Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 9. 2009 13:44

Česká republika bude Polsku předávat zkušenosti získané během svého předsednictví v Radě EU

Praha, 23.9. 2009 – Klíčoví odborníci z českých resortů byli pozváni na konferenci „Zkušenosti českého předsednictví v Radě EU – závěry pro Polsko“, která se koná 24. a 25. září ve Varšavě, aby se zde se svými polskými kolegy podělili o cenné zkušenosti a poznatky získané během předsednictví ČR v první polovině roku 2009.  Polsko, které převezme štafetový kolík evropského předsednictví od Maďarska v druhé polovině roku 2011, se již začalo na tuto náročnou roli intenzivně připravovat. 

Hlavním cílem konference je především reflexe českých zkušeností v čele EU v kontextu příprav předsednictví Polska,  volba obsahových priorit a jejich efektivní koordinace či aspekty technické a organizační přípravy. Akce je primárně určena pracovníkům polské státní správy a měla by sloužit k formulaci praktických závěrů pro realizaci strategie příprav předsednictví přijaté polskou vládou.

O zkušenosti českého předsednického týmu již také projevily zájem například Maďarsko, Dánsko, Belgie nebo Španělsko. Tedy země, které se chystají předsedat Unii v průběhu následujících let. Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti, zdůrazňuje: „České předsednictví se vzhledem k ekonomické krizi, neklidné mezinárodní situaci a končícímu funkčnímu období Evropského parlamentu a Evropské komise odehrávalo ve velice obtížných podmínkách. Česká republika přesto během šesti měsíců dosáhla řady hmatatelných výsledků a významných úspěchů. ČR vyjednala v Evropském parlamentu více než 80 konkrétních opatření, ukázala se jako dobrý krizový manažer, rozhodně odmítla ochranářské tendence v ekonomice a zasadila se o opatření na podporu evropského hospodářství.“

Útvar ministra pro evropské záležitosti budou na konferenci ve Varšavě zastupovat oba náměstci ministra - Marek Mora a Jana Hendrichová, a dále Radomír Karlík, ředitel Odboru logistiky a organizace předsednictví.  Za polskou stranu se mimo jiné zúčastní Mikołaj Dowgielewicz, státní tajemník  Úřadu Výboru pro evropskou integraci.  V rámci konference také proběhnout česko-polská bilaterální jednání o aktuálních otázkách agendy Evropské unie a slavnostní inaugurace tzv. polsko-české analytické platformy, jejímž úkolem bude podporovat spolupráci a sbližovat názory obou zemí, při řešení mezinárodních výzev a dalšího směřování EU.

Podrobnější informace o konferenci „Zkušenosti českého předsednictví v Radě EU – závěry pro Polsko“ naleznete v přiloženém programu.

Kontakt:

Marie Faturová, kabinet ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty