Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 11. 2023 15:16

Posílení role inovačních center bude součástí reformy transferu, kterou připravuje ministryně Langšádlová

Ministryně Langšádlová jedná se zástupci inovačních center
Ministryně Langšádlová jedná se zástupci inovačních center
Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová se sešla se zástupci regionálních inovačních center a se zástupci agentury CzechInvest k tématu transferu znalostí do praxe a posilování inovačního potenciálu České republiky. Ministryně seznámila zástupce inovačních center s jednotlivými kroky připravované reformy transferu. Cílem setkání bylo prodiskutovat roli inovačních center a možnosti širší spolupráce s univerzitami a vědeckými centry, a posílit tak konkurenceschopnost české ekonomiky.

Transfer znalostí a technologií do praxe je prioritou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Jedním z důležitých součástí transferového ekosystému jsou inovační centra, která zprostředkovávají kontakt mezi soukromými firmami a výzkumnými organizacemi. Posílení jejich role je součástí reformy transferu, na které ministryně aktuálně pracuje.

„Moderní ekonomika musí stát na inovacích. Připravila jsem proto reformu transferu s cílem posílit přenos vědeckých výsledků do praxe, která má potenciál pozitivně ovlivnit celou naši ekonomiku. Jsem přesvědčena, že rozvoj inovačního potenciálu je v jednotlivých regionech pro Českou republiku klíčový,“ uvedla k setkání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Na setkání ministryně prezentovala jednotlivé kroky reformy transferu, které se týkají i posílení role inovačních center. Jedním z cílů je vybudovat katalog dobré praxe čili nástrojů, které se při posilování přenosu vědeckých poznatků do praxe osvědčily, aby bylo možné je úspěšně replikovat. Dalším cílem je zpřehlednění inovačního ekosystému a navázání na projekt Rozvoj inovačních infrastruktur agentury CzechInvest.

„CzechInvest se věnuje tématu transferu už od roku 2005. Naše aktivity se neustále rozšiřují a díky tomu tak aktivně spolupracujeme s inovačními centry, mimo jiné právě i na rozvoji transferu technologií. V současnosti je největší aktivitou CzechInvestu projekt Technologická inkubace, který podporuje inovativní technologické firmy a rozvíjí startupový ekosystém v sedmi progresivních sektorech důležitých pro ekonomický rozvoj. Podpora se týká i firem, které vznikají na univerzitách a ve výzkumných ústavech. Děkuji tak paní ministryni za úzkou spolupráci na podpoře znalostního a technologického transferu,“ uvedl během setkání vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu a pověřený řízením agentury CzechInvest Petr Očko.

Kulatého stolu, který proběhl 20. listopadu, se zúčastnilo 16 zástupců regionálních inovačních center z celé České republiky a také zástupci agentury CzechInvest. Kromě příspěvků ministryně Langšádlové, vrchního ředitele Očka, zazněla také prezentace Reného Samka z agentury CzechInvest a příspěvek Evy Janouškové ze spolku Transfera.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie