Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 5. 2009 17:04

TZ: Ministr pro evropské záležitosti ČR Štefan Füle a ministr zahraničních věcí Irska Micheál Martin T.D. se setkali v Dublinu

Irský ministr zahraničních věcí Micheál Martin T.D. a český ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle se setkali v Dublinu, aby společně diskutovali o právních zárukách souvisejících s Lisabonskou smlouvou, o současné mezinárodní hospodářské situaci a přípravách na kodaňskou konferenci o klimatických změnách.
Ve společném prohlášení ministři uvedli:
„Dnešní setkání je vhodnou příležitostí k tomu, abychom zhodnotili, jakého pokroku bylo dosaženého v souvislosti s balíčkem legislativních opatřeních týkajících se Lisabonské smlouvy, který Evropská rada slíbila Irsku na svém prosincovém zasedání.
Shodli jsme se na tom, že v následujících týdnech budeme společně vyvíjet intenzivní úsilí, abychom dokončili právní záruky pro Irsko. Sdílíme odhodlání usilovat o shodu ve věci těchto záruk na červnovém zasedání Evropské rady. Považujeme za důležité řídit se závěry prosincové Evropské rady, podle nichž by konečné rozhodnutí mělo být přijato právě na zasedání příští měsíc.“
Ministr Martin řekl, že Irsku se dostalo „velmi pozitivní reakce od ostatních členských států ohledně obav, které se objevily v době konání irského referenda v loňském roce. Jsem přesvědčen, že v příštích týdnech záruky dokončíme, a těším se na úzkou spolupráci s českým předsednictvím s cílem dospět k tomuto kladnému výsledku.“
Ministr Füle ujistil svého irského kolegu, že „české předsednictví plně podporuje irskou vládu v jejím úsilí dokončit záruky pro obyvatele Irska. Je nejen v zájmu Irska, ale i v zájmu celé Evropy, aby irští občané získali záruky, které jsou pro ně důležité. Jsem rád, že jsme se dnes shodli na koordinaci pro následující týdny. Jsem přesvědčen, že se nám na červnovém summitu podaří získat souhlas všech dvaceti sedmi členských států EU s těmito zárukami.“
Ministr Martin dodal: „Jsme odhodláni nešetřit síly ve snaze o to, aby výhrady obyvatel Irska vůči Lisabonské smlouvě byly plně uspokojeny. Je nepochybně v národním zájmu Irska, a to zvláště v současné hospodářské situaci, aby sebemenší pochybnosti o našem závazku zůstat v srdci Evropy byly rozptýleny. Vláda je plně přesvědčena, že je nezbytné, aby v tomto ohledu neexistovala jakákoliv nejistota. Ratifikace Lisabonské smlouvy je klíčová pro upevnění našeho postavení jako pozitivního a konstruktivního člena Evropské unie.“

Poznámka pro média:
Ministr pro evropské záležitosti České republiky Štefan Füle před zasedáním Evropské rady v Bruselu 18. – 19. června navštíví Irsko. Česká republika v současné době předsedá Radě Evropské unie.
Během své návštěvy se ministr Füle setká s ministrem zahraničních věcí Micheálem Martinem, T.D. a s ministrem pro evropské záležitosti Dickem Rochem, T.D.
Irská vláda spolupracuje s dalšími členskými státy Evropské unie a s evropskými institucemi za účelem vytvoření právního rámce pro balíček rozhodnutí, která byla přijata Evropskou radou v prosinci. Cílem je uspokojit výhrady irských obyvatel vůči Lisabonské smlouvě.
Mezi tato rozhodnutí patří právo každého členského státu nominovat komisaře a záruky zajišťující Irsku vlastní rozhodování a zákonodárství v souvislosti s daněmi, obranou a určitými ustanoveními irské ústavy ohledně práva na život, vzdělání a rodinu. Evropská rada se též shodla, že EU přikládá velký význam otázkám práv pracovníků a oblasti sociálních služeb.
Tyto body po svém dokončení budou představovat ucelený balíček opatření zaměřených především na klíčové zájmy irských voličů v souvislosti s Lisabonskou smlouvou.
Závěry prosincového zasedání Evropské rady stanovují, že jednání o těchto zárukách by měla být ukončena nejpozději v polovině roku 2009. Pokud bude vláda plně spokojena s výsledkem tohoto úsilí, bude usilovat o ratifikaci Lisabonské smlouvy formou nového referenda před koncem funkčního období současné Komise, jejíž mandát končí na konci října.
Žádné rozhodnutí o načasování referenda nemůže být učiněno, dokud nebudou splněny závazky ze strany Evropské rady k plné spokojenosti irské vlády.

kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti
tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939; e-mail: jelinkova.michaela@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X