Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 9. 2009 8:47

Český zástupce do Evropské komise musí být do voleb

Radiožurnál ze dne 14.9.2009; relace "Stalo se"

Moderátor (Jan Bumba):

Politická krize v˙České republice může zpozdit ratifikaci Lisabonské smlouvy o reformě Evropské unie a zkomplikovat kalendář ustavení nové Evropské komise. Ve Stockholmu to řekl švédský ministerský předseda Fredrik Reinfeld, jehož země nyní Unii předsedá. Krátce předtím český ministr pro evropské záležitost Štefan Füle na okraj ministerské schůzky v˙Bruselu řekl, že Česko by mělo svého zástupce v˙Evropské komisi začít vybírat ještě před konáním parlamentních voleb. Zdůraznil, že po odkladu předčasných voleb Česko nemá času nazbyt.

Host (Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti):

Jestliže doteďka politické strany trvaly na tom, že k˙výběru má dojít až po volbách, které byly stanoveny na datum října, myslím si, že teď samy začínají chápat, že s˙tím novým termínem uvažovaným se musíme této otázce věnovat co nejdříve.

Moderátor (Jan Bumba):

Mandát nynější Evropské komise vyprší 1.listopadu, kdy by v˙zásadě měla také nastoupit komise nová. Podle Reinfelda, i kdyby Irové 2.října v˙opakovaném referendu Lisabonskou smlouvu schválili, při odkladu české ratifikace by se musela v˙říjnu představit komise sestavená na základě smlouvy z˙Nice. Tou se Unie při svém fungování řídí dosud. Smlouva z˙Nice ale předpokládá snížení počtu členů komise nejméně o jednoho, takže jedna země by se svého komisaře musela vzdát.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X