Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

18. 6. 2009 16:25

Rozhovor s ministrem Fülem pro Český rozhlas Radiožurnál, 18.6.2009

Moderátor: Daniel Takáč

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Stále ještě máte puštěný Radiožurnál, a to je dobře i 8 minut před osmou hodinou ranní, kdy se dostáváme k faktickému konci českého předsednictví Evropské unii. Dnes naposled se pod vedením Česka v Bruselu schází vrcholní představitelé členských států Evropské unie na summitu, budou projednávat celou řadu témat, od finančních otázek přes klimatické změny až po záruky, které má zbytek Unie dát Irsku kvůli Lisabonské smlouvě, aby ji tato země mohla znovu schvalovat v referendu. Rozhovorů se za českou vládu bude účastnit i ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle, host Ranního interview. Dobré ráno, pane ministře.

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
--------------------
Hezké dobré ráno.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Začněme třeba u těch záruk, které mají dostat Irové ohledně obsahu Lisabonské smlouvy, pak bude referendum. Jakou podobu záruk jste tedy vyjednali, co se Irům slíbí?

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
--------------------
Tak já myslím, že jsme Irům vyjednali přesně to, co se jim slíbilo v prosinci minulého roku, to znamená, že jsme vyjednali na jedné straně robustní záruky tak, aby se mohli rozhodnout odpovědně při tom druhém referendu. A na druhé straně takové záruky, které nás ani náhodou nepřibližují k té červené čáře, což znamená nebezpečí, že by došlo k znovuotevření ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čím to podložit, pane ministře, toto. Ono se lehce řekne, nejsme u té červené čáry, ale třeba prezident Václav Klaus si myslí, že už jste za tou červenou čárou a že by český parlament měl Lisabonskou smlouvu schvalovat znovu.

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
--------------------
Dá se to doložit mimo jiné tím, že se v samotném textu těch záruk hovoří o tom, že jsou v souladu s Lisabonskou smlouvou, tam se nehovoří o žádném extrabuřtu, který jde nad rámec Lisabonské smlouvy pro Irsko, navíc některá ustanovení, jako například daně, se týká i, i České republiky. Pokud jde o tu záležitost týkající se diskuse s panem prezidentem, jakou formu ty záruky mají, pan prezident se odvolává na článek 49 ústavy, kde se hovoří o tom, že v případě, že se jedná o mezivládní dohodu politické povahy, pak že je třeba požádat o ratifikaci parlament, a ta naše interpretace ústavy vychází z toho, že taková dohoda nebo že v případě politické dohody jde o dohodu buď mírovou, nebo spojeneckou, což v případě těchto záruk, která je jakou si interpretační dohodou, určitě, určitě nejde. Navíc, jak jsem řekl, nejdeme za rámec Lisabonské smlouvy a také, když se podíváte kolem sebe a podíváte se na naše partnery v Evropské unii, tak já tam nevidím nikoho z nich, kdo by s mandátem, kterým sem přijíždí do Bruselu dneska, musel do parlamentu a žádal, respektive si vyjednával potom následnou ratifikaci.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je hezké, že se pro ty záruky používá takový typický český termín extrabuřty, jak to vlastně vzniklo, protože to, to se neobjevilo poprvé.

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
--------------------
Já jsem tu otázku dostal od jedné z vašich kolegyň a říkal jsem si, že to možná, když to použiju takhle, tak to lépe, lépe vysvětlím. Ta interpretace extrabuřtu, i v Senátu jsem o tom v zásadě včera hovořil, jestliže interpretujete to tak, že Irsko má něco výjimečného, ano, má záruky, ale jde o interpretační dohodu, jak jsem řekl, jestli extrabuřt interpretujete tak, že Irsko na rozdíl od ostatních zemí dostává něco, co ostatní země Lisabonskou smlouvou nedostává, ne, tak takový extrabuřt Irsko nedostane.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Otevřeme ještě, prosím, velice krátce jedno téma. Pokud jde o přísnější regulaci finančních trhů, tady se mluvilo o tom, že Česko bude souhlasit jedině za podmínky, že nebudou omezeny pravomoce České národní banky, a teď už to vypadá, že ten evropský dohled bude mít navrch nad národní bankou, takže už nám to nevadí.

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
--------------------
Já myslím za prvé, že určité pochybnosti o tom, aby zodpovědnost závazná rozhodnutí byl na zahraničním dohledovém orgánu a zodpovědnost za fiskální implikaci byl na národním dohledovém orgánu, že to u nás pořád přetrvává, na druhé straně ale jsme předsednická země a naším cílem je najít shodu mezi členskými státy a v době ekonomické a finanční krize, kdy očekávání jsou poměrně velká, velká ve smyslu, že Evropská unie by měla přijít nějaká efektivní opatření k odstranění ať už z těch, ať už následků současné krize, anebo udělání všeho pro to, aby se takové to krize neopakovaly, tak ten zájem samozřejmě tam je nějakého rozhodnutí, k nějakému rozhodnutí se dobře dobrat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ten kompromis tady prostě je.

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
--------------------
Po skončení předsednictví začne práce nad legislativními úpravami tohoto návrhu a tam už Česká republika nebude jako předsednická země a tam všechny ty eventuální připomínky, které česká strana bude mít, samozřejmě uplatníme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X