Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 11. 2014 20:08

Zdravice Bohuslava Sobotky při odhalením busty Václava Havla v Kapitolu

Zdravice Bohuslava Sobotky při odhalením busty Václava Havla v Kapitolu, 19. listopadu 2014.
Zdravice Bohuslava Sobotky při odhalením busty Václava Havla v Kapitolu, 19. listopadu 2014.

Vážené dámy, vážení pánové,

prezident Václav Havel už nejvhodnější slova pro tuto příležitost řekl ve svém prvním novoročním projevu 1. ledna 1990: „Na nikoho, kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto.“

A tedy odhalením busty Václava Havla - i jeho vlastními slovy - nevzdáváme poctu jen jemu samému, ale všem těm do posledního, kteří se nesmířili s útlakem a nesvobodou a bránili se vědomi si rizika, i když jim hrozilo věznění, utrpení či smrti. Zvedli svůj hlas stejně jako spisovatel a dramatik Václav Havel.

Před Listopadem byl přirozeným lídrem disidentského hnutí, které považuji za pokračování masarykovského humanismu prolínajícího se českými dějinami a svojí politikou se k němu hlásím. Cením si občanské statečnosti Havlovy i ostatních signatářů Charty 77, která zahrnovala nejrůznější názorové proudy od demokratické levice po konzervativní pravici. Václav Havel dokázal tyto proudy sjednocovat, a proto mohl být jejich věrohodným mluvčím.

Ale jeho osobnost daleko přesahovala hranice vlasti. Slyšeli ho nejen doma, ale byl respektován i celým světem. Přestože neměl žádnou praktickou zkušenost se zahraniční politikou, byl si přesně vědomý globálních konfliktů a snažil se hledat nové cesty k jejich řešení. I když nám někdy mohl připadat jako naivní snílek z nevelké země, který se snaží ze světa udělat lepší místo pro život. Byl ale pravdivě vnitřně přesvědčený, že vyšší ideály lidskosti a morálky mohou - nejen jeho zemi - vést ke správným rozhodnutím a k pozitivní změně.

Vážené dámy, vážení pánové,

Krátce po svém zvolení prezidentem vystoupil Václav Havel - jako jeden z mála neameričanů - právě tady s historicky významným projevem. A dovolte, abych jeho slovy nejen začínal, ale i skončil své dnešní vystoupení. Tady v Kongresu tehdy řekl: „Máme společný úděl. Události v Evropě ovlivňují osud Spojených států a naopak, starý kontinent je přímo závislý na kontinentu americkém. Díky podpoře vašeho prezidenta Wilsona mohl první prezident Tomáš Garrigue Masaryk založit náš novodobý stát, a to na principech, na kterých byly založeny Spojené státy.“

A já dodávám, tyto principy svobody a demokracie nás spojují i dnes.

Jsem velmi rád, že jsem dnes společně s vámi mohl uctít památku Václava Havla.

Děkuji za pozornost.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie