Aktuálně

9. 6. 2017 19:37

VIDEO: Tisková konference Bohuslava Sobotky, Jean-Clauda Junckera a Rose Gottemoellerové

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že Praha se dnes stala místem, které je spojeno s debatou o buducnosti Evropy a budoucnosti Evropské unie. Chci na začátku této tiskové konference poděkovat jak Evropské komisi, tak chci poděkovat Severoatlantické alianci za to, že jsme společně mohli tady v Praze tuto důležitou konferenci uspořádat. Jak Evropská unie, tak NATO čelí v posledních letech celé řadě rizik, nebezpečí, nových výzev, ať už jsou to kybernetické útoky, ať už je to terorismus, ať už to jsou války v bezprostřední blízkosti Evropské unie, ať už je to nelegální migrace a Evropa musí na tyto hrozby reagovat. Já jsem velice rád, že v té oblasti bezpečnostní a obranné spolupráce došlo v posledních měsících k výraznému posunu a ten konkrétní posun potvrdila i dnešní konference, která se sešla v Praze. Těm hrozbám, kterým čelíme, můžeme čelit efektivně pouze společně v rámci Evropské unie a také díky spolupráci mezi Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí. Jsem také rád, že se mluví o naprosto konkrétních projektech, které tu obrannou spolupráci posouvají dopředu, ať už je to otázka posílení společných investic v rámci Evropské unie, otázka společného vyzbrojování, společných nákupů, otázka společného výcviku našich vojáků v rámci Evropské unie nebo otázka lepší společné organizace civilních, vojenských a výcvikových misí v rámci Evropské unie. Všude tam došlo v té intenzivní diskusi k výraznému posunu a já chci jasně říci za českou vládu, za Českou republiku, že my podporujeme posilování spolupráce v obraně a bezpečnosti na půdě Evropské unie, stejně jako Česká republika velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom naplnili naše závazky, které máme jako člen Severoatlantické aliance. Věřím, že tato dnešní konference nejenom zhodnotí ty kroky, které jsme doposud přijali v Evropě, ale také nastíní, jakým způsobem budeme dál pokračovat, tak abychom zareagovali na přání našich občanů. Lidé v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie, si jednoznačně přejí, abychom v Evropě garantovali jejich bezpečnost. A pokud lidem máme garantovat jejich bezpečnost, tak to vyžaduje naši intenzivní spolupráci, jak v Evropské unii, tak i v rámci Severoatlantické aliance. Děkuji.

Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise: Dobrý den, jsem velice rád, že jsem zde v Praze, ne samozřejmě poprvé, rozhodně ne naposledy. Před rokem nějak tak, ke mně přišel ministerský předseda, abychom uskutečnili tuto akci, a byl jsem velmi vděčný, že evropská vláda se chopila této iniciativy a je to důležité v mnoha ohledech. Ukazuje to, dokazuje to, že toto je skutečně proevropská země, která se chápe svých zodpovědností a chce hrát důležitou úlohu, ústřední úlohu v Evropě, což je samozřejmě přirozené pro Českou republiku. Viděl jsem v posledních týdnech, že ministerský předseda znovu a znovu opakoval, že Česká republika chce být součástí strukturované spolupráce, pokud jde o obranu, a to samozřejmě je již delší viditelné úsilí pana ministerského předsedy a celé republiky, jak se chce chopit svých zodpovědností, je to otázka vlastně rozhodnutí o evropském prokurátorovi, kdy prostě Česká republika se podílela prostě na tomto procesu, některé, například Holandsko, se tohoto, této iniciativy neúčastní a ukazuje to, že všechny ty řeči, řekněme až falešné zprávy o několikarychlostní Evropě, dvourychlostní Evropě jsou skutečně falešné, protože se ukazuje, že prostě různé státy se podílejí na různých iniciativách a Česká republika rozhodně hraje jednu z ústředních úloh v Evropě. Evropská komise zahájila, nebo spustila svůj obranný program a minulou středu jsme se rozhodli, že zřídíme Evropský obranný fond. Tento obranný fond přispívá ke snížení neefektivity a fragmentace, roztříštěnosti výdajů do obrany. Jsem velmi rád, že Česká republika bude součástí této iniciativy. Není to žádný projekt, který by byl proti NATO, naopak spolupracujeme s NATO. Měli jsme samozřejmě v průběhu roku velmi rozsáhlé debaty s generálním tajemníkem, a proto i dnes dopoledne, v tom co jsme si říkali, že pro Evropskou unii není žádnou možností nebýt součástí NATO, my jsme rádi, a proto jsme zde také společně, abychom reagovali na vaše dotazy. Děkuji.

Rose Gottemoellerová, náměstkyně generálního tajemníka NATO: Pane premiére, pane předsedo Junckere, jsem velmi ráda, že mohu sdílet zde s vámi společnou platformu a jsem ráda, že Česká republika je silnou součástí NATO, že vyjadřuje silnou podporu a sounáležitost s Aliancí a jsem velice ráda, že pan předseda Juncker hovoří o této spolupráci jako o základu. Vy jste samozřejmě známý svojí profesionalitou a svým přístupem. České jednotky slouží v Afghánistánu, přispívají do KFOR, do mírových jednotek například v Kosovu. V Bruselu došlo k rozhodnutí, pokud jde o sdílení našich břemen, pokud jde o boj proti terorismu, NATO je samozřejmě součástí koalice, která chce porazit ISIS, a budeme samozřejmě mít každoroční přehledy našich plánů a uvidíme také, jakým způsobem vynakládáme naše investice do obrany. Jsem ráda, že i Česká republika prostě plánuje a spoluorganizuje, koordinuje tyto výdaje a že chcete posílit prostě spolupráci mezi EU a NATO. Máme zde 42 konkrétních kroků, které chceme uplatnit, a to by nám mělo umožnit čelit právě kyberútokům, kyberhrozbám, novým typům hrozeb a problémů, které se pokoušíme dnes řešit. NATO vítá právě ochotu evropských investic, což nám právě pomůže, ten Evropský obranný fond, který zlepší vojenské schopnosti a sníží duplicitu. Čili silnější evropská obrana znamená i silnější NATO a NATO je samozřejmě zárukou kolektivní obrany i transatlantické vazby, poněvadž to je ten základ evropské společnosti a samozřejmě spojenci ze Severní Ameriky i například Kanada samozřejmě mají dnes jednotky v Polsku, v Baltských státech, a to ukazuje právě transatlantickou vazbu a jsem velice ráda, že vidím, že se navýší i rozpočet Spojených států, pokud jde o tuto novou investici. Čili je to skutečně závazek Evropy i NATO. Čili od NATA po Island až po Turecko na jihu chceme, aby prostě všechny tyto státy byly v bezpečí. Silnější obrana je samozřejmě vítána a vše co dělá EU, nechceme, aby bylo komplementární, ale ne konkurenční, a tak také prostě bude úzká spolupráce mezi EU a NATO skutečně základem této společné a kvalitní obrany. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie