Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

7. 9. 2009 22:12

Radiožurnál: Budeme mít zástupce v Evropské komisi?

Vysílání ze dne 7.9.2009; Relace: Stalo se

Moderátor (Jan Richter):

Bude mít Česká republika svého zástupce i v˙příští Evropské komisi? Švédské předsednictví Evropské unie dnes oznámilo, že chce prodloužit mandát současné komise až do doby, kdy bude jasné, zda bude ratifikována Lisabonská smlouva. Někteří čeští politici se přitom obávají, že by Česká republika mohla o svého zástupce v˙příští Evropské komisi přijít kvůli odloženým volbám. Mandát současné Evropské komise vyprší 23.listopadu. Nebude-li však v˙té době jasné, zda bude Lisabonská smlouva platit, nová komise se, nová komise bude vytvořena podle pravidel smlouvy z˙Nice, to by znamenalo, že ne každá členská země Unie v˙ní bude mít svého zástupce. Náměstkyně švédské ministryně pro evropské záležitosti dnes Českému rozhlasu řekla, že by se Unie ocitla ve velmi složité situaci.

Náměstkyně švédské ministryně pro evropské záležitosti:

To by byl opravdu těžký oříšek. Je to natolik ožehavé, že o tom nikdo nechce mluvit, dokud nebudeme opravdu muset. Je to velmi kontroverzní, bude-li počet komisařů nižší, než počet členských států Evropské unie. Zatím jsem neslyšela, že by některá země byla ochotná vzdát se svého eurokomisaře, opravdu doufám, že se do té situace nedostaneme a že bude mít každá země svého komisaře, tedy že začne platit Lisabonská smlouva.

Moderátor (Jan Richter):

Ve vysílání Radiožurnálu teď vítám ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho, dobrý večer.

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

Hezký dobrý večer.

Moderátor (Jan Richter):

Pane ministře, co podle vašeho názoru více ohrožuje české křeslo v˙příští Evropské komisi? Odložené volby nebo průtahy s˙ratifikací Lisabonské smlouvy?

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

Všechno tak trochu. Já myslím, že nejvíc to ohrožuje především ta skutečnost, že místo toho, abychom jako většina členských zemí už jednali s˙designovaným předsedou nové Evropské komise José Manuelem Bartošem o tom, jaké případně portfolio bychom měli, o jaké portfolio bychom měli zájem, jaké tváře případně budeme nabízet, tak takovýto dialog nevedeme. Na druhé straně samozřejmě to, že jsme dneska jednou nebo respektive jedinou zemí, která nedokáže, nejenom že nedokáže říct, kdy dojde u nás k˙ratifikaci Lisabonské smlouvy, a moc dobře neumíme říct ani, ani jak takto naši situaci také nezlehčuje.

Moderátor (Jan Richter):

Vložíte se, pane ministře, do jednání politických stran o možných kandidátech na eurokomisaře s˙nějakou vlastní iniciativou nebo necháváte věcem volný průběh?

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

Já myslím, že v˙zásadě hned poté, co se politické strany, politici dohodnou na tom, jak z˙té současné situace a šlamastiky ven, a který že to termín voleb nakonec bude aktuální, tak bude třeba se znovu podívat na to, jestli ten argument, který doposud zastávaly některé politické strany, a to sice, že k˙jednáním o portfoliu a o tváři by mělo dojít až po volbách, jestli i nadále relevantní, já očekávám, že Barroso bude potvrzen v˙Evropském parlamentu v˙polovině září, pak už v˙zásadě nic nebrání tomu, aby se s˙ním jednalo nejenom neformálně, ale i oficiálně o portfoliích a jménech a já bych chtěl, aby Česká republika byla součástí tohoto procesu.

Moderátor (Jan Richter):

Podle smlouvy z˙Nice by Evropská komise bez zástupců všech zemí musela být jedno.., jednohlasně schválena Evropskou komisí, to by zřejmě znamenalo dlouhé vyjednávání. Kdy by podle vašeho názoru v˙tomto případě mohla nová komise vzniknout a byl by v˙ní i český zástupce?

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

A to po mě chcete teďka, abych věštil z˙křišťálové koule. Já myslím, že ten plán a, který máme, respektive ten plán, který máme a my jsme součástí toho plánu, potvrdili jsme to i na červnové radě, která byla ještě pod naším předsednictvím, ten plán je ukončit ratifikaci Lisabonské smlouvy tak, aby Lisabonská smlouva začala platit do konce tohoto roku a novou komisi už schválit podle této nové Lisabonské smlouvy. Kdyby mělo dojít k˙nějakému časovému prodlení v˙případě, že to bude o týdnech, pak se můžeme bavit o prodloužení mandátu současné komise, v˙případě, že by některá země ale buď signalizovala, že prodloužení ratifikačního procesu je o měsíce, anebo by nedokázala vůbec odpovědět na otázku, kdy by k˙té ratifikaci mohlo dojít, pak bude muset Evropská unie hledat variantu b, a to bude i podle slov švédské představitelky poměrně velmi složitý úkol, protože zatím jsme se všichni, co jsme předsedali Evropské unii teďka v˙poslední době, tak jsme se této otázce vyhýbali a myslím, že Švédové nebudou mít radost, jestli na ně spadne otázka toho, zda o komisi rozhodovat podle Nice a v˙případě, že ano, jak vyřešit tu otázku, že by komisařů mělo být minimálně o jednoho méně.

Moderátor (Jan Richter):

Ono je možné, že v˙případě, že německý Bundestag schválí koncem září vázaný mandát a Irové 2.října v˙referendu vyjádří s˙ratifikací souhlas a také polský prezident ve své zemi dokončí ratifikaci, pak bude celá Unie čekat na to, jak dopadne stížnost českých senátorů k Ústavnímu soudu, kterou plánují podat právě začátkem října. Je vláda připravená, je česká vláda připravená na tlak Evropské unie, který by v˙tom případě zřejmě na Českou republiku dolehl.

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

Já myslím, že na co moc česká vláda není připravená a v˙čem by měla hodně velké problémy, tak to je, kdyby koncem října na té příští říjnové Evropské radě nevěděla odpovědi na ty základní otázky, které jsem už načrtl, to znamená nejenom kdy, ale i jak. Jinými slovy, bude hodně záležet na tom, aby skupina senátorů opravdu už konečně splnila příslib, který opakují, respektive, kdy ten termín předání té ústavní, Ústavnímu soudu té žádosti o slučitelnosti Lisabonské smlouvy s˙naší ústavou, neustále odkládají víc a víc, v˙případě, že v˙té době, kdy bude Evropská rada, už se tím bude zabývat Ústavní soud, tak si myslím, že se bude přece jenom dát hovořit už o jakémsi procesu, kde budeme vidět světlo na konci, na konci tunelu a tam si myslím, že jsme připraveni debatovat s˙Evropskou unií a hledat co nejlepší pozici pro Českou republiku.

Moderátor (Jan Richter):

Říká ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle, děkuji za rozhovor, pane ministře a přeji hezký večer.

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

Děkuji, hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X