Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 3. 2018 15:46

Projev předsedy vlády Andreje Babiše na přípravném zasedání ECOSOC

Vážený prezidente OSN, generální tajemníku OSN pane Lajčáku a paní náměstkyně generálního tajemníka OSN, vážený pane ministře Stropnický, vážení hosté.

Je mi ctí, že Vás mohu všechny přivítat v Praze na tomto jednání OSN ECOSOC. Je to poprvé, kdy se ECOSOC setkává v ČR. Je to velmi symbolické, že se setkáváme zde právě v tomto roce. Jak možná víte, rok 2018 je význačným rokem, protože slavíme sto let od založení nezávislého československého státu. Zásady demokracie, svobody, míru a spravedlnosti, na kterých byl stát založen, jsou stejně tak potřebné dnes, jako byly v roce 1918. Mladé ČSR chápalo význam multilateralismu a míru ve světě. Jan Papánek, který pracoval pro ministerstvo zahraničí, byl jedním ze 14 lidí, kteří se podíleli na sepsání Charty OSN a Ján Papánek byl také prvním velvyslancem v OSN. Charta OSN byla základem pro další rozvoj, pro dalších 70 let, a pravděpodobně nás ochránila od další světové války.

I přesto je dnešní svět formován vlivy, jako jsou globalizace, různými demokratickými změnami, ale také digitalizací, terorismem a dalšími. Příliš mnoho lidí je vystaveno nerovnostem, útlaku lidských práv, takže nemůžeme přehlížet, že musíme udělat mnohem víc pro výzvy, které v této oblasti jsou před námi. Pro bezpečnost, mír, udržitelný rozvoj a lidská práva. Najít správné odpovědi na tyto neustálé změny, nebezpečí a rizika není jednoduché. Na globální úrovni nám toto nabízí určitý směr, vidíme určité nedostatky, ve světovém hladu a dalším. A najít pro tyto světové výzvy, globální výzvy, řešení, není jednoduché.

Vytvořit instituce, které budou vykazatelné, jeden z největších problémů, které jsou jak globální, tak místní, je nedostatek důvěry. Důvěry pro důvěryhodné vize. Ale jak si můžeme získat důvěru? Nabízím vám příklad naší vlastní zkušenosti. Před totalitním režimem, než-li zkolaboval v roce 1989, nedůvěra Čechů a Slováků ve společnost byla obrovská. A po sametové revoluci měla nová politická elita velký úkol. Opět obnovit důvěru občanů ve své představitele. Účast na veřejném životě a občanský život se ukázalo jako jeden z nejlepších nástrojů pro dosažení takového cíle. Lidé mají příležitost vyjádřit své názory na nejrůznější problémy v politice, veřejném životě, ve svých komunitách. Tato účast vedla k mnoha pozitivním výsledkům v naší společnosti. Důraz na občanskou společnost, rozvojové projekty, je to, kam chceme investovat. Mimochodem, podařilo se nám investovat nemalé prostředky na různých kontinentech. A účastní se toho nejrůznější aktéři. Například vytváření sociálního bydlení v Kolumbii ve spolupráci s naším ministerstvem, které bylo investováno z evropských prostředků. Je to jeden z příkladů takové zkušenosti. Není to jednoduché, avšak participativní proces je hodnotný sám o sobě. U participace zvyšuje pocit, že vlastníme rozhodovací proces a jeho výsledky, poskytuje také nezbytnou zpětnou vazbu a také nás učí, že důvěra se vyplácí. Jinými slovy participace je výhodná jednak pro kvalitu politik, a také pro společnost jako celek. Participace je také zásadní pro naplnění agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, a proto priorita českého prezidentství ECOSOC se dá shrnout do budování udržitelných, odolných a inkluzivních společností prostřednictvím participace všech.

Přeji Vám plodnou diskusi zde, na Vašem zasedání v Praze. Díky.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie