Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 12. 2010 18:58

Tiskové prohlášení k projektu Galileo

Vláda České republiky vítá rozhodnutí umístit sídlo Úřadu pro dohled nad evropským satelitním systémem Galileo (GSA) v České republice.

Rozhodnutí považuje za projev důvěry členských zemí Evropské unie v to, že Česká republika má v rámci celé EU nejlepší předpoklady pro zajištění bezchybného provozu tohoto prestižního úřadu a současně v to, že bude plnohodnotnou součástí celkové správy tohoto systému.

Rozhodnutí znamená uznání připravenosti ČR poskytnout kvalitní zázemí jak pro činnosti spojené s fungováním GSA, tak pro navazující aktivity soukromých či veřejných subjektů zapojených do přípravy a fungování satelitního systému Galileo.

Jde také o nesporný úspěch práce našich úředníků i zúčastněných politiků, a to na všech úrovních a resortech, které se v dané věci angažovaly. Dlouhodobá jednotná a efektivní koordinace české kandidatury doma i v zahraničí ukázala, že Česká republika dokáže účinně prosazovat své zájmy.


Petr Nečas, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X