Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Vláda na svém dnešním jednání pokračovala mj. v diskusi o dalším uplatnění lidí, kteří se podíleli na českém předsednictví EU. V nejbližších dnech bude ustavena pracovní skupina pod vedením místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta a ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho, jejímiž členy budou ministr financí a dále ministři z resortů, které měly nejvyšší počty „předsednických“ pracovníků. „Budeme průběžně vyhodnocovat možnosti udržet ve státní správě experty z předsednictví a připravovat další praktické kroky,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle.

Vládní Výbor pro EU dnes také schválil informaci ke stavu příprav a realizace Konference k osudu majetku obětí holocaustu ve dnech 26. – 30. června v Praze
a Terezíně, kterou předložili společně místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle.

Jednotliví ministři dále informovali o přípravě formálních Rad, které proběhnou pod českým vedením v dalších týdnech, mj.

• ministr financí Eduard Janota informoval o přípravě zasedání Rady ECOFIN dne 9. června v Lucemburku, kde stěžejním tématem setkání ministrů bude příspěvek pro jednání Evropské rady 18.-19. června 2009
(více viz http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/posledni-jednani-rady-ecofin-pod-patronaci-ceskeho-predsednictvi-24813/).

• místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle informovali o přípravě zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 15. – 16. června v Lucemburku, která se bude rovněž soustředit především na přípravu Evropské rady,

• ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský a ministr dopravy Gustáv Slamečka informovali o přípravě zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve dnech 11. – 12. června v Lucemburku,

• ministr zemědělství Jakub Šebesta informoval o přípravě zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 22. - 23. června v Lucemburku.


kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939; e-mail: jelinkova.michaela@vlada.cz