Aktuálně

7. 5. 2019 13:55

Projev předsedy vlády u příležitosti 100. výročí založení Českého červeného kříže

Projev předsedy vlády u příležitosti 100. výročí založení Českého červeného kříže, 7. května 2019.
Projev předsedy vlády u příležitosti 100. výročí založení Českého červeného kříže, 7. května 2019.
Premiér Andrej Babiš vystoupil v úterý 7. května 2019 s projevem v Paláci Žofín u příležitosti oslav 100 let od založení Českého červeného kříže v roce 1919. Akce se zúčastnil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, prezident Českého červeného kříže Marek Jukl či zástupci Červeného půlměsíce.

Projev předsedy vlády

Dobrý den všem, vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, drazí hosté,

jsem rád, že mohu u příležitosti 155 let od zrodu Červeného kříže v celosvětovém měřítku a 150 let od jeho počátku působení v českých zemích společně s vámi oslavit toto významné výročí. V naší historii jsou mezníky, které ovlivnily životy lidí na dlouhou dobu. Založení Československého červeného kříže v únorových dnech roku 1919 bylo jedním z důležitých kroků po nabytí samostatnosti Československé republiky. Je proto příznačné, že u jeho zrodu stál náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk a především pak jeho dcera Alice Masaryková, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Československého červeného kříže.

Československý červený kříž sdílel osudy československého státu, nejen prvorepublikový vzestup, ale i pomnichovskou éru, poválečnou obnovu, ale i následný pád v roce 1948, kdy se musel změnit v servisní organizaci státu a podrobit se znárodnění. Ale i v letech po roce 1948 se Československý červený kříž podílel na pomoci při živelných pohromách, jeho členové a členky strávili tisíce hodin jako zdravotnická pomoc při řadě těchto událostí.

Po listopadu 1989 se Československý červený kříž navrátil k původnímu postavení samostatné organizace s vlastním zdravotním a sociálním programem. Po roce 1992 pak Český červený kříž pokračuje ve svém hlavním poslání reagovat na současné potřeby a nouzi občanů při respektování především principu lidskosti.

Rok 2018 byl dalším rokem, kdy Český červený kříž pokračoval v dlouhodobé podpoře a pomoci obětem syrského ozbrojeného konfliktu.  Jak jsem byl informován, osmá zásilka humanitární pomoci Českého červeného kříže byla již tradičně zaměřena na zvýšení dostupnosti zdravotní péče v Sýrii (Český červený kříž poskytl zdravotnické přístroje a materiál) a tato pomoc činila více než 5 mil. Kč.

Já mám osobní zkušenosti ještě z mého působení v nadaci mé bývalé firmy, kdy jsem spolupracoval s Českým červeným křížem. Také jsem teď inicioval jednání se zástupci syrské organizace Červený půlměsíc, kdy plánujeme postavit v Sýrii centrum pro 50 tamních sirotků a postupně ho rozšiřovat. Spolupráce by měla fungovat na bázi úzké spolupráce právě našeho Červeného kříže a syrského Červeného půlměsíce, který by měl aktuálně předložit svoji verzi projektu. Projekt dětské vesničky v Sýrii je mojí soukromou iniciativou, protože pokud bychom to dělali jako stát v rámci naší byrokracie a zákona o veřejných zakázkách, tak bychom to asi nikdy nezrealizovali. Takže k tomu projektu vesničky máme připravený návrh, máme modulové stavby, jedná se o kompletně český produkt, který se v České republice vyrobí a pak se v kontejnerech přepraví do Sýrie. Máme i vybraný pozemek a nyní čekáme na vyjádření syrské strany, která má dodat informace o legislativě k novostavbám.

Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že 100. výročí bude pro Český červený kříž impulsem k dalšímu rozvoji jeho humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře jeho aktivit. Dovolte mi, abych poděkoval a vyjádřil upřímnou a hlubokou úctu vám všem – panu prezidentovi, zaměstnancům, členům a dobrovolníkům - za vaši pomoc potřebným, za vaše vysoké nasazení a obětavost.

Z pozice předsedy vlády vás chci na závěr ujistit, že současná vláda se zasadí o to, abyste měli pro výkon této náročné činnosti co nejlepší podmínky. Vašich záslužných činů si nesmírně vážím a přeji vám do dalších let mnoho úspěchů.

Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie