Aktuálně

28. 8. 2015 10:55

Česká ekonomika rekordně roste, pomáhá vládní proinvestiční politika!

Eurostat: Odhad míry růstu HDP ve 2. čtvrtletí 2015.

Jsem rád, že Český statistický úřad potvrdil svůj nedávný předběžný odhad ohledně růstu české ekonomiky. Zdá se, že Česko nyní patří spolu s Irskem a Lucemburskem mezi tři nejrychleji rostoucí evropské země, meziroční růst o 4,4 % je skutečně vynikající výkon. Na rozdíl od minulých let tak za sebou necháváme, pokud jde o letošní tempo růstu HDP, jak Slovensko, tak Polsko. Růst je doprovázen poklesem nezaměstnanosti, i tady patříme mezi skupinu zemí s nejlepším výsledkem v rámci celé EU.

Tento vývoj potvrzuje, že rozhodnutí naší vlády o uvolnění restriktivní rozpočtové politiky bylo správné. Vyplatilo se nám, že jsme se soustředili na zrychlení čerpání fondů EU, urychlení investic do dopravní infrastruktury a posílení spotřeby domácností vyšší valorizací penzí, zvýšením platů zaměstnanců veřejného sektoru i zvýšením minimální mzdy.

Čísla dokazují, že české obyvatelstvo i díky tomu postupně ztrácí obavy z budoucnosti a roste jeho poptávka po zboží i službách. Dokládá to meziroční růst výdajů na konečnou spotřebu domácností o 3,1 %. Je to dokonce více než růst vládních výdajů, který je meziročně vyšší o 2,5 procenta. To má souvislost zejména s nárůstem investic a také s již zmíněným navýšením platů státních zaměstnanců.

Český statistický úřad ve své zprávě výslovně upozorňuje, že značný podíl na současném vývoji mají investice do staveb a infrastruktury. V této souvislosti je třeba připomenout, že tyto investice by nebyly možné, kdyby se nám nezačalo dařit lépe čerpat prostředky z evropských operačních programů.

Z celkového nárůstu je však evidentní, že investice nerealizuje pouze vládní sektor, ale také soukromé společnosti. To je další dobrý signál, protože podnikatelé evidentně věří, že přicházejí lepší časy a nebojí se investovat. Důkazem budiž, že investice podle zjištění ČSÚ nesměřovaly jen do infrastruktury, ale rovněž do strojů a zařízení.

Dobrou zprávou pro Česko je podle mého mínění i to, že růst je tažen skutečně všemi segmenty ekonomiky, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu. Značné oživení zaznamenal zpracovatelský průmysl, stavebnictví, všechna odvětví služeb a například vědecké, technické a administrativní činnosti vzrostly meziročně dokonce o 5,9 %. A tradičně silný je i český export, zejména díky vývozu dopravních prostředků. Ovšem výrazný podíl mají i další produkty, jako například stroje a elektrická zařízení.

Všechna tato čísla ukazují, že hospodářská politika naší vlády přináší pozitivní výsledky a není důvod v ní, při současném meziročním snížení deficitu státního rozpočtu, nepokračovat.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

 

Zpráva ČSÚ je k dispozici na https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-2-ctvrtleti-2015

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie