Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

19. 5. 2009 16:32

TZ:Ministr Füle se zúčastnil konference Evropský námořní den

Ministr Füle se zúčastnil konference Evropský námořní den

Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle dnes přednesl úvodní slovo na konferenci konané v Římě při příležitosti Evropského námořního dne. Ten připadá na 20. května a Evropa ho slaví od loňského roku.

Konference se zúčastnil i předseda Evropské komise José Manuel Barroso, další členové Evropské komise, zástupci Evropského parlamentu a italský ministr pro dopravu Altero Matteoli. Účastníci konference vyzdvihli důležitost moře a s ním souvisejících odvětví. Jde zejména o dopravu, turismus, průmysl, výzkum, ochranu životního prostředí či vnitřní bezpečnost.

„Společná námořní politika přináší bez pochyby výhody všem členským zemím, bez ohledu na to, zda se jedná o přímořské či vnitrozemské státy. Jsem velmi rád, že poté co EU dosáhla mnohých úspěchů například v námořní bezpečnosti, prosazuje nyní mnohem komplexnější přístup k námořní politice. EU si uvědomuje potřebu ambiciózní, jasně definované a správně integrované námořní politiky," dodal.

Přímořské regiony obývá 40% obyvatelstva a vytvářejí 40% HDP Evropské unie. V ČR existuje kolem 170 přímých a kolem dalších 13 000 nepřímých průmyslových subdodavatelů pro námořní průmysl na výstavbu lodí.

Mimo to disponuje ČR řadou podniků aktivních v sektoru námořních technologií, jako jsou výrobky off-shore (větrné mlýny a nástroje na jejich umístění v moři) nebo výroba speciálních kontejnerů na námořní lodní přepravu zkapalněného plynu. Kromě těchto ryze hospodářsko-průmyslových aspektů má námořní politika pro ČR také přínos bezpečnostní a environmentální. To se týká sledování a kontroly ilegální imigrace ze severní Afriky přes Středomoří do EU nebo ochrany životního prostředí evropských moří na úrovni fauny a flóry v rámci vyrovnaného ekosystému.

kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí předsednictví ČR v Radě EU v Praze |2|
tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939; e-mail: jelinkova.michaela@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X