Aktuálně

29. 10. 2019 13:10

Premiér: Vůči znevýhodněným osobám máme v České republice velký dluh

Andrej Babiš a Václav Krása na konferenci Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením, 29. října 2019.
Andrej Babiš a Václav Krása na konferenci Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením, 29. října 2019.
Předseda vlády Andrej Babiš se 29. října 2019 zúčastnil konference Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením po liberalizaci železniční dopravy a další změny pro OZP, která proběhla v rámci veletrhu Rehaprotex v Brně.

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že mohu říct pár slov na konferenci, která se zabývá tak důležitou věcí jako je přístupnost dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, seniory a handicapované osoby.

Společně s panem Krásou jsme ve vládním Výboru pro osoby se zdravotním postižením a dnes jsme přijeli z Prahy Rehaexpresem na Rehaprotex a teď máme tuto konferenci. Myslím si, že je velice důležité, aby naše občanská společnost a stát řešila problémy lidí se zdravotním postižením. Využil jsem tři hodiny jízdy z Prahy, abych promluvil s lidmi, kteří mají tento problém, a určitě jim chceme pomoci a chceme to řešit. Diskutovali jsme o tom na našem výboru a doprava v naší zemi musí sloužit všem bez rozdílu.

Zejména pro seniory a hendikepované osoby je veřejná doprava často jedinou možností, jak mohou cestovat bez velkých nákladů. Osobně si myslím a cítím to, že vůči znevýhodněným osobám máme v České republice velký dluh, jelikož i přes pokrok v nedávných letech, jak i pan Krása konstatoval, nemůžeme říct, že naše veřejná doprava je pro naše spoluobčany se specifickými potřebami naprosto komfortní. Dokud tu budou existovat omezení či nepohoda jen kvůli hendikepu, pak nemůžeme říct, že máme hotovo a musíme bojovat dál.

Otázkami týkajícími se přístupnosti železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením jsme se opakovaně zabývali na jednání výboru. Zabývali jsme se touto problematikou i na pracovním jednání v únoru 2019 za mé účasti a také za účasti pana ministra dopravy a dalších zainteresovaných zástupců.

Toho, co stát může ještě pro naše spoluobčany udělat, je poměrně mnoho. Jedna věc je již přijatá legislativa, která definuje požadavky na přístupnost infrastruktury nebo podobu vozidel, druhá věc je vymahatelnost práv cestujících, včetně práv osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zákony a předpisy samy o sobě nezajistí důstojnou a bezproblémovou přepravu hendikepovaných osob, vše je totiž o lidech a hlavně o celospolečenském konsenzu. Proto stát musí jít příkladem a jasně říct: Přístupnost dopravy je jasná priorita. Nikoliv jen politické proklamace, ale konkrétní kroky.

Od spolucestujících ve vlaku jsem slyšel zkušenosti z praxe, například když přijede vlak a nevědí, který vagon je určen pro zdravotně postižené. Měli nápady jak to označit, potom asistence na nádraží, předání přepravci a jeho servis, ten se také liší. Je důležité, abychom zkušenosti z praxe řešili.

Někde je to už vidět. Objednatelé veřejné dopravy, kterými jsou stát, města, obce i dopravci, investují do přístupných vozidel, jejichž počet postupně narůstá. Nařízením vlády z roku 2011 jsou stanoveny kvóty nízkopodlažních vozidel pro veřejnou linkovou dopravu. Podmínkou pro provoz drážních vozidel je, aby pokud je souprava tvořena vozidly uvedenými do provozu po roce 2011, pak taková souprava musí mít povinně zařazen nízkopodlažní vůz.

Pokud jde o autobusy, pak dnes je už naprostou samozřejmostí, že všechny nově pořízené vozy jsou nízkopodlažní. Podíl nízkopodlažních autobusů v MHD tvoří 88 % a během několika let bude dosaženo plného pokrytí.

Jak si bezpochyby vzpomínáte, železniční doprava byla v minulosti pro hendikepované osoby zejména se sníženou pohyblivostí prakticky nepřístupná. Za poslední roky se tady udělalo hodně a při modernizaci železničních koridorů se všude vybudovala bezbariérová nástupiště a stanice. Situace je tam dnes nesrovnatelná se stavem před deseti či dvaceti lety. Ale tím naše práce nekončí, ale naopak začíná.

Chceme, aby si železniční dopravci pořídili ve větší míře nízkopodlažní vozidla, například InterPanter, kterým jsme ostatně do Brna dnes přijeli. Především u našeho národního dopravce budeme pokračovat v modernizaci vozového parku a z Operačního programu Doprava bylo předběžně schváleno pořízení 60 nízkopodlažních vlaků. Další peníze budou následovat.

Zejména pro seniory a studenty jsme zavedli slevy na železnici, které opozice kritizuje. Podle mého názoru je nutné těmto skupinám obyvatel finančně pomoci a hromadná doprava je ekologičtější než individuální. Měli jsme to v programu, nevím, proč nám to každý vyčítá. Ve vlaku jsem se dozvěděl, že někteří soukromí přepravci to zneužili k tomu, aby navýšili cenu jízdenek. To se mi nelíbí a není to správné a pan ministr dopravy to bude řešit. Není možné, když lidem chceme dát výhodu, aby na tom někdo vydělával. Myslím si, že dobří podnikatelé mají společenskou odpovědnost a určitě dávají peníze i do neziskových nadací a snaží se takto lidem pomoci, takže zde mají velkou příležitost.

To, co nám vadí dlouhodobě, je podoba pražského metra, která je pro zejména vozíčkáře naprosto katastrofální. Před pár dny nefungoval výtah na Florenci, bez toho je MHD pro hendikepované velký problém. Výtahy jsou mimo provoz příliš často a zbytečně dlouho. Doufejme, že to magistrát bude řešit. Je to právě hlavně o přístupu, když něco vybudujeme, tak to prostě musí fungovat, jelikož výtahy a zvedací plošiny tam nejsou jen tak z plezíru, ale naši spoluobčané se bez nich neobejdou. Myslím si, že Praha má dostatek peněz na to, aby to řešila.

Mohu vám tady slíbit, že naše vláda i Ministerstvo dopravy budou dále zlepšovat podmínky ve veřejné dopravě tak, aby se všichni cestující cítili komfortně a spokojeně. Jsem přesvědčen, že dnes získáme další náměty a očekávám otevřenou debatu, kritiku, budeme si s panem ministrem dopravy psát úkoly a určitě budeme rádi, když našim spoluobčanům se zdravotním postižením vylepšíme život.

Děkuji za pozvání a děkuji za zorganizování této akce.

Andrej Babiš, premiér

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie