Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 10. 2019 11:58

Projev premiéra Andreje Babiše na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR

Premiér Andrej Babiš při projevu na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, 7. října 2019.
Premiér Andrej Babiš při projevu na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, 7. října 2019.
Premiér Andrej Babiš vystoupil v pondělí 7. října 2019 na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR s projevem. Zhodnotil v něm výsledky české ekonomiky a připomněl vládní inovační strategii Czech Republic: The Country for the Future.

Vážený pane prezidente, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové,

nepřeceňuji žebříčky ekonomické výkonnosti, ale přiznám se, že je detailně sleduji. Nejen proto, abych viděl, jak si rámcově stojíme v porovnání s ostatními zeměmi, ale chci vidět i naše slabá místa. V byznysu jsem se naučil, že dlouhodobé prosperity dosáhneme nejen tím, že naše ambice postavíme na silných stránkách, ale současně se nebojíme přiznat, kde máme problém a ten odstranit.

Pojďme tedy zrekapitulovat naše poslední výsledky. Dlouhodobě jsme na prvním místě v Evropě s ohledem na míru nezaměstnanosti, která podle Eurostatu činí 2 %. Z makroekonomického pohledu nás to dostává mezi světovou elitu, na druhou stranu tento fakt dnes objektivně zpomaluje růst firem a brzdí další investiční aktivitu. Na to musíme reagovat. Zrychlujeme podporu robotizace a digitalizace, snižujeme počet úředníků na ministerstvech a krátkodobě uvolňujeme kvóty pro příchod pracovníků ze třetích zemí, v posledním roce jsme tzv. Režim z Ukrajiny, Srbska, Mongolska a dalších zemí navýšili na 50 tis pracovníků ročně.

V hodnocení naší inovační výkonnosti jsme podle třech nejvýznamnějších hodnocení skončili na 13 místě v EU, před Itálií a Španělskem, na úrovni Rakouska nebo Belgie. S ohledem na to, že míříme k ekonomice, založené na přidané hodnotě, nám ale nestačí být v průměru. Proto jsme se rozhodli k naprosto revoluční změně. Přijali jsme Inovační strategii Czech Republic: The Country for the Future, která vytyčuje nové priority vlády a zcela mění systém financování a hodnocení výzkumu, nastavuje parametry pro budování startupů, vytváří podmínky pro investice do chytré infrastruktury na bázi umělé inteligence nebo 5G a zavádí polytechnickou výuku na všechny typy škol. To nejdůležitější jsme ale udělali v personální oblasti vlády. Karel Havlíček, který je duchovním otcem inovační strategie, se stal ministrem průmyslu a obchodu a současně místopředsedou vlády pro hospodářství. Jasně tím sdělujeme, že průmysl, stavebnictví, energetiku a obchod postavíme na inovacích a toto vše přeneseme do nové Hospodářské strategie ČR, na které pracujeme a jejímž základem bude úspěšně zaváděná Inovační strategie.

Dovolte uvést ještě jeden ukazatel, který bereme vážně. V žebříčku konkurenceschopnosti v digitalizaci se nacházíme až ve čtvrté světové desítce. Ta samá anketa nás sice v podskupinách robotizace, kybernetické bezpečnosti a výzkumu poslala do špičky, ale nízká elektronizace státní správy a vysoká regulatorika nás posouvají do průměru. S tím se nehodláme smířit. Posilujeme proto aktivity vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly a dovolte, abych tímto i poděkoval Svazu průmyslu a dopravy za opravdu výbornou spolupráci v Radě vlády pro informační společnost. I díky tomu prošel Sněmovnou ve druhém čtení před pár dny náš návrh Zákona o právu na digitální služby, tzv. Digitální ústava. Strategie Digitální Česko tak dostává další rozměr, protože nový zákon otevře občanům možnost volby. Buď mohou i nadále komunikovat se státem „papírovou“ cestou spojenou s obíháním úřadů, nebo elektronicky.

Dovolte, abych zmínil ještě jednu důležitou oblast, a tou jsou investice. Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou podle návrhu našeho rozpočtu historicky rekordní celkové výše 88,5 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice celkem 146,7 mld. Kč, to je o 24,4 mld. více než letos. Přesto chceme jít ještě dále. K tomu ale potřebujeme změnit pohled na financování veřejných investic a současně vytvořit prostředí, které investiční výstavbu zjednoduší. Proto zakládáme Národní rozvojový fond, který má nejen proticyklický charakter, ale který současně poprvé zapojuje privátní sféru do financování státních priorit na bázi finančních moderních nástrojů. A ve stejnou dobu dokončujeme rekodifikaci stavebního práva. Zcela zásadní zákon, kterým změníme stavební prostředí. I zde budeme ale potřebovat velkou součinnost zaměstnavatelů v rámci jeho prosazení.

Vážení zástupci českého průmyslu, jak vidíte, čekají nás velké výzvy. Jak ale rovněž vidíte, hospodářskou politiku státu jsme v posledním roce nevídaně posílili. Máme dva nové vicepremiéry, jednoho pro finance, druhého pro hospodářství, nový impuls dostalo ministerstvo dopravy. Současně jsem pověřil vicepremiéra Havlíčka, aby začal koordinovat ve zvýšené míře hospodářské aktivity ministerstva průmyslu, dopravy a místního rozvoje. A jsme připraveni do tohoto procesu zapojit zaměstnavatele.

Mezinárodními žebříčky jsem začal a dovolte, abych jimi i skončil. Dlouhodobě sledujeme Allianz Euro Monitor, který hodnotí ekonomickou stabilitu zemí EU, dle mého zcela klíčový parametr, zahrnující většinu ekonomických indikátorů.  Za poslední rok jsme z evropské osmadvacítky na čtvrtém místě, přičemž na vedoucí pozici v EU je Německo. Tento výborný výsledek byl potvrzen minulý týden, kdy jsme se podle ratingové agentury Moody's po 17 letech posunuli v hodnocení úvěrové spolehlivosti na úroveň Aa3, a to na základě zlepšujících se rozpočtových ukazatelů a vládních ekonomických reforem. Je to velká satisfakce a uznání naší společné snahy. Záměrně říkám „společné“. Je to úspěch jak vlády, tak zaměstnavatelů, zaměstnanců, velkých i malých podnikatelů. Potvrzuje se, že jdeme správnou cestou a já všem upřímně děkuji za výsledky vaší práce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie