Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

7. 9. 2009 9:23

E15: Úřad vlády reformuje štáby expertů pro EU

E15 ze dne 7.9.2009; Autor: Igor Záruba

Útvar ministra pro evropské záležitosti na Úřadu vlády mění podobu. „Z původní koordinační a předsednické funkce zůstává pouze první z nich, útvary spojené výhradně s předsednictvím republiky v Radě Evropské unie zanikají,“ sdělil ministr pro Evropu Štefan Füle.

 „Rád bych zdůraznil, že nevzniká žádný nový útvar, žádná nová struktura,“ upřesnil.

K 31. prosinci tak skončí Sekce pro předsednictví ČR v radě EU pod vedením Jany Hendrichové. Její zbylí podřízení, přijatí na termínované smlouvy, musí ještě zvládnout uzávěrku šéfování v unii.

Jaká přesně bude nová organizace „evropského“ útvaru, bude známo během několika příštích týdnů. Pracovat by v něm mělo podle informací deníku E15 pětačtyřicet lidí, kteří se osvědčili během předsednictví a přáli si ve státní správě zůstat. Mzdy jim budou vypláceny z rozpočtové kapitoly úřadu.

„Vycházíme ze zkušeností, které tito naši odborníci získali. To ale neznamená, že reformovaný útvar bude výhradně zaměstnávat jenom tyto profesionály. Bude otevřen i specialistům z jiných rezortů,“ zdůraznil Füle. Ve službách státu bude z celkem 338 najatých posil na půlrok předsednictví pokračovat 137 osob, tedy asi 40 procent. Příležitosti jim kromě Úřadu vlády dávají zejména jednotlivá ministerstva, která experty na EU zapůjčila (například na stálé zastoupení v Bruselu) a kam se nyní řada z nich vrátí.

Hlavním úkolem útvaru bude i nadále koordinace unijních agend jednotlivých ministerstev. „Jde o celou řadu věcí, které ovlivňují fungování členských států. Dlouhodobá koncepce, koordinace a mediace jednotlivých názorů je klíčová proto, abychom mohli zaručit kvalitní hájení našich zájmů na evropské úrovni,“ připomněl ministr Füle.

I z toho důvodu by měl reformovaný útvar setrvat na Úřadu vlády. Nadále bude vykonávat funkci sekretariátu vládního Výboru pro EU a zůstane v přímé podřízenosti ministra pro evropské záležitosti. „Obdobná struktura koordinace evropské politiky je běžná v řadě členských zemí EU,“ uvedl Füle.

Přeskupení na Úřadu vlády si také vyžádá aktualizaci některých dokumentů, jako je třeba organizační řád. „V současné chvíli je předčasné se bavit o jejich konkrétním obsahu. Přesnější informace budou známy o něco později,“ podotkl Füle.

Desítky odborníků místo nemají

Počet odborníků najatých v souvislosti s nedávno skončeným českým předsednictvím v EU, kteří budou pokračovat v práci ve státní správě, se v srpnu zvýšil o 18 zájemců. K 15. srpnu 2009 tak mělo jistotu, že zůstanou, 137 specialistů z celkového počtu 338 lidí, kteří měli na prvních šest měsíců tohoto roku (a někteří také na delší dobu) pracovní smlouvy na dobu určitou. Na udržení expertů, kteří se během půlročního předsedání osvědčili, se podíleli a podílejí Úřad vlády, ministerstvo zahraničcích věcí a rezort financí. Na uplatnění čeká dalších 70 adeptů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X