Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

17. 6. 2016 10:54

Cenu předsedy RVVI za popularizaci vědy získal astrofyzik Grygar

Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za propagaci a popularizaci výzkumu získal astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek mu cenu udělil za dlouholetou osvětu v oblasti vědy. Ocenění je spojené s odměnou ve výši 300.000 Kč. Na dnešním slavnostním předání na Úřadu vlády ČR doktor Grygar oznámil, že celou částku věnuje Učené společnosti České republiky.

Řada z nás si Jiřího Grygara pamatuje z pořadů Meteor nebo Okna vesmíru dokořán, kde generacím dětí i dospělých dokázal přiblížit složité jevy vědy a techniky nebo tajemství vzdálených galaxií. Zajímavosti a krásy vědy a rozdíly mezi vědou a pavědou také celý život trpělivě vysvětluje v řadě knih, na přednáškách, v rozhlasových a televizních pořadech nebo coby člen Klubu skeptiků Sisyfos. Díky lidem jako je Jiří Grygar si i laik uvědomí důležitost a náročnost vědecké práce,“ uvedl vicepremiér a předseda Rady Bělobrádek důvody k udělení ceny doktoru Grygarovi.

Naučme se klást přírodě správné otázky a užasneme, jak je výmluvná," komentoval své ocenění doktor Grygar. 

Cena předsedy rady pro výzkum, vývoj a inovace se uděluje za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na úrovni vlády se dosud udělovalo jen ocenění za mimořádné vědecké výsledky v podobě Národních cen vlády. Letos vláda schválila i udílení cen předsedy RVVI za popularizaci výzkumu. Tato cena je určená nejen vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Ocenění bude letos spojené s odměnou ve výši 300.000 korun. Ocenění navazuje na Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích, která byla udělována v letech 1995-1999, a Cenu předsedy RVVI udělovanou v letech 2008 a 2009.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. (1936) vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou kariéru zahájil v Astronomickém ústavu Československé akademie věd v Ondřejově, poté pracoval ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Řeži u Prahy, kde se věnoval dálkovému průzkumu země. Od r. 1991 až dosud je vědeckým pracovníkem oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. Vedle vědecké kariéry se věnuje popularizaci vědy na přednáškách a v médiích. Jiří Grygar je autorem a spoluautorem více než 200 prací v mezinárodních vědeckých časopisech, které až dosud získaly přes 1300 citací. Je členem Mezinárodní astronomické unie, Evropské astronomické společnosti a Učené společnosti ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy