Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

31. 8. 2009 10:17

TZ: Projekt Galileo - Hlavní bod dnešního jednání vládního Výboru pro EU

Praha, 31. srpna 2009 – Výbor pro Evropskou unii dnes na svém zasedání vyslechl zprávu Karla Dobeše, vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy (GSA) – tzv. Galileo. Česká republika dlouhodobě vyvíjí úsilí k získání kandidatury a umístění této důležité agentury v Praze.

Vláda vyslovila svůj souhlas s kandidaturou ČR již 6. září 2006 a oficiální prezentace této kandidatury proběhla v Bruselu krátce nato, tedy 7. listopadu 2006. Její další prezentace nyní pokračuje napříč politickým, hospodářským a vědeckým spektrem doma i v zahraničí. Pro sídlo agentury byla usnesením vlády vyčleněna budova bývalé České konsolidační agentury, Janovského 2 v Praze 7.

Evropská unie ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou připravuje program družicové navigace Galileo. Ten má být technicky vyspělejší obdobou současného navigačního systému GPS provozovaného USA. Galileo bude nabízet uživatelům velkou paletu služeb a podstatným rozdílem oproti GPS je, že bude pracovat pod civilní kontrolou. Dohled nad provozem systému Galileo má zajistit Evropský úřad pro dohled nad globálních navigačními družicovými systémy GSA, který  zatím provizorně působí v Bruselu.

Umístění GSA v Praze není pro Českou republiku jen prestižní otázka získaní evropské agentury. Sídlo GSA v Praze, které bude vedle dohledu nad provozem Galilea mimo jiného odpovídat za oblasti marketingu, akvizicí a certifikace Galilea přinese nové impulsy a podporu hlavně pro malé a střední podnikání v České republice a EU.

Kontakt:

Marie Faturová, kabinet ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty