Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Z médií

26. 2. 2024 16:55

ČT24: Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na Hradě

Ministr pro legislativu a předseda LRV Michal Šalomoun po návštěvě u prezidenta, 26. 2. 2024
Ministr pro legislativu a předseda LRV Michal Šalomoun po návštěvě u prezidenta, 26. 2. 2024
Teď nabízíme brífink šéfa Legislativní rady vlády Michala Šalomouna po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

Celý rozhovor najdete zde.

Jakub Pacner, redaktor
Pane ministře, vy máte za sebou jednání s prezidentem republiky, tak co jste projednávali? My jsme o tom v rámci informovali ty okruhy zhruba, ale kdybyste přiblížil, co přesně jste projednávali, případně co vám pan prezident řekl?

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
My jsme se bavili obecně o posilování analytických kapacit napříč státní správou, koneckonců je to jedno z doporučení OECD, které jsme loni vlastně dostali a vlastně do toho zapadá i ten vládní analytický útvar, který já jsem hnedka začal budovat, jak jsem se stal ministrem, tak jsme se bavili o genezi, o tom, že dneska ten útvar má asi 13 nějakých analytiků, že v národním plánu obnovy je jako počítáno s dalším posílením těch kapacit vlastně i u jiných ministerstev a potom, jak probíhá vlastně ta spolupráce mezi těmi rezorty a tím vládním analytickým útvarem.

Jakub Pacner, redaktor
Možná i vy jste polopaticky vysvětlil, k čemu tady ten vládní analytický útvar slouží? On vznikl, jestli se nepletu, nebo začal fungovat loni na podzim, v říjnu to bylo.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
On začal fungovat vlastně bezprostředně poté, co vlastně vláda vznikla, dostala důvěru, tak já jsem se snažil vlastně ten vládní analytický útvar vydupat ze země, nicméně to přišlo v tu nejméně vhodnou dobu, protože se velmi vlastně šetřilo, ale přece jenom jsem si uvědomoval, že důležité něco na toto téma vlastně udělat a vlastně získat nějaké ty analytiky a vlastně jsem se s domluvil s ostatními ministry, aby mě uvolnili vlastně ze svých tabulkových míst, prostě každý jedno místo, takže včetně peněz, takže takhle se nám vlastně podařilo vybudovat ty základy, pak bylo nutné vlastně najít ty analytiky, kde vlastně jsme taky hledali docela dlouho a dneska tento útvar vlastně slouží k tomu, že pomáhá těm ministerstvům, když prostě vytváří nějakou novou regulaci a mají vyhodnocovat dopady těch regulací, že jim pomůže s tím vyhodnocováním, což se tady sice prostě formálním způsobem dělo, ale ty výstupy měly vlastně nedostatečnou kvalitu, koneckonců OECD nás na to taky upozorňovalo a teďka v rámci určité spolupráce mezi resortu na konkrétních regulacích, tak ten vládní analytický útvar tam vždycky udělá nějakou tu zakázku a část té analytické práce, aby ta legislativa, které na tom je potom budována, tak aby opravdu se trefovala do černého.

Jakub Pacner, redaktor
Obstála, třeba, aby nebyla napadána u soudu a podobně.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
To není otázka vlastně právní čistoty. K tomu máme legislativní radu vlády, ale to je spíš otázka, aby ta regulace byla věcně správně, aby tak, jak si to nadesignujete, tak abyste potom vlastně tu společnost, kterou chcete nějak usměrnit tak, aby se vám to skutečně povedlo. No.

Jakub Pacner, redaktor
Co jste řekl panu prezidentovi, když půjdeme tedy k té schůzce samotné, k tomu, jak funguje ten vládní analytický útvar.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
To bylo spíš takové diskriptivní, jenom prostě jako popis té, té geneze, pan prezident byly docela v detailu, takže pak se mě ptal na nějaké konkrétní věci a teďka šlo o to, jestli tyhle ty analytické jako kapacity nemají být jako centralizované úplně všechny. My to tak úplně nemáme. Zase to souvisí s národním plánem obnovy, že vlastně se chystá vlastně posilování těch rezortních analytických kapacit a ten vládní analytický útvar by měl mít spíš s takovou koordinační roli.

Jakub Pacner, redaktor
Co pan prezident řekl? Vy jste říkal, že některé konkrétní věci, ale nebyl jste konkrétní, tak co vám sdělil? Nebo nějaké úkoly vám dal třeba?

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
Nebo doporučení ne. On vlastně sdělil svoji osobní zkušenosti s návštěvou Izraele, kde vlastně ty analytické kapacity jsou silně centralizované a že s tím mají poměrně dobrou zkušenost. A teď jsme se prostě jako bavili, jestli je vhodnější ten centralizovaný model nebo nějaký jako jiný, byť teda mám jako každý ten model samozřejmě je vhodný jako jakékoliv posílení analytických kapacit, ať už je budete mít centralizované nebo decentralizované, je vždycky krok správným směrem. Tady šlo spíš jenom o otázku, jestli to je možné ještě nějak jako zařídit u nás. Já si to spíš moc jako nemyslím, protože jak je to navázaný na ten národní plán obnovy, tak tam je víceméně posílená ta decentralizace.

Jakub Pacner, redaktor
Takže jste se v těch pohledech na tu centralizaci nebo decentralizaci úplně nepotkali.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
To ani ne, ale to byly jenom, jak to mám říct, to byly jenom takové jako úvahy a náměty do budoucna.

Jakub Pacner, redaktor
Co dalšího jste řešili? Ještě předpokládám, možná fungování legislativní rady vlády.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
To ani ne, já jsem spíš jako informoval pana prezidenta o tom, jak funguje jako legislativní proces obecně, on to samozřejmě víceméně věděl, ještě jsem ho prostě jako upozornil na to, co málokdo asi ví, že když vlastně vláda něco přijímá, tak ten podkladový materiál, tak je materiál, který vlastně vychází z připomínkového řízení, ale který je ještě dopracován legislativní radou vlády, takže když ministr resortní tam eventuálně chce ještě něco doplnit, co mu případně legislativní rada vlády vypustila, tak vlastně musí vyvolat sólo hlasování jako na vládě, takže někdy jsou jako rozpaky, jak to vyloženě funguje, funguje v praxi, takže jsme si povídali na toto téma.

Jakub Pacner, redaktor
Opřeli jste si o nějaká aktuální témata nebo jste skutečně řešili pouze agendu vašeho rezortu?

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády /nestr. za Piráti/
Řešili jsme víceméně agendu mého rezortu, ale která je samozřejmě jako přesahová, protože je to taková jako podpůrná, koordinační jako role i ostatních ministerstev, řešili jsme třeba novelu, ne novelu, nový zákon o lobbování, který vláda ještě neschválila, vlastně už jsme se dotkli i toho tématu, zdali by tam prezident mezi lobbovanými měl být, nebo neměl být, takže jsme si povídali na toto téma.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie