Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 5. 2020 11:52

VIDEO: Představení nového NERVu

Co je to NERV a jaké jsou jeho zásadní úkoly? Členy jsou významné osobnosti z byznysu, bankovnictví, sociální oblasti, vědy nebo akademické sféry.

Co je to NERV?

Jakub Havrlant, Rockaway Capital: NERV by měl být nezávislý poradní orgán, který vlastně vládě slouží jako nějaké zrcadlo názorů proti jejich úvahám o reformách, o ekonomických opatřeních.

Petr Jonák, Coca-Cola: NERV je platforma, ve které vláda může získávat zpětnou vazbu nebo doporučení od lidí z byznysu a z akademické sféry.

Tomáš Salomon, Česká spořitelna: Já vnímám NERV jako hezkou příležitost. Příležitost pro vládu opřít svá, dnes velmi složitá a rychlá rozhodnutí, o názor širší skupiny expertů z ekonomické oblasti.

Lukáš Kovanda, Česká spořitelna: Podle mého soudu to klíčové, co by měl NERV tlumočit, je to, že musíme v této mimořádné době táhnout za jeden provaz.

Proč je důležité mít NERV?

Štěpán Jurajda, CERGE-EI: Tady jsou asi dva důvody. Jeden je obecný, dlouhodobý. Já myslím, že je dobrá praxe, která se ukazuje v mnoha evropských zemích, používat tyto typy poradních orgánů, různé typy expertíz, jako vnější vstup do toho rozhodovacího procesu vlád. 
Ten druhý důvod je akutní, ten není chronický. Ten akutní důvod je ten, že vláda dnes připravuje mnohá opatření nutně v takovém spěchu, že vlastně tu dodatečnou konzultaci někdy potřebuje, protože ten postup je mnohem rychlejší, než bývá běžně.

Daniel Prokop, PAQ Research: Podle mě v té současné době je tolik výzev, v oblasti sociální, ekonomické, vzdělávací a podobně, že je dobré, aby lidi, kteří mají nějakou expertízu alespoň v jednotlivé oblasti se spojili a trochu poradili.

Miroslav Singer, Generali CEE Holding: Prostě jsou období, ve kterých vlády více poslouchají externě. Je docela přirozené, že v období takových šoků, jaké způsobil koronavirus, se to děje.

Jakub Havrlant, Rockaway Capital: Myslím, že to zlepšuje transparenci vůbec těch věcí, které se dějí, a zvedá to důvěru těch kroků, které ta vláda potom učiní.

Jaké jsou zásadní úkoly NERVu?

Bohdan Wojnar, Škoda Auto: Být opravdu těmi nezávislými partnery vlády. Pokud bude zapotřebí, konstruktivními oponenty. Předpokladem je ochota si opravdu vzájemně naslouchat.

Lukáš Kovanda, Česká spořitelna: Zaprvé krátkodobé, to znamená v horizontu týdnů. Pomoci dostat do české ekonomiky peníze, zachránit podnikatele, zachránit firmy, zachránit prostě to, abychom se nepropadli do hluboké recese. 
Zadruhé nějaký střednědobý horizont, jak tu ekonomiku stabilizovat po úderu koronaviru. 
A za třetí: zamyslet se, třeba až do roku 2030, jak využít té koronavirové krize a udělat z ní příležitost, která umožní dostat českou ekonomiku na vyšší vývojový stupeň, digitalizovat ji, zeštíhlit třeba státní aparát a tak podobně.

Ilona Švihlíková, Vysoká škola obchodní: V této chvíli NERV určitě řeší kombinaci těch různých nouzových opatření, to znamená kurzarbeit, pomoc zaměstnancům, pomoc živnostníkům, ale i firmám. 
Zároveň je potřeba také dávat pozor na to, aby ta státní pomoc nebyla zneužívána. 
Jedno z velkých mých témat je dobývání renty a myslím si, že bude potřeba opravdu urgentně jednat a pomoci těm nízkopříjmovým skupinám, hlavně zaměstnancům, kteří jsou dnes trochu stranou.

Vladimír Dlouhý, Hospodářská komora: My jsme se rozdělili do čtyř pracovních skupin. Já jsem v jedné, která se týká především hospodářské politiky. Ty úkoly jsme si roztřídili tak do tří fází, které se odlišují časově.

Proč jste do NERVu vstoupil vy osobně?

Daniel Beneš, ČEZ: To je služba státu, je to čest, je to de facto povinnost a zároveň odpovědnost státu pomoci. Myslím si, že především v současné době to stát více než potřebuje.

Miroslav Zámečník, Týdeník Hrot: Já vnímám mimořádnost této situace a v téhle situaci je to prostě normální občanská zodpovědnost.

Ilona Švihlíková, Vysoká škola obchodní: Já se domnívám, že zastupuji zájmy, které by jinak v NERVu chyběly. Takže se domnívám, že ta moje účast tam bude užitečná.

Kde chcete vidět Česko za rok a kde za pět let?

Miroslav Singer, Generali CEE Holding: Já bych chtěl, aby už za rok bylo jasné, že ten koronavirus je už nějakým způsobem pod kontrolou. To znamená, že už nebudeme muset dělat takové psí kusy jako teď, protože nějakým způsobem pokročila medicínská věda. Ať už nějakým rychlým testováním nebo vakcinací nebo lékem. Prostě že to není problém.

Tomáš Salomon, Česká spořitelna: Tak já jsem věčný optimista, takže já věřím, že i z této krize vyjde ČR jako silnější a konkurenceschopnější, že bude schopna lépe sloužit svým občanům a firmám, a umožnit jim prosperující život i nadále.

Miroslav Zámečník, Týdeník Hrot: Za rok bych chtěl vidět ekonomiku, která se dostala z té krize. Doufám, že budeme už za rok zažívat docela robustní oživení. Druhá věc je, že si z toho vezmeme ponaučení

Daniel Beneš, ČEZ: Já bych chtěl ČR za pět let vidět jako úspěšnou, prosperující zemi s moderním průmyslem založeným na moderních technologiích a na digitalizaci a na významném pokroku a přidané hodnotě.

Petr Jonák, Coca-Cola: Říká se, že každá krize je příležitost, takže já doufám, že je to příležitost k tomu, abychom se odpoutali od té levné ekonomiky založené na levné práci a na malé přidané hodnotě, a zkusili se posunout k ekonomice, která bude tvořit vyšší přidanou hodnotu.

Daniel Prokop, PAQ Research: Já si myslím, že za rok by byl úspěch, kdybychom měli omezenou nezaměstnanost, kdyby nezkrachovalo moc firem, které jsou vpodstatě zdravé, ostatní to využily k nějaké restrukturalizaci svého působení.

Bohdan Wojnar, Škoda Auto: Já bych si hlavně přál, abychom opravdu byli z toho nejhoršího venku, aby občané neměli obavy a strach o zdraví, o existenci. 
V takovém tom dlouhodobém pohledu. My prostě žijeme v době, která už prostě nebude jiná, ve světě, který je nejistý, který je komplexní, který je opravdu plný nenadálých změn.

Vladimír Dlouhý, Hospodářská komora: Asi budeme vidět trochu vyšší nezaměstnanost, to znamená aby ten nárůst nezaměstnanosti byl co nejmenší. Chtěl bych už vidět i zemi, která se vrací k těm úkolům, které tady byly ještě před krizí, to znamená aby investovala, investovala a zase investovala.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie