Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

5. 8. 2010 12:25

Nečas: Evropské záležitosti neodstavíme na vedlejší kolej

EurActiv ze dne 5.8. 2010; Autorka: Lucie Bednárová

Nová vláda premiéra Petra Nečase v rámci úsporných opatření zrušila post ministra pro evropské záležitosti, agenda nyní spadá přímo do jeho kompetencí. Nehledejme za tím snahu odsunout „Brusel“ někam do pozadí, říká premiér a slibuje, že evropské záležitosti budou představovat jednu z jeho významných pravomocí.

Ještě před podpisem koaliční dohody bylo jasné, že mottem nové vlády budou úspory. Kabinet Petra Nečase svým slovům dostál a mj. omezil počet ministerských křesel. Úsporná opatření se tak nevyhnula ani malému útvaru při Úřadu vlády, do jehož popisu práce patří koordinace národních pozic pro jednání s Bruselem. 

To, že za zrušením ministerského postu opravdu stojí úspory, EurActivu potvrdil i předseda vlády Petr Nečas. „Stát musí šetřit finanční prostředky ve všech oblastech. Koaliční vláda si od první chvíle dává jako jeden z hlavních cílů rozpočtovou odpovědnost,“ vysvětluje premiér a dodává: „Od samého začátku byl navíc útvar i post ministra pro evropské záležitosti zřizován v souvislosti s evropským předsednictvím a jeho existence byla svázána především se třemi obdobími předsednictví Francie, Česka a Švédska. Nemělo jít o trvalé rozšíření vládních postů.“ 

Práce je pořád dost 

I když měl útvar napilno zejména v průběhu již zmiňovaného předsednictví České republiky Radě EU ve druhé polovině loňského roku, kdy se Praha a další vetší česká města stala centrem unijního dění, pravdou zůstává, že ani po jeho skončení tým zhruba 40 lidí nezahálí. Jak EurActivu svěřila tisková mluvčí útvaru Michaela Mlíčková-Jelínková, náplň práce ani struktura útvaru se po zrušení ministerského postu nijak nezměnila.  

Hlavním úkolem tak i nadále zůstává formulace, koordinace a provádění evropské politiky jednotlivých českých ministerstev a příprava českých pozic na jednání v Evropské unii.  

„Útvar je také centrálním koordinátorem pro tzv. makroregionální strategie Evropské unie (jedná se například o Dunajskou či Baltskou strategii) a je dále odpovědný za monitorování agendy Evropského parlamentu a komunikaci s europoslanci,“ doplňuje Mlíčková-Jelínková. 

Velkou výzvu pak podle ní představuje i nová hospodářská strategie Evropské komise „Evropa 2020“, o jejíž cílech (podrobnosti viz Links Dossier) v současné době probíhají mezi Komisí a jednotlivými členskými diskuse. Je to právě tato skupina lidí, kterou dříve z pozice ministra pro evropské záležitosti vedl nynější eurokomisař Štefan Füle a po něm Juraj Chmiel, která je v této souvislosti zodpovědná za přípravu odborných stanovisek a analýz, instrukcí, mandátů a rámcových pozic. Ty jsou k dispozici jiným ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy a slouží jim pak jako podklady pro bruselská jednání. 

Sedláček nebo Schwarzenberg? 

A jak tedy podoba celého útvaru vypadá dnes? V programovém prohlášení, které Nečasova vláda schválila včera (EurActiv 4.8.2010) a které jako základ pro úspěšnou evropskou politiku slibuje „důslednou vnitřní koordinaci zejména v oblasti strategických cílů a přípravy jednání Evropské rady“, se také píše, že „tato koordinace bude v gesci předsedy vlády a bude realizována prostřednictvím jemu podřízeného útvaru, který bude úzce spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí.“ 

Ale kdo bude místo ministra pro evropské záležitosti například jezdit do Bruselu na jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC)? „Na Radě ministrů pro obecné záležitosti by měl Českou republiku zastupovat náměstek pro evropské záležitosti Michal Sedláček,“ nabízí odpověď tisková mluvčí Mlíčková-Jelínková. „Případně ministr zahraničí Karel Schwarzenberg,“ doplňuje pak jméno ministra, který nedávnou Radu pro obecné záležitosti skutečně navštívil.   

Evropské záležitosti až po rozpočtu 

Když vláda premiéra Nečase neustále skloňuje slovo „úspory“, nebojí se pracovníci útvaru, že bude jejich úřad zrušen či nějak personálně oslaben? Ne, zní jejich odpověď. „A to především proto, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je naopak na roli centrálního koordinátora kladen ještě větší důraz než tomu bylo v minulosti,“ argumentuje tisková mluvčí. 

„Počítám s tím, že pro oblast evropské politiky musí nadále na Úřadu vlády fungovat tým kvalitních odborníků,“ dodává k tomu premiér Nečas. 

Mnoho komentátorů se v souvislosti se zrušením postu ministra pro evropské záležitosti obává toho, že „bruselská agenda“ tak bude novou vládou odsunuta někam do kouta. S tím ale premiér Nečas nesouhlasí. „Neznamená to, že by oblast evropské politiky stála nyní na vedlejší koleji. Beru ji jako jednu z významných kompetencí předsedy vlády.“ 

Postavení útvaru bude upraveno v kompetenčním zákoně, stejně tak v Jednacím řádu vlády a ve statutu Výboru pro EU. Tyto dokumenty budou na pořadu dne, až Poslanecká sněmovna vysloví důvěru nové vládě. Hlasování o ní je naplánováno na 10. srpna. 

A v jaké fázi se současné politické diskuse ohledně příštího osudu útvaru pro evropské záležitosti tedy nacházejí? „První kroky vlády se přirozeně musejí týkat rozpočtu ještě na letošní a také na rok příští. Na diskusi o evropské problematice se teprve dostane,“ říká k tomu premiér.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X