Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Z médií

9. 11. 2023 8:39

Advokátní deník: Počet nezapracovaných směrnic EU do práva ČR klesl pod procento

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun, 7. 11. 2023
Ministr pro legislativu Michal Šalomoun, 7. 11. 2023
Česku se podle ministra pro legislativu JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., povedlo snížit poměr dlouhodobě nezapracovaných evropských směrnic do vlastní legislativy pod jedno procento, což je mezi členskými zeměmi považováno za přijatelnou úroveň. Ze 36 směrnic, které zůstaly nezapracovány po minulé vládě a hrozily pokutami v úhrnné výši až dvě miliardy korun, nyní zbývá devět směrnic s uplynulou lhůtou. Informoval o tom Šalomounův kabinet potom, co vláda 8. listopadu projednala zprávu o stavu plnění legislativních závazků vůči EU.

Letos komise zastavila 42 řízení vedených proti Česku pro nesplnění povinnosti včas zapracovat unijní předpisy. Aktuálně čelí ČR 25 předžalobním řízením, z toho 18 jich je v počáteční fázi takzvaného formálního upozornění, v šesti případech jde podle Šalomouna o odůvodněné stanovisko.

„Podle hodnocení Evropské komise se Česko posunulo zhruba do poloviny v žebříčku hodnocených států,“ uvedl ministr. Z dlouhodobých nedodělků je podle něj v závěrečné fázi přípravy například norma ministerstva zemědělství zpracovávající tři roky starou směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Z příkladů, kdy se České republice podařilo vyhnout se žalobě a následně i udělení pokuty, uvedl ministr směrnici o audiovizuálních mediálních službách, kde hrozila za pozdní přijetí zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek pokuta až 80 milionů korun, a novelu zákoníku práce s hrozbou pokuty zhruba 90 milionů korun.

V jednom případě se spor dostal do stadia podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru, a to za pozdní přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, který 1. srpna 2023 nabyl účinnosti. Příslušnou směrnici mělo Česko zapracovat do své legislativy k prosinci 2021, kdy současný kabinet teprve vstupoval do Strakovy akademie. Řízení dosud trvá a čeští vyjednavači se podle Šalomouna snaží, aby sankce byla co nejnižší.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie