Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 12. 2019 19:26

Projev předsedy vlády České republiky na klimatické konferenci OSN v Madridu

Projev předsedy vlády České republiky na klimatické konferenci OSN v Madridu, 2. prosince 2019.
Projev předsedy vlády České republiky na klimatické konferenci OSN v Madridu, 2. prosince 2019.

Vaše excelence, dámy a pánové,

Evropská unie zaujímá v agendě klimatických změn jasně vedoucí postavení. EU produkuje zhruba 9% globálních emisí, ale přesto intenzívně diskutujeme o přechodu ke klimatické neutralitě. Mezi lety 2017 a 2018 EU snížila emise CO2 o 80 miliónů tun, ale zbytek světa je zvýšil o 1020 miliónů tun. Dlouhodobé strategie největších emitentů nenaznačují žádné zlepšení, ale spíše opak. Bez většího zapojení zbytku světa nemůžeme zachránit planetu. Prozatím evidujeme nejen nedostatečné globální cíle, ale také nedostatečnou snahu tyto cíle plnit a nedostatečné prostředky, jak je prosazovat.

Závazky sice nejsou u všech států stejné, ale klíčové je to, jak je splníme. Česká republika nejen plně podporuje stanovené cíle, ale je i na dobré cestě ke splnění svých závazků. V roce 2017 byly naše emise skleníkových plynů o 35 procent nižší než v roce 1990 a v příštích desetiletích by se měly dále významně snižovat. Současně naše ekonomika od roku 1990 pětinásobně vzrostla, což ukazuje, že díky technickému pokroku a inovacím se ekonomický rozvoj a snižování emisí navzájem nevylučují.

V posledních letech Česká republika přijala několik ambiciózních klimatických strategií s cílem dosáhnout našich střednědobých a dlouhodobých cílů. Česká republika je plně odhodlána splnit své klimatické a energetické závazky vůči EU pro rok 2020 a já mohu s radostí oznámit, že své závazky pro rok 2020 splníme, nebo dokonce překročíme. Do roku 2030 očekáváme snížení emisí o 43 procent. Naším dlouhodobým cílem je snížit emise o 80 procent do roku 2050.

Nesmíme zapomenout na náklady vynaložené na snižování emisí skleníkových plynů. Jsou ohromné. Ekonomické modely ukazují, že průměrné roční náklady na dosažení jen současných cílů pro rok 2030 budou extrémně vysoké. Vzhledem k odlišným startovním podmínkám bude Česká republika patřit mezi nejpostiženější členské země EU. 

Ekonomika České republiky je silně závislá na průmyslu a fosilních palivech. Snižování závislosti na uhlí a posilování nízkoemisních energetických zdrojů budou představovat velkou výzvu i tehdy, pokud budeme intenzívně investovat do nových technologií, výzkumu a vývoje.

Jsem naprosto přesvědčen, že je třeba podporovat další rozvoj jaderné energie jako zdroje s nulovými emisemi. Bereme také vážně nutnost dále rozvíjet obnovitelné zdroje energie, ale bez podstatného zvýšení podílu jádra v energetickém mixu Česká republika nebude schopna dosáhnout uhlíkové neutrality.

Jako hlavy států neseme rovněž odpovědnost vůči našim občanům a ekonomikám. Musíme chránit naše prostředí a současně zajistit, aby naše ekonomika nadále prosperovala a zachovala si svoji konkurenceschopnost. 

V tomto ohledu nemůže Evropská unie jako nejambicióznější aktér v boji o přizpůsobení ekonomiky probíhajícím klimatickým změnám zůstat osamocena. Existuje pouze jedna planeta pro nás všechny a její ochrana musí být společným úsilím, o něž se podělí všichni.  

Andrej Babiš,  předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie