Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Z médií

21. 11. 2023 20:41

iDNES.cz: Lobbing budou hlásit i profesní odbory nebo podnikatelské svazy

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí potvrdila, že v zákoně o lobbingu nemají být žádné výjimky nad rámec původního návrhu. Týká se to nejen mediálně propíraných příkladů typu prezident republiky, ale především profesních komor nebo podnikatelských svazů.

...

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí zákon o lobbování projednala už na jaře a shodla se na doporučení nerozšiřovat výjimky pro osoby, na něž by se měl zákon vztahovat. Zákon by tedy měl platit mimo jiné i pro prezidenta republiky, ale i pro asistenty poslanců a senátorů. Zároveň rada odmítla výjimku pro profesní komory, svazy nebo registrované církve.

Ministerstvo spravedlnosti však následně některým z těchto připomínek, které zároveň uplatňovala i Legislativní rada vlády, vyhovělo. V upravené verzi zákona tak počet výjimek narostl.

„To je problém, protože se domnívám, že příliš mnoho výjimek umožní obcházení zákona, přičemž zrovna asistenti poslanců a senátorů by měli být v zákoně zahrnuti. Totéž platí i pro prezidenta. Ten může být vystaven silným lobbistickým tlakům například díky právu veta i dalším pravomocím. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se v této věci také shodla a schválila doporučení vládě tyto osoby do zákona zahrnout,“ uvádí ministr pro legislativu a předseda protikorupční rady vlády Michal Šalomoun.

Celý článek najdete zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie