Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 2. 2009 14:59

TZ:Český vicepremiér A. Vondra se setkal s irským ministrem zahraničních věcí M. Martinem

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se jménem českého předsednictví dnes setkal s irským ministrem zahraničních věcí Micheálem Martinem, T.D., v irském Corku.

Diskutovali o otázkách týkajících se lisabonské smlouvy, hospodářské politiky EU v kontextu globální ekonomické situace a transatlantických vztazích.

„České předsednictví a irská vláda budou společně finalizovat právní záruky vztahující se k lisabonské smlouvě, které byly Irsku v prosinci přislíbeny Evropskou radou. Je společným cílem předsednictví a irské vlády, aby nejpozději v červnu 2009 předložili Evropské radě konečné znění irských záruk, které plně zahrne závěry Evropské rady z prosince 2008, nicméně nepřesáhne jejich rámec, a bude tudíž přijatelné jak pro Irsko, tak pro ostatní členské státy,“ řekl vicepremiér Vondra po tomto setkání.

„S ministrem Martinem jsme se shodli na tom, že irský ministerský předseda Brian Cowen bude společně s českým předsednictvím informovat příští řádné zasedání Evropské rady (19. – 20. března) o vývoji formulování právních záruk pro Irsko. České předsednictví zdůrazňuje, že ani Irsko ani jiné členské státy by neměly být v souvislosti s ratifikací lisabonské smlouvy pod žádným nátlakem. Musíme respektovat výsostné právo irské vlády rozhodnout o načasování nového referenda,“ dodal vicepremiér Vondra.

„Jsem velmi potěšen, že se mi naskytla příležitost přivítat vicepremiéra Vondru zde v Corku. Naše jednání o řadě otázek, které jsou zásadní pro EU i pro Irsko, bylo úspěšné. Obnovil jsem také náš závazek podporovat Českou republiku, jež EU předsedá v této kritické době, která ji staví před nejednu závažnou výzvu,“ řekl irský ministr zahraničních věcí, Micheál Martin, T.D.

„Dnešní setkání nám poskytlo cennou příležitost prozkoumat stav připravovaného balíčku právních záruk pro Irsko ve vztahu k lisabonské smlouvě, k němuž se zavázali lídři EU na prosincovém zasedání Evropské rady. České předsednictví hraje v tomto důležitém procesu hlavní úlohu. Poděkoval jsem vicepremiéru Vondrovi za jeho nepolevující úsilí v tomto směru.“

„Je především v zájmu Irska, a to obzvláště v současném ekonomickém klimatu, zamezit vzniku jakýchkoli pochyb o našem závazku setrvat v srdci Evropy. Vláda je pevně přesvědčena, že je nezbytné, aby jakékoli pochyby v tomto ohledu byly rozptýleny.“

„Vláda udělá maximum pro to, aby zajistila, že výhrady obyvatel Irska vůči lisabonské smlouvě jsou plně uspokojeny. Vicepremiér Vondra mne ujistil, že české předsednictví nás v této záležitosti plně podporuje. Těším se na naši úzkou spolupráci při hledání konečné podoby tohoto nezbytného balíčku, který bude odpovědí na nejdůležitější obavy, které vyvstaly během kampaně o referendu v minulém roce,“ konstatoval ministr Martin.

Kromě lisabonské smlouvy a s ohledem na nadcházející mimořádný neformální summit EU se oba ministři shodli na významu koordinace národních opatření při řešení ekonomické situace v rámci EU stejně tak jako na nutnosti současně respektovat pravidla vnitřního trhu EU. Česká a irská strana se též dohodly na nutnosti budovat dobré vztahy s novou americkou administrativou.


--------------------------------------------------------------------------------

Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti České republiky, navštívil Irsko před zasedáním Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Česká republika v současné době předsedá Evropské radě.

Během své návštěvy vicepremiér Vondra navštíví irského ministra zahraničních věcí Micheála Martina, T.D., a irského ministra pro evropské záležitosti Dicka Roche, T.D.

V nadcházejících měsících bude vláda spolupracovat s dalšími členskými státy EU a orgány EU za účelem vypracování právní formy balíčku prosincových rozhodnutí Evropské rady, aby tak uspokojila výhrady irských občanů k lisabonské smlouvě.

Mezi tato rozhodnutí patří právo každého členského státu nominovat komisaře a záruky zajišťující Irsku vlastní rozhodování a zákonodárství v souvislosti s daněmi, obranou a určitými ustanoveními naší ústavy ohledně práva na život, vzdělání a rodinu. Evropská rada se též shodla na důležitosti, jež EU přikládá otázkám práv zaměstnanců a sociálních služeb. Tyto body, jakmile budou finalizovány, budou představovat ucelený balíček opatření zaměřených především na klíčové zájmy irských voličů v souvislosti s lisabonskou smlouvou.

Závěry prosincové Evropské rady ustanovují, že formulování těchto záruk by mělo být dokončeno nejpozději v polovině roku 2009. Pokud bude vláda plně spokojena s výsledkem tohoto úsilí, dojde k ratifikaci lisabonské smlouvy formou dalšího referenda před skončením funkčního období současné Komise, jež má opustit funkci koncem října. Nelze přistoupit k rozhodnutí ohledně načasování referenda do doby, než bude příslib učiněný Evropskou radou dodržen k plné spokojenosti vlády.


--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Michaela Jelínková, tisková mluvčí místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939; e-mail: jelinkova.michaela@vlada.cz

--------------------------------------------------------------------------------

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X