Aktuálně

12. 12. 2022 17:59

TZ: Protikorupční rada vlády pod vedením Michala Šalomouna doporučila upravit novelu zákona o státním zastupitelství dle programového prohlášení vlády

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády předsedá Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí, 14. 11. 2022
Praha, 12. prosince 2022 – Je třeba dohánět resty. Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun svolal po necelém měsíci další schůzi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Projednala novelu zákona o státním zastupitelství, vládní koncepci boje proti korupci do roku 2026 nebo rozsudek Soudního dvora EU ohledně výkladu směrnice zveřejňování údajů o majitelích firem a také plán činnosti a prací protikorupční rady pro příští rok.

„U novely zákona o státním zastupitelství se protikorupční rada vlády shodla, že tak, jak byla předložena do meziresortního připomínkového řízení, nesplňuje programové prohlášení vlády v bodu „zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce”. V této věci doporučila novelu Ministerstvu spravedlnosti upravit,” uvádí ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Michal Šalomoun.

Dále se Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí věnovala vládní koncepci boje proti korupci na období 2023–2026, Akčnímu plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na následující dva roky, do nějž ministr Šalomoun navrhl začlenit nad rámec ještě vytvoření přehledného registru dotací, metodiky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a analýzu fungování evidence skutečných majitelů firem. 

„Díky tomu, že budeme vědět, kdo skutečně ovládá firmy, které požadují veřejné peníze z dotací či veřejných zakázek, zabráníme tomu, aby je dostávali například představitelé ruského režimu, kteří jsou na sankčních seznamech. Kvalitně vedená evidence skutečných majitelů je také nezbytným nástrojem proti korupci,“ dodává ministr Šalomoun.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie