Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 11. 2013 14:31

Premiér: Věřím v dlouhodobé strategické partnerství mezi Čínou a Evropou

Premiér Jiří Rusnok se ve středu 13. listopadu 2013 zúčastnil Čínského investičního fóra ve Španělském sále Pražského hradu.
Premiér Jiří Rusnok se ve středu 13. listopadu 2013 zúčastnil Čínského investičního fóra ve Španělském sále Pražského hradu.
Předseda vlády Jiří Rusnok vystoupil ve středu 13. listopadu 2013 s projevem na Čínském investičním fóru ve Španělském sále Pražského hradu. Premiér se v projevu soustředil zejména na potenciál prohloubení vzájemně výhodné spolupráce.

Projev předsedy vlády Jiřího Rusnoka na Čínském investičním fóru

Vážení hosté z Číny i z České republiky,

dovolte mi Vás přivítat při příležitosti Čínského investičního fóra, které je významnou událostí a svátkem česko-čínských vztahů. Vztahy mezi našimi zeměmi mají dlouholetou historii a naše země pojí tradiční přátelství. Po vyhlášení Čínské lidové republiky 1. října 1949 uznala jako jedna z prvních zemí světa československá vláda již 4. října 1949 novou republiku. Již 7. ledna 1950 zahájilo svoji činnost nové velvyslanectví v Pekingu.

Již dlouho předtím, ve třicátých letech 20. století, však dodávalo Československo do Číny pivovary, cukrovary a další investiční celky. V padesátých letech se Československo významnou měrou podílelo na rozvoji čínské energetiky a průmyslu. Do Číny jsme dodávali tepelné elektrárny, závody na výrobu umělých vláken, na výrobu dusíku, obráběcích strojů nebo filmové laboratoře.

Dnes se scházíme, abychom na nové platformě China Investment Forum navázali na to nejlepší z našich tradic. Abychom vybudovali nové mosty a zkrátili tak pomyslné vzdálenosti mezi oběma státy a mezi oběma národy.

Je mi velmi líto, že poslední léta naší spolupráce nezněly naše hlasy vždy stejným tónem. V mých očích je však Čína partnerskou zemí, ke které mám důvěru a ke které chovám hluboké přátelství. Osobně věřím v dlouhodobé strategické partnerství mezi Čínou a Evropou a mezi Čínou a Českou republikou.

Díky respektu a důvěře z něj plynoucí, se můžeme od sebe mnohé naučit a jeden druhého obohatit. Čínská historie, kulturní dědictví i myšlenková hloubka jejích umělců a filosofů jako Konfucius nebo Lao-ć představují nejen nadčasový kulturní fenomén, ale i velmi široký základ, z něhož čerpá nejen dnešní Čína, ale doslova celý svět.

V Čechách je dobře známé i čínské materiální dědictví: Terakotová armáda prvního císaře, Zakázané město či Velká čínská zeď pro všechny Čechy představují klíčové pojmy světové kulturní historie. Pro mne osobně ale nepředstavují pouze součást tisíciletých dějin, jsou pro mě něčím víc, svědectvím o vysoké kulturní vyspělosti čínského národa. Představují pojmy, rámující nejen čínské dějiny, ale i dějiny celého kulturního světa; dějiny kultury planety Země.

Čína se stala symbolem úspěchu a jsem přesvědčen, že politika ekonomických a modernizačních reforem společně s obrovským ekonomickým potenciálem a dlouhodobě vysokým tempem hospodářského růstu brzy postaví Čínu do pozice nejvýznamnější světové hospodářské velmoci.

Čínský prezident Xi Jinping letos v dubnu během zasedání Boaoforum for Asia na Hainanu zmínil tři čísla, která fascinují celý svět a jsou i velkou příležitostí i pro Českou ekonomiku. V následujících pěti letech dosáhne čínský dovoz hodnoty 10 bilionů USD, zahraniční investice přesáhnou hodnotu 500 miliard USD a do zahraničí za turistikou vycestuje přes 400 milionů osob.

Ve vztazích obou našich zemí se skrývá obrovský potenciál prohloubení vzájemně výhodné spolupráce. Velmi proto oceňuji pozitivní trend v česko-čínských vztazích od jara loňského roku. Za necelých 14 dnů se v Rumunsku při příležitosti jednání předsedů vlád zemí střední a východní Evropy a Číny také bilaterálně setkám s předsedou vlády Čínské lidové republiky panem Li Keqiangem. Mám zájem mu sdělit moje představy o vzájemné spolupráci. Měla by to být příležitostí a výzva pro nalezení nové dynamiky našich vztahů.

Prvním principem by měla být zdravá a stabilní bilaterální spolupráce mezi Čínou a Českou republikou.

Navzdory geografické vzdálenosti a rozdílům v politickém a společenském zřízení pojí naše národy dlouholeté přátelství. Čína je silná země, která se úspěšně vydala na cestu reforem, otevřela se světu a stala se ztělesněním úspěchu moderní doby.

Velice oceňuji, že tento proces otevírá nové příležitosti právě pro Česko jako významného člena Evropské unie a jednoho z nejsilnějších států v regionu střední a východní Evropy. Současně jsem přesvědčen, že se naše země poučila z historie bilaterálních vztahů a že rozvoj zdravých vztahů a stabilní spolupráce musí nutně vycházet ze vzájemné úcty, respektu a rovného zacházení.

Česká republika a Čínská lidová republika musí být partneři a spojenci. Naše vztahy se musí v reakci na výzvy a příležitosti třetího tisíciletí vyvíjet mnohem progresivnějším způsobem.

Poslední období je charakteristické výrazným prohloubením naší spolupráce ve všech oblastech. Prezident České republiky, který navštívil ČLR již jako premiér v roce 1999, se od svého zvolení v letošním roce silně zasazuje za kvalitativní změnu česko-čínských vztahů a za podporu obchodu a investic mezi oběma zeměmi. Proto také přijal záštitu nad tímto fórem, které vidí jako vhodnou platformu pro výměnu názorů o prohloubení konkrétní ekonomické a obchodní spolupráce našich zemí.

Za vládu České republiky chci také garantovat extrémní zájem na prohloubení hospodářské spolupráce a vzájemného obchodu mezi našimi zeměmi. Byla vytvořena vysoká pracovní skupina ze zástupců klíčových státních a hospodářských institucí a těšíme se na permanentní dialog s jejich čínskými protějšky.

Máme zájem rychle identifikovat největší příležitosti vzájemné spolupráce, radikálně zjednodušit vzájemné obchodování, diskutovat podporu malých a středních firem nebo efektivně hledat příležitosti vzájemné spolupráce na třetích trzích.

Česká republika má jednoznačný zájem o čínské investice, které přispívají ke kvalitativnímu růstu české ekonomiky. V loňském roce byl novelizován zákon o investičních pobídkách, který nově umožňuje čerpání investičních pobídek i pro společnosti zabývající se výzkumem a vývojem nebo na nevýrobní investice. K dalším výhodám nového zákona se počítá prodloužení slevy na dani ze současných  5 na 10 let, zavedení přímé kapitálové podpory na pořízení dlouhodobého majetku pro strategické investiční akce nebo zjednodušení administrace vyřízení žádostí.

Čínská lidová republika je pro Česko jednou z  prioritních zemí v zahraniční obchodní spolupráci. Zástupci agentur ministerstva průmyslu a obchodu (Czechinvest a Czechtrade) proto již jsou k dispozici potencionálním čínským investorům v kancelářích v Šanghaji a Chengdu a zanedlouho představí svoji práci čínským klientům nová zastoupení v Pekingu a Guangzhou.

V poslední době jsem se osobně sešel s představiteli největších čínských firem v České republice. Se zájmem jsem si vyslechl jejich pohled na podmínky pro jejich podnikání v České republice. Jsem si jist, že jestliže Česko chce být konkurenceschopné v hodnocení investičního prostředí pro čínské firmy, musí být schopno nabídnout minimálně stejnou kvalitu péče a podmínky jako ostatní země Evropské unie. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za komplexní srovnávací materiál, který jsem obdržel, a ujistit současné i budoucí čínské investory, že většinu opatření budeme co nejrychleji realizovat v praxi. Mým přáním je, aby se zde čínské firmy cítily jako doma a zrovna tak věřím, že českým firmám se v Číně dostane stejných podmínek jako čínským podnikům u nás.

