Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

20. 4. 2010 13:44

J. Chmiel se setkal s českými europoslanci

Štrasburk, 20. dubna  2010 – Od počátku roku již poněkolikáté se dnes setkal ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel ve Štrasburku s českými europoslanci, aby s nimi diskutoval o aktuálních evropských otázkách. Ministr informoval europoslance o přípravě národní pozice k nové strategii „Evropa 2020“, která má být schválena na červnovém summitu EU v Bruselu, a stanoviscích vlády k některým dalším aktuálním evropských tématům.

„V připravované strategii Unie by měl být kladen větší důraz především na konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí a produktivitu práce, protože právě tyto tři věci předurčují hospodářský růst. O zlepšování podnikatelského prostředí nebo produktivity ale zatím není v novém plánu konkrétní zmínka, a  to i přesto, že jsme se ji do něj snažili prosadit již dříve,“ zopakoval J. Chmiel poslancům své hlavní výhrady vůči strategii „Evropa 2020“, a dodal: „Pokud by se nepodařilo prosadit více těchto principů do společného dokumentu, který má vzejít z červnové Evropské rady, budeme s nimi pracovat alespoň v implementaci na národní, tj. české úrovni.“ 

Diskuse se také soustředila na otázky spojené s navrhovanou občanskou iniciativou či vyjednávání o nové interinstitucionální dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. „Česká republika podporuje rychlé zavedení institutu evropské občanské iniciativy do praxe a vítá návrh nařízení Evropské komise. V případě tak komplexní citlivé otázky zapojení prvků přímé demokracie by rychlost neměla být upřednostněna na úkor kvality a efektivity,“ zdůraznil Chmiel. „Tyto pravidelné schůzky s českými europoslanci se staly důležitým fenoménem při prosazování národních zájmů v rámci Unie,“ dodal ministr.

Důležitost komunikace vlády a europoslanců se zvýšila po přijetí Lisabonské smlouvy.

Kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:jelinkova.michaela@vlada.cz; tel.: +420 224 002 305; mobil: +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X