Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 10. 2017 13:03

Premiér Sobotka na Spotřebitelském summitu: Potřebujeme evropské řešení dvojí kvality potravin

Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v úvodu Spotřebitelského summitu v Bratislavě, 13. října 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v úvodu Spotřebitelského summitu v Bratislavě, 13. října 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v pátek 13. října 2017 v úvodu Spotřebitelského summitu v Bratislavě, který nese název Za stejnou kvalitu produktů pro všechny. Setkání, které se věnuje tématu rozdílné kvality potravin v evropských zemích, se koná pod záštitou českého premiéra Bohuslava Sobotky a slovenského premiéra Roberta Fica a účastní se ho předsedkyně vlády Polské republiky Beata Szydlová, předseda vlády Maďarska Viktor Orbán, zástupci Evropské komise a představitelé spotřebitelů i výrobců.

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na Spotřebitelském summitu v Bratislavě:

Vážené dámy, vážení pánové, přeji dobrý den.

Jsem velmi rád, že dnes společně se slovenským premiérem Robertem Ficem mohu spolupořádat setkání, které se zabývá velmi důležitým tématem – dvojí kvalitou potravin.

Tato otázka byla velmi dlouho neprávem upozaďována a v některých případech byla dokonce samotná existence tohoto fenoménu v rámci Evropské unie popírána.

Na národní úrovni jsme provedli řadu analýz a naše dohledové orgány a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s renomovanými pracovišti opakovaně realizovaly srovnávací testy. Jejich výsledky jednoznačně ukázaly, o jak zásadní problém se jedná. Výsledky také prokázaly, že nejde o nahodilý jev, ale naopak o široce rozšířenou praxi.

Proto jsem rád, že jsme se v posledních měsících od otázky, zda dvojí kvalita vůbec existuje, posunuli k otázce, jakým způsobem jí čelit, respektive jak ji vymýtit. Rovněž považuji za dobré, že jsme dosáhli shody nad tím, že věc nemohou řešit pouze členské státy samy a že zde potřebujeme evropské řešení a že zde také potřebujeme aktivitu Evropské komise.

V tomto ohledu si cením projevu předsedy Komise Jean-Clauda Junckera o stavu Unie. Myslím, že v tomto projevu problém pojmenoval velmi přesně: nejde jen o dvojí kvalitu potravin. Jde o to, že taková praxe dělá z některých Evropanů občany druhé kategorie. Důsledkem toho je poškození obrazu EU v našich zemích. Proto jsem rád, že se nám téma podařilo zahrnout do rámce diskuse o budoucím směřování Evropské unie. Na summitech v Bratislavě, na setkání v Římě, jsme se shodli, že musíme obnovit důvěru občanů v EU. Ve schopnost Evropské unie řešit každodenní problémy lidí a řešení dvojí kvality potravin je naprosto konkrétním příkladem toho, kde EU může velmi efektivně ukázat svoji přidanou hodnotu, kterou má.

Pro Českou republiku a její spotřebitele je toto téma opravdu prioritou číslo jedna. Dlouhodobě se snažíme nalézt účinné a dlouhodobé řešení na evropské úrovni. Naše studie a analýzy přitom ukazují, že musí jít o řešení legislativní. Podle některých signálů se totiž problém zdaleka netýká jen potravin, ale zasahuje i další sektory. Proto potřebujeme robustní legislativní řešení, které nám umožní lépe těmto praktikám na jednotném trhu EU v budoucnu čelit.

Klíč podle názoru České republiky leží v revizi směrnice o nekalých obchodních praktikách. Její současná podoba podle našeho názoru neumožňuje dostatečný postih nekalého jednání. Je nutné, aby se přistoupilo k její novelizaci.

Prvním krokem v tomto směru, který velmi vítám, je nová metodika Evropské komise. Měla by nám umožnit lépe srovnávat kvalitu potravin a dodržování předpisů o ochraně spotřebitele napříč EU. To nám pomůže prozkoumat pozadí tohoto podvodného chování.

Část odpovědnosti bude i nadále samozřejmě ležet i na orgánech členských států, kde dosud nevyužíváme plně všechny možnosti. Chci proto, aby i české Ministerstvo zemědělství nadále provádělo hloubková šetření, která upozorní na konkrétní a často do očí bijící klamání spotřebitelů na jednotném trhu EU.

Chceme také intenzivně spolupracovat s orgány dalších členských států. Užitečnou platformou, kde tuto spolupráci prohloubit, může být i dnešní Spotřebitelský summit tady v Bratislavě, jehož organizaci Česká republika skutečně velmi vítá.

Spolu s těmito aktivitami jsou testy kvality výrobků a komparativní testy nepotravinářských výrobků prováděny řadou nevládních institucí, zejména spotřebitelskými organizacemi.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych zde ocenit úsilí, které vyvíjí čelní čeští představitelé v unijních institucích, například zde přítomná poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová či zde přítomná komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, s nimiž česká vláda velmi intenzivně spolupracuje. A chci připomenout, že v České republice to byla právě poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která téma dvojí kvality potravin velmi razantně před několika lety otevřela.

Chci také ocenit výraznou spolupráci v této věci se státy Visegrádské čtyřky. Zejména na platformě našich ministrů zemědělství.

Jsem velmi rád, že na dnešním summitu zástupce Evropské komise představí svůj plán boje s dvojí kvalitou. Těším se, že skrze naši akci snad již brzy skončí tato nespravedlivá situace.

Téma dvojí kvality výrobků má i širší kontext a příčinu. Tím je podle mého názoru nedokončená, nebo možná stále příliš pomalu probíhající, konvergence mezi členskými státy EU. Je naším cílem a také společným úkolem, abychom ekonomické a sociální podmínky v jednotlivých zemích EU sblížili natolik, že se podobné praktiky stanou opravdu nadobro minulostí.

I v této oblasti potřebujeme unijní řešení. Není pouze v silách jednotlivých členských států konvergenci zajistit. Proto očekávám, že Evropská komise téma hospodářské a sociální konvergence promítne i do těchto souvislostí a že přijde s dalšími opatřeními, která povedou ke sbližování hospodářské a sociální úrovně napříč EU.

Vážené dámy, vážení pánové. Chtěl bych vás ujistit, že vláda ČR bude i nadále maximální měrou podporovat veškeré aktivity, které povedou k řešení dvojí kvality potravin a šířeji i k zajištění hospodářské a sociální konvergence.

Těším se na diskusi, která by se podle mého názoru měla zaměřit především na praktické aspekty této problematiky, a to nejen pokud jde o evropskou dimenzi. Měli bychom se také věnovat tomu, jak můžeme být aktivní doma v našich členských státech nebo v bilaterální spolupráci s našimi bezprostředními sousedy.

Měli bychom se zabývat tím, jaké nástroje mají naše národní kontrolní orgány, jak jich využívají a zda je nutné něco v této oblasti změnit (např. legislativu), abychom měli větší sílu s fenoménem dvojí kvality bojovat.

To všechno jsou jen některé z výzev, které před námi stojí. Těším se, že budeme společně pracovat na tom, aby Unie jako celek v těchto zkouškách obstála, zůstala soudržná, zůstala akceschopná a potvrdila občanům svou roli garanta nejen bezpečnosti, ale třeba také kvality zboží v Evropě.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za vaši pozornost a těším se na následnou diskusi.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie