Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 4. 2020 15:05

VIDEO: Chytrá karanténa - klíčový nástroj, který by měl nahradit plošná opatření

Roman Prymula, epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví: Chytrá karanténa je jedním z klíčových opatření, které v tuto chvíli by mělo nahradit plošná opatření, která byla přijata v České republice.

Jarmila Rážová, hlavní hygienička: Chytrá karanténa je důležitý nástroj pro zrychlení procesu epidemiologického šetření, který standardně krajské hygienické stanice provádějí.

Zoltán Bubeník, ředitel Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany: Je to efektivní koordinace, aby co nejvíce odběrů, nejvíce karantén se pořídilo v reálném čase tak, aby se občané, kteří jsou potenciálně nakažení, dostali do karantény a určitým způsobem odizolovali od ostatní populace.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pracujeme na tom velmi intenzivně, tak, abychom ji mohli spustit ve všech krajích.

Roman Prymula, epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví: Chceme v podstatě do tří dnů vytipovat jedince za pomocí elektronických prostředků, jako je vzpomínková mapa a jako je systém Daktela, který při rozhovorech umožňuje záznam toho, kde ten člověk se vyskytoval, kde byly rizikové epidemiologické kontakty.

Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády pro oblast IT: Ten daný člověk, který byl testován, dostává okamžitě zpětnou vazbu, a v rámci té zpětné vazby víme, jestli byl pozitivně testován, nebo negativně. V případě, že byl pozitivně testován, tak ho automaticky předáváme na call centrum, na epidemiologické šetření po všech jeho kontaktech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie