Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 6. 2009 17:08

Hlavní body dnešního jednání vládního Výboru pro EU

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout informoval vládu o průběhu summitů EU-Čína, EU-Rusko a EU-Korejská republika, které se odehrály v minulých dvou týdnech.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová a ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský vládu informovali o jednání rady ministrů pro konkurenceschopnost, která se sešla 28. a 29. května v Bruselu. Českému předsednictví se na radě podařilo završit několik důležitých priorit v oblasti vědy a výzkumu a naplnit motto „Evropský výzkumný prostor bez bariér“. Podařilo se nalézt politickou shodu
k návrhu Nařízení o právním rámci Společenství pro evropské konsorcium výzkumných infrastruktur (ERIC). Právní rámec výrazně sníží finanční
a administrativní náklady, vyjasní právní okolnosti fungování evropských výzkumných infrastruktur a zároveň umožní větší spolupráci vědců.

Ministři průmyslu a obchodu se zabývali mj. otázkou pravidel pro pomoc automobilovému průmyslu, především v souvislosti s plány na podporu automobilky Opel, vlastněné americkou společností General Motors. České předsednictví usiluje o to, aby pomoc automobilovému průmyslu byla koordinovaná a dodržovala podmínky, které si EU pod českým vedením již dříve stanovila - tedy žádný diskriminační přístup či národní protekcionismus.
Důležitým tématem dnešního jednání Výboru pro EU byla příprava Rady pro justici a vnitro, která se uskuteční 4. a 5. června v Lucemburku. Na Radě se bude rozhodovat mj. o další budoucnosti Schengenského prostoru či otázce přijetí vězňů z americké věznice Guantánamo. Českému předsednictví se podařilo předjednat společnou pozici EU ke Guantánamu, která stanovuje podmínky přijetí vězňů. Klíčovým principem přitom je, že země, která se rozhodne vězně přijmout, bude informace o nich v rámci bezpečnostní spolupráce sdílet se svými evropskými partnery. Definitivní rozhodnutí v této věci je ale právě na radě ministrů pro justici a vnitro.
Vláda dnes projednala i přípravu Rady EPSCO 8. a 9. června v Bruselu. Ministři práce a sociálních věcí budou na zasedání mj. pokračovat v debatě o tom, jak zmírnit dopady ekonomické krize na zaměstnanost.

kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti
tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258939; e-mail: jelinkova.michaela@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X