Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 8. 2010 11:37

Vláda chce skoncovat s nečitelným vystupováním v EU

Podle informací obsažených v programovém prohlášení, které dnes schvaluje vláda, si kabinet Petra Nečase zjevně hodlá vzít ponaučení z chyb, díky nimž Česká republika v Bruselu působila jako nečitelný partner. Pozice k přijímané unijní legislativě by měly podle dokumentu vznikat rychleji než dosud a měly by být založené na včasném vyhodnocení dopadů na ČR.

Řada analytiků a komentátorů se shodne na tom, že díky zdlouhavé ratifikaci Lisabonské smlouvy a sporům na domácí politické scéně, které vloni vyústily pádem vlády uprostřed českého předsednictví, působila Česká republika na své evropské protějšky jako nečitelný a nespolehlivý partner.

Z programového prohlášení, které vychází z koaliční dohody tří vládních stran – ODS, TOP09 a Věcí veřejných, a o němž dnes kabinet hlasuje, je cítit ambice tuto nelichotivou image změnit.

„Česká republika bude prosazovat sebevědomou, aktivní, realistickou a čitelnou politiku v Evropské unii,“ dočteme se v kapitole věnované zahraniční politice a EU. A jak si vláda naplňování takového cíle představuje? V první řadě chce „zrychlit postupy při vyjednávání a přijímání pozic ČR“ a do projednávání unijních návrhů chce více než dosud zatáhnout také evropské výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Ty by v souladu s Lisabonskou smlouvou měly dohlížet zejména na dodržování principu subsidiarity.

Navíc chce vláda už v počáteční fázi příprav evropské legislativy systematicky vyhodnocovat, jaké dopady by tyto návrhy měly na domácí ekonomiku. Tyto analýzy by pak měly sloužit k vytváření pozic pro vyjednávání v Radě EU. Důraz kabinet klade také na „důslednou vnitřní koordinaci“ v otázce strategických cílů a příprav na jednání Evropské rady. Koordinaci má zajišťovat zvláštní útvar, který byl v minulosti podřízen ministrovi pro evropské záležitosti, a který nyní přejde přímo pod premiéra Nečase. Na koordinaci by měl útvar spolupracovat také s ministerstvem zahraničních věcí.

Priority vůči EU

Čitelnější by měly být i zájmy, které vláda hodlá v Evropské unii prosazovat. „Priority ČR musí být srozumitelné nejen našim občanům, ale i evropským partnerům,“ píše se dále v prohlášení. Za tím účelem by měl dokonce vzniknout strategický dokument „Koncepce působení ČR v EU“, který má definovat střednědobé a dlouhodobé priority České republiky v Evropě.

Některé základní priority ovšem nastiňuje už stávající text vládního prohlášení. Patří mezi ně především další rozšiřování Evropské unie, zajištění energetické bezpečnosti, jednání o podobě příštího unijního rozpočtu po roce 2013, zvyšování konkurenceschopnosti EU doprovázené odbouráváním administrativních a legislativních překážek na vnitřním trhu a úsilím o liberalizaci zahraničního obchodu EU, a otázka koordinace fiskálních politik.

Nečekaně konkrétní

V některých oblastech jde dokument až nečekaně daleko když popisuje, jaké postoje bude vláda na evropské půdě zastávat.

Například v otázce příštího sedmiletého evropského rozpočtu volá kabinet po zachování současné úrovně na 1 % HNP EU. Snížit by se podle vlády měly výdaje na společnou zemědělskou politiku. Přestože vláda v otázce kam by měly takto uvolněné peníze směřovat není příliš konkrétní, určité vodítko nabízí formulace, podle nějž by EU měla vyčlenit „dostatek prostředků“ na politiku soudržnosti. Rozpočet by měl také „vytvářet předpoklady“ pro „modernizaci infrastruktury nových členských států“ a zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti vědy a výzkumu, energetiky nebo dopravy.

Také v otázce užší koordinace hospodářské politiky, která se v Evropské unii v současné době diskutuje v souvislosti s nadměrnými deficity a rostoucím zadlužováním, dokument poměrně jasně naznačuje, že vláda bude při pokusech o hlubší koordinaci hospodářských politik zastávat spíše opatrný postoj. „Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky bude vláda dbát na důsledné uplatňování principů subsidiarity a proporcionality,“ říká text prohlášení.

Vláda tak bude spíše podporovat dodržování stávajícího Paktu stability a růstu a případné sankční mechanismy za jeho porušení, ovšem s výjimkou návrhu na odebrání hlasovacích práv v Radě. „ČR (…) nepodpoří návrhy vedoucí k pozastavení členských práv jako formu sankce,“ stojí v dokumentu.

Vláda chce se schváleným programovým prohlášením předstoupit v úterý 10. srpna 2010 před Poslaneckou sněmovnu, která má hlasovat o vyslovení důvěry kabinetu. Vzhledem k tomu, že disponuje pohodlnou většinou 118 hlasů, neočekává se, že by příští týden důvěru nezískala.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X