Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 11. 2009 16:30

20 let bez opony - máme co slavit

Praha, 9. listopadu 2009 – Vláda se na dnešním zasedání zabývala seznamem akcí pořádaných v souvislosti s dvacátým výročím 17. listopadu 1989.

Mezi nejdůležitější patří výstava organizovaná sdružením Post Bellum My jsme to nevzdali,  kterou bude možno až do 15. listopadu 2009 shlédnout na sedmi veřejných místech v Praze  1.  Společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Institutem mezinárodních studií FSV UK spolupořádá Úřad vlády ČR mezinárodní vědeckou konferenci Železná opona – její spouštění střežení a stržení. Období dvaceti let před pádem železné opony připomene také putovní výstava fotografií "‘68 – ‘89".

Jednou z nejrozsáhlejších akcí bude i vzpomínkový průvod z Albertova na Národní třídu, který se vydá po stejné trase jako studenti před dvaceti lety. První část – happening, který pod názvem 20 let bez opony – máme co slavit pořádá obecně prospěšná společnost Opona, bude zakončena symbolickým páde železné opony.

Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle považuje projekt 20 let bez opony - máme co slavit za důstojné připomenutí dvacátého výročí 17.  listopadu 1989 a  váží si dlouhodobých aktivit společnosti Opona, o.p.s. upozorňujících na dobu pro naši zemi neradostnou, kterou je však třeba si připomínat, aby občané této země nedopustili ztrátu základních hodnot svobody a demokracie.

Přehled nejdůležitějších akcí naleznete v příloze.


Kontakt: Marie Faturová, kabinet ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty