise ve Štrasburku. Následně proběhla tisková konference a byl zveřejněn dopis předsedy Evropské komise adresovaný předsedovi Evropské rady, ve kterém J.- C.Juncker zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. 6. 2016. Přílohou dopisu je nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení. V jednostranném prohlášení UK se uvádí, že pokud nebude dosaženo shody na budoucím vztahu, nic nebude bránit UK v tom, aby se vyvázalo z povinností vyplývajících z Protokolu o Irsku/Severním Irsku, přičemž UK dodrží v celém rozsahu a za všech okolností své povinnosti z Velkopáteční dohody z r. 1998.

Zdroje:

 

čtvrtek 7. března 2019

Prezident republiky podepsal vládní brexitový zákon ze dne 27. února 2019 s celým názvem "o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie".

středa 27. února 2019

Další hlasování Dolní komory britského Parlamentu se týkalo pouze pozměňovacích poslaneckých návrhů k neutrálnímu vládnímu usnesení k revidovanému vládnímu plánu. Prošly 2 návrhy:

 • návrh (502:20) labouristické poslankyně Y. Cooperové a konzervativního poslance O. Letwina (přípravit legislativní opatření k prodloužení lhůty dle čl. 50 Smlouvy o EU a přinutit vládu, aby dostála svému slibu ve věci časového harmonogramu březnového hlasování)
 • návrh konzervativního poslance A. Costy (měl největší podporu napříč politickými stranami), aby vláda implementovala část znění dohody o vystoupení, která upravuje práva občanů po brexitu, a to bez ohledu na výsledek vyjednávání mezi EU a UK

neděle 24. února 2019

 • Britská premiérka během cesty na egyptský summit pro Euronews uvedla, že se o brexitu bude v britském Parlamentu hlasovat nejpozději 12. března. Zdůvodnila, že jelikož vyjednávání s EU stále probíhá, o dohodě se hlasovat (meaningful vote) 27. 2. nebude.
 • Předseda ER50 D. Tusk se setkal s britskou premiérkou, na následné tiskové konferenci uvedl, že prodloužení brexitu by bylo racionálním řešením. Dle tiskové zprávy britská premiérka jednala kromě předsedy ER rovněž s předsedou EK a s premiéry IT, NL a kancléřkou Merklovou, včetně irského premiéra L. Varadkara, který ve svém vyjádření pro média vyloučil časově omezený backstop i jednostranné vystoupení („unilateral exit clause“).

sobota 23. února 2019

pátek 22. února 2019

 • Irská vláda zveřejnila legislativní balíček opatření v rámci nouzového plánování a příprav na vystoupení z EU bez dohody.

čtvrtek 21. února 2019

 • V Bruselu jednali představitelé labouristické strany J. Corbyn a K. Starmer (pouhá výměna informací).
 • Výbor pro EU Horní komory britského Parlamentu zveřejnil svou třetí zprávu k mezinárodním smlouvám (“Third report scrutinising Brexit-related international agreements”).

středa 20. února 2019

 • V průběhu PMQs poslanci kladli britské premiérce dotazy ohledně vyloučení no-deal a další problematiky. Předseda labouristické strany se dotazoval ve věci jednání premiérky se zástupci EU. Vůdce SNP se ptal premiérky ohledně dalšího „meaningful vote“, výsledků činnosti konzervativní vlády a ekonomickým dopadů brexitu. Dle M. Strida (MF UK) vláda zveřejnila analýzu ekonomického dopadu zveřejnila. Výsledky jednání si můžete prohládnout na videu na webu House of Commons. Transkripce projednávání v Dolní komoře k dispozici 3 hodiny po projednání k dispozici na: Hansard online.
   
 • Tři členky konzervativní strany vystoupily ze strany a připojili se k nově vytvořené Independent Group. V dopise adresované premiérce zdůvodnili své rozhodnutí.
   
 • Britská premiérka jednala v Bruselu s předsedou EK dne 20. února 2019. V rámci společného prohlášení shrnuli výsledky svého jednání (dočasná povaha backstopu versus „alternative arrangements“; právní záruky; společný dopis předsedů EK a EP ze 14. ledna; možnost úpravy znění politického prohlášení; pokračování jednání mezi unijním a britským vyjednavačem). Do konce února se má uskutečnit další jednání mezi premiérkou a předsedou EK (termín k datu zpracování podkladů není znám).
 • V rámci zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP rozprava k brexitu;  v rámci Zahraničního výboru  EP rozprava k brexitu ohledně souhlasu EP (s hlasováním v plénu EP se posečká, dokud nebude zřejmé, že k podpisu dohody Radou dojde, jiné výbory EP mohou dopisem svého předsedy postoupit stanovisko k dohodě výboru AFCO, kterému předseda EP předal 30. 1. referral; možného prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU; proběhlo první jednání Brexit Consent Group) a dopadu na volby do EP.
   
 • GS Rady vyhlásil písemnou proceduru (do 12:00 hod 21. 2.) ve věci rozhodnutí o autorizaci UK k uzavření a podpisu dvou dohod s ČS EFTA, která by řešila práva občanů těchto států a další aranžmá vzájemných vztahů po brexitu.

úterý 19. února 2019

pondělí 18. února 2019

 • Setkání unijního vyjednavače M. Barniera s britským ministrem pro brexit S. Barclayem, kterého doprovodil attorney general G. Cox (očekává se od něj upřesnění navrhované změny textu k backstopu), nepřineslo nic nového. G. Cox je stále více a více klíčovou osobou jednání UK s EU, jelikož je autorem původního právního doporučení vládě (legal advice), které kritizuje backstop. Očekává se, že po skončení jednání upraví své doporučení a tím umožní mnoha poslancům hlasovat pro dohodu sjednanou T. May.
 • Sedm poslanců labouristické strany oznámilo ukončení svého členství ve straně. Zůstávají nadále členy Parlamentu UK jako tzv. Nezávislá skupina / Independent Group
 • EK zintenzivnila kampaň informující evropské podniky o opatřeních v oblasti cel a nepřímých daní (např. DPH) v případě brexitu bez dohody. Podniky, které mají zájem pokračovat v obchodování s UK, by měly vyhodnotit, zda mají k uplatňování celních postupů a pravidel potřebné technické kapacity a nezbytné lidské zdroje; zvážit, zda je třeba získat různá celní povolení a registrace; kontaktovat vnitrostátní celní správu. Mají nyní k dispozici informační materiály (včetně pětibodového kontrolního seznamu).
 • https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs
 • https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf

čtvrtek 14. února 2019

 • Proběhla debata a hlasování v Dolní komoře britského Parlamentu. Britští poslanci navázali na hlasování z 29. ledna. Britská vláda utrpěla symbolickou porážku, neboť poslanci odmítli původní usnesení vlády, kterým měli vzít poslanci na vědomí dosavadní postup vlády UK. Poslanci hlasovali rovněž o dvou pozměňovacích návrzích k tomuto usnesení. Ani jeden z nich však nebyl přijat.

úterý 12. února 2019

 • Britská premiérka vystoupila před britské poslance, aby je zpravila o posledním vývoji ve vyjednávání. Požádala je o další čas pro jednání o severoirském backstopu s EU.

pátek 8. února 2019 

 • Irský premiér Leo Varadkar po setkání s britskou premiérkou v Dublinu vyjádřil naději, že lze dosáhnout dohody, a tím zabránit chaotickému vystoupení UK.

čtvrtek 7. února 2019

 • Britská premiérka jednala s předsedy EK, ER a EP. Jednání proběhlo ve vzájemné snaze dosáhnout řádného vystoupení a nastavení pevného budoucího partnerství. Britská premiérka popsala kontext dění v britském Parlamentu, jehož Dolní sněmovna požaduje právně závaznou změnu podmínek backstopu, a zmínila různé varianty postupu vyplývající z jejího mandátu. Předseda EK zdůraznil postoj EU-27 neotevírat znění dohody o vystoupení a otevřenost, pokud jde o úpravu znění politického prohlášení, přičemž všechny změny by musely být odsouhlaseny EP a EU-27. Strany se shodly na pokračování rozhovorů za účelem nalezení řešení, které získá potřebnou podporu britského Parlamentu a bude v souladu s vodítky ER.

úterý 5. února 2019

 • Britská premiérka se ve svém projevu před zástupci podnikatelské sféry v Belfastu snažila ujistit irské občany, že britská vláda usiluje o to, aby nebyla obnovena tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

úterý 29. ledna 2019

 • V Dolní komoře britského Parlamentu proběhla debata a hlasování o tzv. plánu B ohledně dalšího jednání o brexitu. Řada poslanců prosazovala své požadavky, a to formou pozměňovacích návrhů k usnesení, které spolu s tzv. plánem B předložila britská vláda. Z uplatněných návrhů prošly pouze dva: požadavek, aby vláda vyloučila „no deal scénář“, a požadavek, aby se vláda vrátila k jednacímu stolu a našla „alternativní řešení“ pro otázku Irska a Severního Irska.

pondělí 21. ledna 2019

 • Premiérka Theresa Mayová přednesla v Dolní sněmovně britského Parlamentu proslov a naznačila další plánované kroky v brexitovém procesu formou tzv. plánu B. Zdůraznila 3 změny v postupu britské vlády v rámci snahy o dosažení dohody s EU: větší flexibilita, otevřenost a zapojení britského Parlamentu do vyjednávání o budoucím vztahu s EU; zajištění ochrany práv pracujících a environmentálních standardů a splnění závazku týkajícího se hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

středa 16. ledna 2019

středa 16. ledna 2019

 • Britská vláda přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry v Dolní komoře Parlamentu vyvolané opozičními labouristy (poměrem hlasů 325 pro důvěru a 306 pro vyslovení nedůvěry vládě). K vyslovení nedůvěry bylo zapotřebí 318 hlasů. Britská premiérka následně oslovila předsedy všech hlavních politických stran, se kterými se chce setkat, s nabídkou na další hledání řešení v otázce brexitu. Bezprostředně po ukončení hlasování již jednala s představiteli Skotské národní strany a Demokratické unionistické strany. Premiérka tak usiluje o nalezení mezi-stranické shody na dalším postupu napříč politickými stranami.

úterý 15. ledna 2019

úterý 15. ledna 2019

 • Britští poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu v rámci hlasování („meaningful vote“) odmítli dohodu o vystoupení UK z EU i tím i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Dle britského zákona o vystoupení UK z EU by měla vláda předstoupit před Parlament a představit mu plán dalšího postupu. Nelze vyloučit, že Parlament zadá vládě, aby dohodla prodloužení vyjednávací lhůty podle čl. 50 SEU či podpořila nové referendum o konkrétní podobě brexitu.

úterý 15. ledna 2019

 • Senátoři si ve formátu Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR vyslechli informaci vlády ČR o změnách právních předpisů ČR v souvislosti s vystoupením UK z EU.

pondělí 14. ledna 2019

pátek 11. ledna 2019

čtvrtek 10. ledna 2019

 • Jednání britské vlády, v rámci kterého britský ministr pro odchod UK z EU Stephen Barclay informoval členy vlády o stavu příprav UK na vystoupení UK bez dohody.

středa 9. ledna 2019

 • Jednání COREPER (čl. 50 SEU) k balíčku dokumentů týkajících se vystoupení UK z EU. Cílem bylo dosáhnout shody na textech, aby mohly být následně schváleny formou písemné procedury.

úterý 8. ledna 2019

 • Okolnosti předcházející hlasování o dohodě o vystoupení se komplikují projednáváním pozměňovacích návrhů britských poslanců ke státnímu rozpočtu a zvýšení daní, což poslanci podmiňují požadovaným hlasováním o dohodě o vystoupení (Yvette Cooperová, stínová ministryně vnitra za Labouristickou stranu; Vince Cable za Liberální demokraty). Více viz The GuardianBBCEU Observer.

pondělí 7. ledna 2019 a středa 9. ledna 2019

 • Pracovní skupina Rady EU (čl. 50 SEU) projednala balíček dokumentů, který měl být následně projednán na odpoledním COREPERu (čl. 50 SEU) dne 9. 1. 2019. Členské státy EU se shodly na tom, že je nutno pokročit ve schválení dohody o vystoupení na straně EU před hlasováním v britském Parlamentu dne 15. 1. 2019.

pondělí 7. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019

 • Britská premiérka Theresa Mayová v rámci pořadu BBC potvrdila, že se hlasování o dohodě o vystoupení z EU uskuteční v 3. týdnu 2019. Ujistila občany, že se bude věnovat v období před hlasováním problematice Severního Irska, roli Parlamentu při jednáních o budoucí dohodě o vztazích mezi UK a EU a jednáním s EU ve věci získání dalších záruk v klíčových tématech dohody. Během vánočních svátků a na začátku roku 2019 uskutečnila telefonické diplomatické rozhovory s vedoucími představiteli EU27 a EK.

středa 19. prosince 2018

středa 19. prosince 2018

pondělí 17. prosince 2018

 • Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že Parlament UK bude opětovně debatovat o návrhu dohody o vystoupení a o politické deklaraci o budoucích vztazích mezi UK a EU v týdnu od 7. 1. 2019.

čtvrtek 13. prosince 2018

 • Vedoucí představitelé EU27 se sešli na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU), aby jednali o brexitu. Znovu potvrdili závěry ze dne 25. 11. 2018, v nichž stvrdili dohodu o vystoupení a schválili politické prohlášení („Unie za touto dohodou stojí a má v úmyslu přistoupit k její ratifikaci. Tato dohoda není otevřena k opětovnému vyjednání.“). Závěry obsahovaly politické záruky zejména ohledně tzv. pojistky pro Severní Irsko (backstop). Rovněž byl zdůrazněn zájem EU na sjednání ambiciózního budoucího vztahu, díky kterému by nemělo dojít k aktivaci irského backstopu. Pokud by tato situace přesto nastala, EU se zavázala, že podnikne všechno pro to, aby situace trvala co nejkratší dobu. Zazněla také výzva k zintenzivnění prací na připravenosti na všechny možné scénáře.

středa 12. prosince 2018

 • Britská premiérka obhájila v hlasování o vyslovení stranické nedůvěry svůj post předsedkyně konzervativní strany, a tím i vlády (poměrem 200 hlasů k 117). Ve svém projevu apelovala na všechny parlamentní strany, aby spolupracovaly pro dosažení spořádaného brexitu.

středa 12. prosince 2018

pondělí 10. prosince 2018

 • Britská premiérka Theresa Mayová informovala ve svém projevu v britském Parlamentu, že odloží plánované hlasování o návrhu dohody o vystoupení UK z EU, neboť pro něj mezi poslanci nezískala dostatečnou podporu. Hlasování mělo proběhnout dne 11. 12. 2018.

středa 5. prosince 2018

 • EK zahájila postup vedoucí k podpisu a uzavření dohody o vystoupení UK z EU. V návaznosti na zasedání Evropské rady (článek 50 SEU) konané dne 25. 11. 2018 vydala dva návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody.
 • Aby mohla dohoda o vystoupení vstoupit v platnost, musí nyní Rada EU schválit podpis jejího znění jménem Unie a Evropský parlament musí poté vyslovit svůj souhlas před tím, než ji Rada EU uzavře. UK bude muset dohodu o vystoupení ratifikovat v souladu se svými vlastními ústavními postupy.

čtvrtek 29. listopadu 2018

pondělí 26. listopadu 2018

neděle 25. listopadu 2018

 • Na mimořádném zasedání Evropské rady (dle čl. 50 SEU) vedoucí představitelé EU27 potvrdili návrh dohody o vystoupení UK z EU a schválili návrh politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK. Vyzvali EK, Evropský parlament a Radu EU, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda mohla vstoupit v platnost (30. 3. 2019).

čtvrtek 22. listopadu 2018

 • Předseda Evropské rady Donald Tusk zaslal členským státům EU27 návrh politického prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK. Bylo dohodnuto na úrovni vyjednavačů (v zásadě dohodnuto na politické úrovni) s výhradou potvrzení ze strany vedoucích představitelů.

pondělí 19. listopadu 2018

 • Rada pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) ve složení EU27 se zabývala přípravou mimořádného zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU) plánovaného na 25. 11. 2018. Ministři jednali o návrhu dohody o vystoupení UK z EU a vyjádřili se k návrhu politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK.

čtvrtek 15. listopadu 2018

 • Novým ministrem (vyjednavačem) pro odchod UK z EU se stal Stephen Barclay (poslanec za konzervativní stranu). Vystřídal Dominica Raaba, který rezignoval kvůli nesouhlasu s předběžným textem dohody o vystoupení UK z EU. Měl by se věnovat zejména domácí přípravě na vystoupení UK z EU a tomu, aby byla dohoda následně schválena v britském Parlamentu.

středa 14. listopadu 2018

úterý 13. listopadu 2018

pondělí 12. listopadu 2018

 • Na Radě pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) hlavní vyjednavač M. Barnier informoval ministry EU-27 o situaci po jednáních s UK v posledních týdnech. Vysvětlil, že intenzivní vyjednávací úsilí pokračuje, zatím však nebylo dosaženo dohody. Některé klíčové otázky zůstávají nevyřešeny, zejména řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Rada potvrdila záměr vytvořit po brexitu Delegaci EU v UK.

středa 17. října 2018

 • Na úvod jednání Evropské rady vystoupila britská premiérka s informací k probíhajícím jednáním o vystoupení UK z EU. Následně proběhla na toto téma diskuse ve formátu EU27 (čl. 50 SEU). Jednání nemělo žádné písemné závěry. Lídři EU27 posoudili stav jednání s UK. Potvrdili svou důvěru ve vyjednavače Michela Barniera a uvedli, že ani přes intenzivní jednání nebylo dosaženo dostatečného pokroku.

úterý 16. října 2018

 • Unijní vyjednavač Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) o nejnovějších rozhovorech s UK. Během zasedání vysvětlil, že některé klíčové otázky zůstávají i přes intenzivní vyjednávací úsilí nevyřešeny, zejména záložní řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Pokud jde o rámec budoucích vztahů, nejvíce kontroverzním tématem je budoucí podoba ekonomického (obchodního) vztahu.

středa 19. září – čtvrtek 20. září 2018

 • V rámci neformálního summitu se uskutečnil pracovní oběd ve složení EU27 věnovaný brexitu, jenž byl příležitostí pro posouzení pokroku v jednáních s UK a pro diskusi o dalším postupu. Všech 27 vedoucích představitelů znovu potvrdilo, že jsou naprosto jednotní, a dohodlo se:
 1. že nebude žádná dohoda o vystoupení bez solidního, funkčního a právně závazného záložního řešení v otázce Irska,
 2. že bude vydáno společné politické prohlášení, v němž budou v co největší míře objasněny budoucí vztahy,
 3. na časovém harmonogramu pro další jednání.
 • Předseda Evropské rady Donald Tusk po summitu v Salzburku prohlásil: „Okamžikem pravdy pro jednání o brexitu bude říjnové zasedání Evropské rady. Očekáváme, že do té doby bude v jednáních o brexitu dosaženo maximálního pokroku a výsledků. Poté rozhodneme, zda podmínky umožňují, abychom v listopadu svolali mimořádnou vrcholnou schůzku s cílem dohodu finalizovat a formalizovat.“

úterý 18. září 2018

 • Unijní vyjednavač Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) o aktuálním stavu jednání o brexitu v návaznosti na poslední kola jednání s UK. Ministři měli možnost jednat o aktuální situaci a dalším postupu.

pátek 20. 7. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti (čl. 50) spolu s hlavním vyjednavačem Evropské komise Michelem Barnierem posoudila aktuální stav jednání o brexitu. M. Barnier představil sdělení o připravenosti vypracované Komisí.

čtvrtek 12. 7. 2018

 • Byla zveřejněna Bílá kniha UK o budoucím vztahu s EU.


neděle 8. 7. 2018

 • V návaznosti na jednání vlády UK o podobě Bílé knihy, které se uskutečnilo dne 6. července 2018 v Chequers, dne 8. července 2018 David Davis rezignoval na svou funkci hlavního vyjednavače UK, téměř obratem byl jmenován nový vyjednavač Dominic Raab. Nadcházející den odstoupil ministr zahraničí Boris Johnson (nahrazen dřívějším ministrem zdravotnictví Jeremy Huntem). Oba odstoupivší ministři byli zastánci tzv. tvrdého brexitu (UK bez přístupu na jednotný trh a nečlen celní unie s EU). Právě prohlášení vlády UK z Chequers znamenalo mírný příklon k variantě tzv. soft brexitu (zóna volného obchodu, volný obchod se zbožím, ne se službami, konec volného pohybu osob, vysoký standard ochrany životního prostředí nebo sociálních a pracovních otázek).

čtvrtek a pátek 28. – 29.  6. 2018

 • ER50  (čl. 50)  Na základě přípravy Rady pro obecné záležitosti (čl.50) ze dne 26. června vyhodnotila Evropská rada (čl. 50) dosavadní pokrok v jednáních o vystoupení UK z EU. Přivítala dosažený pokrok v některých částech dohody o vystoupení. Současně vyjádřila obavy nad jeho nedostatkem v otázce Irska a Severního Irska a konkrétně zmínila rovněž otevřenou otázku Gibraltaru. Zdůraznila rovněž nutnost naplňování všech závazků coby podmínku postupu vyjednávání.

úterý 19. 6. 2018

 • EK a UK zveřejnily společné prohlášení, ve kterém konstatují pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o podmínky návrhu dohody o vystoupení od zveřejnění předchozí verze znění z 19. března.

pondělí 14. 5. 2018

 • Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit, informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50) o vývoji jednání se Spojeným královstvím a zdůraznil, že je třeba se věnovat všem otázkám souvisejícím s vystoupením a připomněl, že je nutné nadále pracovat na zajištění připravenosti na různé scénáře. Dále seznámil ministry EU-27 s možnou strukturou budoucích jednání se Spojeným královstvím o partnerství.

čtvrtek 12. 4. 2018

 • Do Prahy zavítal hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. Setkal se s premiérem Andrejem Babišem, kterého informoval o aktuálním stavu jednání s Velkou Británií.  Michel Barnier se rovněž zúčastnil na Úřadu vlády jednání Pracovní skupiny brexit. Jednání předsedal státní tajemník Aleš Chmelař. Michel Barnier účastníky podrobně seznámil se současným stavem jednání s Velkou Británií jak o výstupové dohodě, tak o možných scénářích budoucích vztahů EU s Velkou Británií.

pátek 23. 3. 2018

 • ER50 přijala pokyny týkající se rámce budoucích vztahů s Velkou Británií po brexitu. Pokyny byly přijaty bez připomínek, diskuze proběhla až po samotném přijetí. Členské státy jednotně vyjádřily spokojenost nad textem. Barnier pak v debatě vyzdvihl hlavní úspěchy dosavadního vyjednávání ve věci dohody o vystoupení, tj. přechodné období, finanční vyrovnání a práva občanů. Uvedl, že hranice Irsko/Severní Irsko ještě není dořešena, ale je shoda s Velkou Británií na jasných principech.

pondělí 19. 3. 2018

 • Na tiskové konferenci vystoupili společně M. Barnier a D. Davis a představili novou verzi textu dohody o vystoupení. M. Barnier zdůraznil, že nová verze představuje zásadní etapu jednání, protože došlo ke shodě na velké části. Dodal ovšem, že jde jen o etapu, protože stále přetrvávají sporné body, a to zejména hranice Irsko/Severní Irsko.

pátek 16. 3. 2018

 • Byl distribuován revidovaný návrh pokynů ER50 reflektující  výsledky jednání CRP50.  Ten byl dále předmětem jednání šerpů a rady GAC50.

středa 14. 3. 2018

 • Do Prahy zavítal britský ministr pro vystoupení z EU David Davis, setkal se s premiérem Andrejem Babišem. David Davis zdůraznil mimořádně dobré vztahy mezi Velkou Británií a ČR, které jsou důvodem, proč je zapotřebí bavit se o budoucí spolupráci mezi našimi státy. Evropský parlament přijal návrh usnesení o brexitu.  Pro usnesení hlasovalo 544 poslanců (110 bylo proti a 51 se zdrželo hlasování).

týden od úterý 13. 3. 2018

 • Proběhlo další kolo vyjednávání mezi Evropskou komisí a Velkou Británií - toto období vnímáno Evropskou komisí jako zásadní možnost dosáhnout co největšího pokroku, před březnovou Evropskou radou (čl. 50).

středa 7. 3. 2018

 • Byly zveřejněny návrhy pokynů ER50 k budoucími vztahu s Velkou Británií. Týž den byl návrh projednán na Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50). Britský ministr financí Philip Hammond prozatímně uzavřel vystoupení představitelů britské vlády k brexitu projevem, ve kterém se zabýval budoucími vztahy v oblasti finančních služeb.

pátek 2. 3. 2018

 • Pronesla svůj projev Theresa May, proslov měl za cíl představit vizi Velké Británie ohledně budoucího ekonomického vztahu s EU, na konkrétní návrhy ale v projevu nedošlo. Znovu potvrzeny dosavadní redlines.

středa 28. 2. 2018

 • Evropská komise zveřejnila očekávaný návrh právního textu dohody o vystoupení Velké Británie z EU. Velká Británie zveřejnila poziční dokument k právům občanů EU, kteří do Británie přijdou během přechodného období.

středa 21.2 2018

 • Velká Británie distribuovala dokument k přechodnému období formou reakce na původní návrh Evropské komise. Evropská komise v této souvislosti uvedla, že na základě zveřejněného dokumentu, se nebude pouštět do diskuze s Velkou Británií o textu výstupové dohody. Ta proběhne až po zveřejnění celého návrhu výstupové dohody ze strany Evropské komise a po jeho po projednání s členskými státy.

sobota 17. 2. 2018

 • K brexitu se v rámci bezpečnostní konference v Mnichově vyjádřila britská premiérka Theresa May. Hlavním bodem jejího projevu byla nabídka dohody mezi EU27 a Velkou Británií o vzájemné bezpečnostní spolupráci. T. May zdůraznila, že Británie považuje za svůj bezpodmínečný závazek nadále se podílet na udržování bezpečnosti v Evropě.

středa 14. 2. 2018

 • Svůj projev pronesl ministr zahraničních věcí Boris Johnson. Boris Johnson se v projevu zaměřil na pozitivní aspekty brexitu a ujištění britských občanů, že po brexitu bude lépe.

týden od pondělí 12. 2. 2018

 • Začala série proslovů vládních představitelů Velké Británie k brexitu.

týden od úterý 6.2. 2018

 • V Bruselu se konalo další kolo vyjednávání mezi Evropskou komisí a Velkou Británií.

pondělí 29. 1. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti schválila směrnice pro přechodné období.

od čtvrtka 11. 1. 2018

 • Od druhého lednového týdne opět probíhala jednání Pracovní skupiny dle článku 50 (PS50). Jednání probíhala až do posledního lednového týdne a byly na nich projednávány jednotlivé kapitoly týkající se rámce budoucích vztahů.

středa 20. 12. 2017

 • Evropská komise předložila v návaznosti na jednání ER50 dne 15. 12. návrh negociačních směrnic o přechodném období. Věcná diskuse k návrhu probíhala v průběhu ledna 2018 na jednáních Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50).

pátek 15. 12. 2017

 • Na jednání Evropské rady dle článku 50 prezidenti a premiéři EU27 rozhodli, že v rámci první fáze vyjednávání s UK bylo dosaženo dostatečného pokroku a přijali pokyny pro zahájení druhé fáze jednání. Hlavní vyjednavač Evropské komise M. Barnier lídry EU27 informoval o procesu, díky kterému došlo k tomuto pozitivnímu výsledku. Lídři ocenili fakt, že se podařilo udržet jednotu EU27 a práci M. Barniera a jeho týmu.

středa 13. 12. 2017

 • Britský parlament projednal pozměňovací návrh zákona o vystoupení stanovující, že parlament musí schválit konečnou podobu brexitu.

pátek 1. 12. 2017

 • Na Úřadě vlády se konala plenární jednání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU s cílem shrnutí dosavadního vývoje vyjednávání o brexitu a projednání výchozí pozice ČR k přechodnému období a budoucímu uspořádání vztahů s UK.

pondělí 20. 11. 2017

 • V rámci jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) rozhodli ministři členských států o přesídlení unijních agentur z Londýna. Evropská léková agentura míří do Amsterdamu, Evropský orgán pro bankovnictví do Paříže.

čtvrtek – pátek 9. – 10. 11. 2017

 • V Bruselu proběhlo šesté vyjednávací kolo o výstupové dohodě, kde sice došlo k prohloubení diskuze a vyjasnění některých otázek, ale pokrok, který by znamenal posun do druhé fáze konstatovat nelze.

středa 8.11. 2017

 • Evropský parlament vydal prohlášení ke stavu jednání u práv občanů, kde vyjadřuje nesouhlas s tím, že by v této oblasti mohla jednání být nedaleko dohody.

pátek 20.10. 2017

 • Na jednání Evropské rady (ER) dle čl. 50 byly bez připomínek přijaty Závěry ER a lídři tak konstatovali, že nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožnil posunout vyjednávání o brexitu do druhé fáze.

úterý 17.10. 2017

 • V Lucemburku proběhlo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) dle čl. 50, tématem byla příprava na následující Evropskou radu dle čl. 50.

týden od 9.10. 2017

 • V Bruselu probíhá páté vyjednávací kolo o brexitu, po kterém opět nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožňoval říjnové Evropské radě dle čl. 50 posunout vyjednávání do druhé fáze.

pátek 6. 10. 2017

 • Evropská komise zveřejnila hodnocení jednotlivých nabídek k přemístění unijních agentur z UK.

úterý 3. 10. 2017

 • Evropský parlament přijal na plenárním zasedání rezoluci k dosavadnímu stavu jednání mezi EU a UK.

týden od 25. 9. 2017

 • Proběhlo čtvrté vyjednávací kolo o brexitu, kde byl nejvíce znatelný pokrok u přímého účinku výstupové dohody, UK poprvé uvedlo, že bude přímý účinek výstupové dohody akceptovat.

pondělí 25. 9. 2017

 • Jednala Rada pro obecné záležitosti (GAC), kde bylo hlavním tématem příprava na říjnovou Evropskou radu dle čl. 50.

pátek 22. 9. 2017

 • T. May přednesla projev v italské Florencii. Projev, ačkoliv ne zcela konkrétní, byl hodnocen pozitivně. Hlavní vyjednavač EU M. Barnier následně ocenil snahu UK posunout se vpřed ve vyjednávání.

týden od 28. 8. 2017

 • V Bruselu proběhlo třetí kolo vyjednávání o brexitu věnované především právům občanů, ale také otázkám finančního vyrovnání a Irsku.

pondělí 31. 7. 2017

pondělí 17. 7. 2017

 • Druhé kolo vyjednávání o brexitu se věnovalo právům občanů, finančnímu vypořádání a dalším otázkám.    

čtvrtek 22. 6. 2017

 • Na okraj Evropské rady proběhlo jednání států ve formátu EU27.

pondělí 19. 6. 2017

 • Vyjednávání Velké Británie a EU byla zahájena schůzkou Michela Barniera s Davidem Davisem.

pondělí 22. 5. 2017

 • Rada pro obecné záležitosti (GAC) schválila první vyjednávací směrnici pro Michela Barniera a jeho tým.

středa 17. 5. 2017

 • Na Úřadu vlády zasedala Pracovní skupina pro brexit a reformu EU. Tématy jednání byly výsledky Evropské rady, první vyjednávací směrnice a Bílá kniha o budoucnosti EU. Více zde.

sobota 29. 4. 2017

 • Summit Evropské rady, na kterém hlavy států a předsedové vlád zemí EU budou schvalovat mandát Evropské komise pro vyjednávání s Velkou Británií.

středa 12. 4. 2017

 • Ve sněmovně proběhla čtvrtá schůzka se zástupci politických stran, na které byla diskutována pozice ČR pro vyjednávání brexitu.

středa 29. 3. 2017

 • Velká Británie notifikovala dle čl. 50. Spouští se tak oficiální proces vystoupení Velké Británie z EU.

úterý 28. 3. 2017

 • Páté jednání Pracovní skupiny pro brexit a reformu EU.

středa 22. 2. 2017

pátek 3. 2. 2017

 • Malta hostila neformální summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU. Druhá část jednání ve formátu EU27 se věnovala tématu budoucnosti EU.

středa 18. 1. 2017

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se na svém čtvrtém jednání zabývala přesídlením agentur EU do ČR a projevem britské premiérky Theresy Mayové.

<!--Chybná instance-->

středa 21. 12. 2016

pátek 11. 11. 2016

čtvrtek 3. 11. 2016

 • Britský High Court rozhodl, že britská vláda musí před notifikací celý proces projednat ještě s Parlamentem. Britská vláda se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Supreme Court.

úterý 11. 10. 2016

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se sešla na Úřadu vlády za účasti velvyslance Libora Sečky.

pátek 16. 9. 2016

 • V Bratislavě se uskutečnil neformální summit EU27, který řešil budoucnost Evropské unie. Lídři 27 členských států se dohodli na tzv. roadmap. Jejím obsahem je soubor priorit pro další činnosti Unie, která bude založená na zajištění bezpečnosti a prosperity. Úkolem konkrétních opatření je v následujících šesti měsících vytvořit akceschopnější Unii a zvýšit důvěru občanů v evropský projekt.

pondělí 5. 9. 2016

<!--Chybná instance-->

pátek 26. 8. 2016

 • Ve Varšavě proběhl summit premiérů Visegrádské skupiny za účasti německé kancléřky Angely Merkelové. Jedním z hlavních témat byla reforma EU.

pondělí 22. 8. 2016

 • Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo druhé setkání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU.

čtvrtek 14. 7. 2016

středa 13. 7. 2016

 • Komentář předsedy vlády k jmenování Theresy Mayové premiérkou Velké Británie: „Gratuluji paní Therese Mayové, která se dnes stala novou premiérkou Velké Británie. Česká vláda vítá, že se tímto krokem zkrátilo období vládní nejistoty, které trvalo od výsledku britského referenda o setrvání Velké Británie v EU,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 • Britský premiér David Cameron odstoupil ze své funkce, kterou převzala dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová.

​čtvrtek 30. 6. 2016

středa 29. 6. 2016

 • Pokračování jednání Evropské rady.

úterý 28. 6. 2016

 • Dopoledne se sešel Evropský parlament na mimořádné schůzi a po rozpravě přijal usnesení připravené pátečním jednáním svého předsednictva.
 • Proběhly schůzky premiéra Bohuslava Sobotky s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem, s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem jménem V4 k výsledkům referenda.
 • Pokračovala paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.
 • Proběhla tradiční setkání evropských politických stran před konáním Evropské rady.
 • Uskutečnilo se setkání V4 na úrovni premiérů. V návaznosti na výsledky referenda proběhla diskuse ve formátu EU-27, který politicky, byť nikoli právně, zahájí přípravy odchodu Velké Británie z EU.
 • Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny: Důvěryhodná a akceschopná Unie: Země Visegrádské skupiny vyjadřují hluboké politování nad rozhodnutím Velké Británie nesetrvat členem Evropské unie. Toto suverénní rozhodnutí však respektujeme. Evropská unie bude dále pokračovat ve formátu 27 států.

pondělí 27. června 2016

 • Premiér Sobotka inicioval na jednání vlády ČR zřízení pracovní skupiny pro otázky brexitu a budoucnosti EU„Odchodem Velké Británie nastává změna, na kterou musí být Česká republika připravena. Proto dnes vláda ustavila na můj návrh pracovní skupinu, jejímž cílem bude připravit pozici České republiky pro nadcházející vyjednávání s Velkou Británií o vystoupení z EU. ČR musí hájit své národní zájmy, jedním z našich důležitých cílů bude snaha udržet rovnocenné podmínky na britském pracovním trhu pro české občany, tedy takové, jaké využívají Britové v Česku. Pracovní skupina by měla zároveň definovat priority ČR pro budoucí podobu EU, včetně návrhů nutných reforem, kterými musí Unie projít,“ uvedl ke zřízení pracovní skupiny premiér Bohuslav Sobotka.
 • Vláda schválila mandát pro premiéra na jednání Evropské rady: Na okraj zasedání Evropské rady se premiér Sobotka ve středu setká také s jejím předsedou Donaldem Tuskem. Dominantním tématem jednání budou výsledky referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii a další evropské otázky.
 • Budou probíhat paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.

neděle 26. června 2016

 • Donald Tusk svolal na 14.30 setkání šerpů (poradců premiérů pro EU/státních tajemníků pro evropské záležitosti), kteří mají za úkol obsahově připravit jednání Evropské rady na téma odchodu Velké Británie z EU. Za Českou republiku se setkání účastnil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

pátek 24. června 2016

 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k rozhodnutí Velké Británie„Vládu Velké Británie teď čeká nelehký úkol požádat o vystoupení z Evropské unie. Oznámením rozhodnutí odejít se nastartuje nejméně dvouleté vyjednávací období o tom, jak budou vypadat naše vzájemné vztahy v budoucnu. Britové budou mít určitě menší vliv na to, co se v Evropě děje a jejich země bude celkově slabší a méně důležitá. O odchodu z EU bychom se s Brity měli domluvit rychle a racionálně. Velké starosti čekají Velkou Británii – v nejbližších letech se opět rozhoří zápas o udržení Skotska a Velká Británie bude muset řešit i nové nastavení ekonomických vztahů se svým největším partnerem,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka k rozhodnutí Velké Británie. 
 • Politické a ekonomické dopady britského referenda
 • Harmonogram kroků v návaznosti na referendum ve Velké Británii: Diskuze se povedou nejen ohledně rozhodnutí Velké Británie odejít z EU, ale i o budoucnosti evropské integrace jako takové a jejím dalším směřování. 
 • Sešlo se předsednictvo Evropského parlamentu, připravilo návrh rezoluce reagující na brexit a naplánovalo průběh mimořádného pléna Evropského parlamentu 28. 6.
 • Bezprostředně poté se sešla institucionální čtyřka EU: Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz a Mark Rutte a sladili meziinstitucionální postup.
 • Páteční Rada pro obecné záležitosti byla posunuta do odpoledních hodin, předcházela jí koordinační schůzka V4 na úrovni státních tajemníků pro evropské záležitosti/ministrů zahraničních věcí, následoval oběd ministrů pro evropské záležitosti, kde předsednictví a Komise podali informaci o dopoledních schůzkách a kde došlo k první názorové výměně ve formátu EU-28.
 • Na okraj Rady pro obecné záležitosti proběhla v Lucemburku další schůzka evropských ministrů šesti zakládajících členů.

čtvrtek 23. června 2016

 • Hlasování o setrvání Velké Británie v Evropské unii probíhalo ve čtvrtek 23. června 2016 od 8.00 do 22.00 (GMT+1). Výsledek referenda je 52 % pro vystoupení, 48 % pro setrvání. Účastnilo se 72 % registrovaných voličů.
 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k situaci před konáním referenda ve Velké Británii„Velkou Británii a její občany dnes čeká historické hlasování o budoucnosti země. Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii je důležitým momentem evropské historie. Je to vůbec poprvé, kdy obyvatelé členské země hlasují o tom, zda zůstat v Evropské unii, nebo z EU odejít,“ uvedl Bohuslav Sobotka před konáním referenda ve Velké Británii.

Mělo by proběhnout 4. kolo vyjednávání budoucího partnerství mezi EU a UK.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X