Premiér Li Keqiang v závěru svého projevu na zasedání Davoského fóra v Dahlienu zvláště zdůraznil, že čínská vláda bude podporovat čínské podniky s dobrou pověstí a reálnou silou k investování v zahraničí a projev zakončil slovy: Věřím, že budou vítány.

Za Českou republiku s radostí symbolicky odpovídám: Ano, vážený pane premiére, Li Keqiangu, budou a těšíme se na ně. Vítáme nové Huawei, Changhong, CQLT a všechny případné další čínské investory.

Za českou vládu chci také českým investorům vzkázat, že naše země je připravena udělat mnohem více než v minulosti pro podporu jejich investic do ČLR, protože podporu vlády považuji za nezbytnou podmínku pro rozvoj českých firem v tak geograficky vzdálené zemi.

České firmy z oblastí jako je strojírenství, technologie na ochranu životního prostředí, zdravotní techniky, nových materiálů, biotechnologie a nanotechnologie, leteckého průmyslu, průmyslu kolejových vozidel, automobilových dílů, energetiky nebo všech typů služeb mají potřebné know-how světové úrovně a velký zájem o spolupráci s čínskými partnery.

Máme zájem na mezinárodní technologické spolupráci. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vytvořilo nový program zaměřený na podporu a posílení spolupráce českých technologických podniků všech velikostí se zahraničními partnery včetně čínských. Společné projekty by mohly vést k zavedení nebo rozšíření technologicky vyspělých výrobků a procesů, včetně vývoje software a aplikací.

Jsem hrdý na vyspělý český průmysl a naše podnikatele jako jsou Škoda Auto, PPF, Home Credit, SOTIO, TOS Varnsdorf, RAVAK, Koh-i-noor, Gren Gas International, Škoda Machine Tool, Škoda Eletric, PETROF, LINET a všechny další, kteří v Číně investovali a úspěšně působí na místním trhu.

Podruhé se dnes odvolám na povzbuzující slova pana premiéra Li Keqianga z Davoského fóra: Budeme nadále pomocí faktů dokazovat, že vybrat si Čínu je pro prosperitu a rozvoj nadnárodních společností rozumným činem a prvotřídní strategií a jsem si jist, že i další české firmy najdou v Číně otevřenou náruč a přátelské prostředí.

Druhým principem je efektivní zapojení České republiky do projektu spolupráce zemí střední a východní Evropy a Číny.

V dubnu loňského roku byl ve Varšavě premiérem ČLR představen 12-bodový program spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. ČR jednoznačně patřila k nejaktivnějším účastníkům. Všech dosavadních jednání v oblastech jako cestovní ruch, kultura, školství, regiony nebo na setkání mladých politiků se Česko účastnilo vysokými delegacemi a dnes již vidíme zejména v regionální spolupráci nebo cestovním ruchu první konkrétní úspěšné projekty.

Za samostatnou zmínku stojí i mimořádně úspěšná mise vedená ministrem zdravotnictví Martinem Holcátem, která otevřela nové dveře ke spolupráci obou ministerstev, nemocnic a zdravotnického firemního sektoru obou zemí.

Vidím velký prostor pro rozvoj další spolupráce zejména v oblasti obchodu a ekonomiky, vědy a ekonomiky a velmi pozitivně a jednoznačně oceňujeme návrh čínské strany učinit z této oblasti nosný projekt spolupráce mezi SVE a ČLR v příštím roce.

Závazek v následujících letech zdvojnásobit obchodní a vzájemnou ekonomickou spolupráci je nejen součástí Varšavské iniciativy, ale zároveň i jedna z klíčových zahraničně-politických priorit České republiky.

Obrovský potenciál spatřuji ve spolupráci vysokých škol a vědeckých center, ve sdílení vědeckého know-how, ve špičkových technologiích a ve výměnách a vzdělávání čínských odborníků a studentů. Naše země má v tomto směru naprosto unikátní postavení a může tak výrazně přispět k modernizaci a dlouhodobě udržitelnému a zdravému rozvoji čínské ekonomiky.

Velmi rádi bychom dále pokračovali v rozvoji cestovního ruchu. Česká republika skýtá ohromný turistický a kulturní potenciál - mimo kouzlo magické Prahy a množství památek zapsaných na seznamu světového obchodního dědictví UNESCO se jedná o hudbu, literaturu, výtvarné umění a v neposlední řadě i o českou kuchyni.

Osobně se zasazuji o zjednodušení víz a nastavení funkčního vízového systému srovnatelného se zeměmi jako Německo, Rakousko, Francie nebo Itálie nejpozději od jara příštího roku. Přál bych si, aby vznikl česko-čínský projektový tým tvořený experty obou zemí a abychom co nejdříve prověřili možnost přímého leteckého spojení hlavních měst obou zemí tolik potřebného pro turisty a podnikatele.

Věřím, že Česká republika může využít svého jedinečného postavení v regionu a stát se ekonomickou a technologickou branou pro čínské investory v rámci celé střední a východní Evropy.

Jsme připraveni ve spolupráci české a čínské strany hledat inspiraci v nejúspěšnějších světových projektech a vybudovat v Moravskoslezském kraji moderní vědeckou, logistickou a obchodní zónu pro spolupráci českých a čínských firem.

Třetím principem je navázat na tradičně přátelské vztahy obou zemí a připravit program spolupráce, partnerství a přátelství při příležitosti 65 let navázání diplomatických vztahů obou zemí.

Chtěl bych osobně poděkovat za nádherné ohlédnutí do historie, za představení současného stavu čínské ekonomiky i za důvěru v pozitivní trend rozvoje česko-čínských vztahů panu náměstkovi a generálnímu tajemníkovi Sekretariátu pro spolupráci zemí střední a východní Evropy panu Song Tao. Bylo mimořádně příjemné slyšet, že v srdcích čínských lidí Českou republiku v Číně symbolizuje Dobrý voják Švejk, Krtkova dobrodružství, díla Milana Kundery či Antonína Dvořáka nebo magické kouzlo Prahy, Karlových Varů nebo Jižní Moravy.

V očích českého národa je pro změnu Čína zdrojem fascinace a respektu díky bohaté historii, tisícileté filosofické tradici, čínské tradiční medicíně, umění v podobě kaligrafie, malby a opery, a v neposlední řadě díky bojovému umění a čínské kuchyni.

Výročí příštího roku je pro mě nejen symbolickou možností pro ohlédnutí za vzájemnou spoluprací a dosaženými úspěchy, ale zejména výzvou a ideální příležitostí posunout vzájemný dialog a vzájemné vztahy k nové kvalitě naší spolupráce.

Proto již na rok 2014 připravujeme a podporujeme významné kulturní projekty v České republice i v Číně jako jsou výstava Treasures of Ancient China v Praze, výstavu z díla Alfonse Muchy v Pekingu a Šanghaji, vyslání baletu Národního divadla Praha, výjezd České filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, uspořádání 2. česko-čínského summitu ve zdravotnictví v Číně nebo projekt spolupráce v oblasti animovaného filmu mezi CCTV a českými partnery.

Vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vyjádřil radost z toho, že jsem měl možnost se zúčastnit jako jeden z patronů tohoto slavnostního a přelomového česko-čínského investičního fóra. Jsem rád, že jsme v ČR mohli přivítat představitele centrálních úřadů, regionální delegace i reprezentanty čínských firem a čínských médií. Jako ekonomovi mi dělalo dobře, když sálem zněla renomovaná jména čínských a českých firem, v řadě oblastí největších nejen ve své zemi, ale na celém světě.

Pevně doufám, že CIF 2013 naplnilo svůj účel a že jste všichni našli mnoho nových přátel a mnoho nových obchodních a investičních příležitostí. Mám radost z podpory čínské strany pro jeho konání v dalším roce jako jedné z klíčových aktivit mezi zeměmi střední a východní Evropy a Čínou a osobně také slibuji CIF 2014 také svoji maximální podporu. Přeji Vám hezký zbytek dne a hezký zbytek Vašeho pobytu v České republice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie