Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 1. 2009 11:43

Otázky V.Moravce: Obnovení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy

ČT1: 11.1.2009, moderátor: Václav Moravec

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hlavní téma: Obnovení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. V uplynulých dnech jsme slyšeli, že rusko-ukrajinská plynová krize je ponaučením, Evropa nesmí být tak hodně závislá na ruském plynu transportovaném přes Ukrajinu. Přes Ukrajinu obvykle putuje do Evropy osmdesát procent ruského plynu. Podívejme se na závislost vybraných zemí na ruském plynu. Tady je. Nejvíce jsou na ruském plynu závislí Slováci, stoprocentně. Bulhaři, také stoprocentně. Pak následují Češi, kteří jsou na ruském plynu závislí z osmdesáti procent. Další v pořadí Řekové, z pětasedmdesáti procenty. Ale jsou tu i země jako Rakousko nebo Polsko, kde je závislost na ruském plynu šedesátiprocentní, respektive poloviční. Hosty Otázek zůstávají vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr (Vondra) a šéf společnosti RWE Transgas Martin Herrmann. Podíváme-li se na tu závislosti, které kroky může učinit české předsednictví, pane vicepremiére, aby Česko nebylo z osmdesáti procent závislé a je na to a propos pak připraven i Transgas jako společnost, která celou věc realizuje?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Pokud se ptáte na Česko, tak my především chci zdůraznit, že velmi důležitý krok jsme udělal v devadesátých letech a díky tomu se Česká republika neocitla v těchto dnech v tak krizové situaci jako třeba Slovensko, protože jsme zajistili to propojení severní cestou, čili my jsme dostávali norský plyn a v zásadě tou severní cestou fyzicky jsme přes Polsko a Německo schopni dostávat k nám i ruský plyn, ale je to samozřejmě málo. Čili je dál třeba pracovat na tom propojení a tady bych řekl, že to není úzce národní záležitost, protože to potrubí jde napříč Evropou. My jsme vlastně viděli situaci, kdy spor mezi Ruskem a Ukrajinou zasáhl polovinu nebo dvě třetiny kontinentální Evropy. Čili ta spolupráce mezi jednotlivými státy, ať už v rámci Evropské unie nebo i regionálně, ta spolupráce také těch firem, které se v plynovém byznysu v Evropě pohybují a mají spolu standardní vztahy na rozdíl od toho, co vidíme ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou, tak to je věc naprosto klíčová a řešení jsou v zásadě dlouhodobě, jsou řešení dvě. Jednak zajistit, aby do Evropy putovalo víc plynu, víc ruského plynu jinými cestami. Tam je příklad, je ten projekt severobaltického ropovodu, který by šel po dně Baltského moře a ústil by to Německa a s tím souvisí třeba i ten projekt Gazela, na kterým se tady pracuje a zároveň, čímž jaksi nepůjde tak o velké množství plynu, relativní množství přes Ukrajinu a druhá cesta je dostávat do Evropy i více neruského plynu. A tam jsou dvě cesty. Jednak je ten projekt plynovodu Nabucco, který by dostával do Evropy tou jižní cestou plyn z oblastí střední Asie, Ázerbájdžánu a zadruhé dnes vlastně při tom technologickém pokroku už je poměrně levnější zemní plyn zkapalňovat, čili postavit více terminálů v Evropě na zkapalněný zemní plyn a dovážet ho třeba i z Alžírska nebo jiných zemí, čili ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O tom ale, o tom ještě budeme ...

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
To je diversifikace těch přepravních cest a zdrojů a pak víc ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... když se podíváte na diversifikaci zdrojů ...

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
... více, více propojit to potrubí a sítě v Evropě i ve směru sever-jih, protože zatím vlastně to základní propojení je v oblasti jaksi východ-západ a pak, když je ta jedna tepna přerušena, jako v případě teď toho transitního plynovodu, který vede přes Slovensko a pak se rozvětvuje prakticky do poloviny Evropy, tak pokud jsou tam ty dodávky přerušeny, tak je vážný problém, čili více, víc ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V dlouhodobé perspektivě. Když Česká republika je z osmdesáti procent závislá na ruském plynu, jaká je vaše představa v těch dlouhodobých plánech, se kterými pracujete?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak, uvědomme si jednu věc. My připravujeme zasedání Evropské rady teď v březnu v Bruselu a energetická bezpečnost v souladu s našimi dlouhodobými plány bude jedno ze dvou klíčových témat a budeme schvalovat takzvaný strategický, energetický přehled, kdy mimochodem z naší iniciativy už před dvěma lety se prosadilo, jsme prosadili to, že Evrop jaksi zmapuje dlouhodobou poptávku po plynu a v rámci toho, myslím, budeme schopni přesně identifikovat, ale to není jenom česká národní záležitost to je věc, věc celé Evropy, jak zhruba ten mix těch plynových dodávek by mohl vypadat. Každopádně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Představa České republiky?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Rozumíte osmdesátiprocentní závislost, která tedy platí jenom pro tu kontinentální Evropu, tak je to příliš a je třeba to portfolio mít diversifikovanější, to znamená, mít i větší objemy plynu, jednak ze severní Afriky, což je primárně Alžírsko, tou kapalnou cestou nebo i potrubím a pak zejména z oblasti střední Asie, to znamená Ázerbájdžán, Turkmenistán, Kazachstán a my plánujeme tady svolat schůzku na velice vysoké úrovni v průběhu jara. Jednak se zeměmi transitními, dalšími, nejenom Ukrajina, ale i třeba Turecko a zároveň s těmi zeměmi, kde jsou zdroje zemního plynu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je reálné, aby Česká republika do nějakých deseti, patnácti let na tom byla jak Polsko, padesát na padesát, padesát procent ruský plyn a padesát procent jiné zdroje?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že v té dlouhodobější perspektivě určitě. Tohle nejsou věci, které my umíme řešit ze dne na den. Teď jsme byli vlastně svědky té situace na Slovensku, kde oni nemají možnost těch dodávek žádným potrubím, kterým by to diversifikovali a zároveň mají nešťastnou situaci, že ty zásobníky, my jsme mohli čerpat ze zásobníků, které jsou většinou lokalizovány vlastně ve východní části České republiky, na Moravě, čili pak je jednoduchá cesta, jak to ten, ten plyn z těch zásobníků distribuovat po celé zemi, kdežto Slováci mají ty zásobníky v západní části Slovenska a tudíž nebyli schopni dodávat plyn tou opačnou, vlastně v tom reverzním proudu ze zásobníku na východ, čili vlastně měli velké problémy třeba v Košicích a toto je skutečně nutné ošetřit. Buď výstavbou dalších zásobníků a nebo posílením těch přepravních cest. Počítá RWE Transgas s tím, že například se bude ještě rozšiřovat počet zásobníků i v samotné České republice, byť, co se týče množství plynu, který je v zásobnících, tak je druhý největší v rámci evropské sedmadvacítky, proto že dopad na Českou republiku nebyl tak velký, pane řediteli?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Jasná odpověď, ano. My máme dva projekty, na kterých pracujeme, bohužel stavět zásobník není až tak jednoduchý, jak stavět dům. Takže to jsou docela složitý projekty, ale očekáváme, že když dostaneme ty povolení, který potřebujeme od Báňského úřadu a dalších orgánů, že budeme připraveni velmi rychle s tím začínat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když se podíváte na ty přepravní cesty, o kterých mluvil vicepremiér Alexandr (Vondra), kde může Transgas pomoci vlastně jako soukromá firma, aby diversifikace zdrojů i diversifikace přepravy už pomohla vyřešit ty krize, které se opakují a krize, která teď byla nejsložitější?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Rád do komentuji. Možná s tím začínám, že i pro nás to byl týden docela složitý a ten náš primární úkol byl, zajistit, aby jsme tady nemuseli odpojit žádného zákazníka. Slib, být spolehlivý dodavatel, jsme splnili a já jsem docela hrdý na naše zaměstnance, že ho opravdu to zvládli a komunikace s vládou také byla mimořádně dobrá a myslím, že to jsme zvládli. Teď se koncentrujeme na obnovení dodávky, doufáme, že to bude a i technicky to musíme zvládnout ten tlak, který my zatím máme v potrubí je samozřejmě větší než na Slovensku, protože u nás všechno funguje dobře, takže čekáme, abysme i tenhle problém zvládli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O kolik je teď ale nižší, když ho srovnáte s tlakem, který je v potrubích normálně, když plyn přitéká nepřerušovaně, ruský plyn přes Ukrajinu, přes Slovensko?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
My tady máme systém možnost, který Slováci nemají. My jsme v minulých letech obnovili, nebo rekonstruovali naše kompresorové stanice, které umožňují, že proud teče i opačně. To znamená norský plyn, který dostanem, nebo ruský plyn, který dostaneme do stanic Německo-česko, my jsme schopni transportovat až do Lanžhotu. Takže ten tlak a ty systémy u nás fungují úplně normálně, takže tam technický problémy vůbec nejsou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podívejme se teď, jakými plynovody do Evropy putuje ruský plyn. Alexandr (Vondra) už o tom mluvil. Především, které nové plynovody by mohly omezit dopad podobných rusko-ukrajinských sporů. Tady je pohled na mapu. Klíčový je například podle německých médií nové stavěný severoevropský plynovod Nord Stream, jak o tom mluvil Alexandr (Vondra), který má vést po dně Baltského moře, jak to můžete vidět na oné mapě. Plynovod Nord Stream spojí Rusko s Německem, povede z ruského Vyborgu do německého Greifswaldu. První větev plynovodu o délce kolem tisíc dvou set kilometrů s roční kapacitou zhruba třiceti miliard krychlových metrů plynu, by měla být hotova v roce 2011. Maďarský ministr energetiky Molnár, zase tvrdí, že by Evropská unie měla finančně angažovat v projektu Nabucco, také o tom byla řeč a postarat se o to, aby s už začalo s výstavbou tohoto plynovodu. Hlavní zodpovědnost Evropské unie je podle maďarského ministra urychlit právě tento projekt. Dojde, pane vicepremiére i za českého předsednictví k urychlení tohoto projektu, projektu Nabucco?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Já myslím, že určitě. My teď velmi tlačíme na Evropskou komisi, aby během několika měsíců vypracovala studii proveditelnosti do takzvané Caspian Development Konsorcium, které by to mělo na starosti a domnívám se, že tady bude v návaznosti na dokončení práce na té studii v průběhu jara se konat ona schůzka. Já už jsem ji zmínil. My tomu říkáme jižní koridor, summit, Sudden coridor summit a předpokládáme, že bychom se tu sešli. Spíše asi v Praze by, bychom to udělali, můžem to udělat také v Bruselu, závisí to ještě na okolnostech, ale zatím počítáme s Prahou, kde by se sešli zástupci všech těch zainteresovaných zemí, které by se na tom projektu Nabucco podílely.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy je reálné, že by projekt Nabucco mohl, když se práce teď urychlí a Evropská komise se poučí z té aktuální krize, kdy by Nabucco mohlo být v provozu?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak je to otázkou, řekněme, tří, čtyř, pěti let, si myslím, jo, jako to samozřejmě štěstí je v tom ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rok 2015 je nejzazší.

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
... že ono nemusíme, nebo to konsorcium, které by to mělo na starosti, tak nemusí stavět ten plynovod vlastně z oblasti Kaspiku úplně nově, tam lze využít některé existující trasy, ale zejména v té evropské části, to znamená na Balkánu, tam ta infrastruktura totálně chybí a pak samozřejmě i v části Zakavkazka, takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rok 2015 vidíte ale jako reálný, kdy by Nabucco mohlo být v provozu?

Alexandr (VONDRA), vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak, samozřejmě. Zase, závisí to, musí se sdružit síly státu, musí se sdružit síly byznysu, protože tohle jaksi, když se jde do takovéhoto projektu v plynu, velké, velké neštěstí je v oblasti plynu všechny, RWE má třeba kontrakt z Gazpromem na patnáct, třicet, do roku 2035, čili tady máme tu jistotu na dlouhou dobu dopředu, zatímco mezi Ruskem a Ukrajinu jsou ty kontrakty vždycky na rok, na dva, na tři, ne na déle, myslím si, že se pohneme kupředu, až oni skutečně znormalizují své obchodní vztahy na běžnou úroveň a zároveň ale, pokud máte ty dlouhodobé kontrakty, tak samozřejmě musíte mít jistotu, že vám po celou tu dobu, budete mít dost plynu v tom potrubí, čili samozřejmě souvisí to s tím, abychom měli přesně dohody s dostatečným množstvím států, které mají ty zásoby a zdroje zemního plynu. Já to řeknu tak, Ázerbájdžán ten určitě má zájem do toho jít, ale sám Ázerbájdžán nestačí, čili potřebujeme ještě pro to získat další státy střední Asie.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli, z pohledu vás, jako Transgasu, který distribuuje plyn od těch těžařů do České republiky, tak, které projekty by bylo dobré uspíšit a ve kterých budete chtít uskutečnit své plány jako Transgas?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
My jsme spojení s oběma projekty. Začnu s Nabuccem, tam je RWE členem, tam je šestičlenné konsorcium a na tom intenzivně pracujem. Ne jako RWE Transgas ale maďarská společnost. A jako ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
2015 tedy vidíte jako ...

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Ten, ten nejoptimističtější si dovoluji říct 2013 ale není v plné výši, takže by to bylo něco, co krok za krokem to množství by bylo zvýšené až do maximální výše, více než třicet miliard kubíků. To jsou plány a pan vicepremiér (Vondra) má právo, samozřejmě je to, je to těžko odhadnutelné a nejdůležitější je zajistit dodávky tam. Ty ostatní otázky, to jsou technický problémy, které se dají vyřešit. Co se týká druhého projektu Nord Stream, tam víme, že do budoucna transitní plyn má téct přes Nord Stream a potom dolů do Greifswaldu do německo-české hranice a potom přes systém, který vlastní RWE Transgas. Tenhle systém musíme rozšířit, to je projekt Gazela, o tom mluvil pan (Vondra) a na tom projektu už pracujeme, takže to ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená rozšířit to z Německa do České republiky, chápu-li to správně?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
... ano, od tento český systém budeme rozšiřovat jednu část, to je délka sto sedmdesát kilometrů, které musíme rozšířit, to je projekt deset miliard korun českých a na tom pracujeme. Ten ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, když Gerhard Schröder i v souvislosti s tou to krizí, protože je, pokud se nemýlím zástupcem Gazpromu, tak on říká: "Projekt Nord Stream urychlíme a budeme chtít, aby začal plně fungovat, ta první větev, v roce 2011." To znamená za nějaké dva roky, počítám-li to správně. Projekt Gazela, když říkáte, že jde o tak velké peníze, kdy bude v provozu?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Ten bude v provozu, když bude potřeba, to znamená, samozřejmě je to na tom vázaný, na projekt Nord Stream, projekt Nord Stream potřebuje i rozšíření plynovody v Německu, ten plynovod se jmenuje Opál, který vede do České republiky a náš projekt je potom Gazela a všechno musí být připojené, aby to fungovalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte, to znamená, mohlo by to fungovat v roce 2011? Když už ...

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Koncem 2011 očekáváme, že to může fungovat, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváte na tu současnou, současnou krizi, máte spočteno, jako RWE Transgas, kolik vás, jako firmu, stály tyto problémy, to znamená, kolik asi budete vymáhat po svým smluvních partnerech ať už Ukrajině nebo po Rusku?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Tyhle kalkulace jsme zatím neudělali. Je to pro nás klíčový, tady zajistit ty dodávky a potom se budeme zabývat smlouvy, jaké možnosti naše smlouvy umožňují. Je jasné, že my máme smlouvy, které mají zajistit dodávky správně, jsou dlouhodobé, jak jsme už říkali a samozřejmě nejsme spokojení, že náš dodavatel nám nedodával to množství, které jsme potřebovali. Takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nějaké sankce tam jsou, takže můžete vymáhat?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Možnosti určitě, možnosti určitě máme a o tom tady samozřejmě nemůžu mluvit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A dovedete tedy říci, kdy budou spočtené ony škody, které vám způsobily ať už omezené dodávky nebo úplné zastavení ruských kohoutů.

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
No, nejdřív očekáváme, že budeme vědět, když opravdu celá záležitosti skončí a potom můžeme začít dělat takové kalkulace. Pro nás je důležité a možná i pro diváky je, že my smluvní vztahy z Ukrajiny vůbec nemáme, takže jediný dodavatel, kterého my máme je Gazprom export, který nám má dodávat plyna na ukrajinsko-slovenské hranice a to je ve Velkých Kapušanech, tam očekáváme, že to množství, které my máme ve smlouvě, nám ruský dodavatel dodává. A to bohužel dneska se nestane, zatím ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A je možné tedy se z toho poučit, že byste uzavřeli smlouvu i s ukrajinskou stranou? Nebo to je úplně mimo plán a počítáte s tím, že zůstanou zachovány ony smlouvy, které teď máte?

Martin HERRMANN, RWE Transgas
--------------------
Ty smlouvy jsou dlouhodobé až do roku 2035, ročně devět miliard kubíků a samozřejmě, je to i pro ruskou stranu velmi důležitá smlouva. Dohromady více než dvě stě miliard kubíků, které ještě musíme koupit v rámci smlouvy. To je v číslech, v českých korunách je to stovky miliard korun, které my máme povinnost zaplatit za ruský plyn, takže my očekáváme, že i ruská strana se vrátí velmi rychle na normální dodávky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje Martin Herrmann, který je šéfem RWE Transgas, děkuji, že jste přijal mé pozvání. Alexandr (Vondra) ještě hostem Otázek zůstává.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X