Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pavel Blažek

Pavel Blažek

ministr spravedlnosti

Pavel Blažek se narodil v Brně, kde vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1992–2002 působil jako interní učitel na Právnické fakultě MU v Brně, obor správní právo a správní věda. Od roku 1996 je advokátem, výkon advokacie je na jeho žádost od roku 2012 pozastaven.

Do ODS vstoupil v roce 1998. V roce 2012 se stal ministrem spravedlnosti. Ve volbách v roce 2013 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v letech 2017 a 2021 obhájil svůj poslanecký mandát v Jihomoravském kraji

Osobní údaje

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., narozen 8. dubna 1969

Vzdělání

1987–1992: studium na Právnické fakultě MU v Brně, obor právo 
1992–1995: doktorandské studium zakončené v roce 1995 úspěšnou obhajobou disertační práce

Profesní a veřejná činnost

1992–2002: interní učitel na Právnické fakultě MU v Brně, Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva
od 1996: advokát (od 2012 činnost pozastavena)
od 1998: člen Občanské demokratické strany
1998–2010: člen Rady městské části Brno–střed
2002–2006 a 2010–2012: člen Rady města Brna
2012–2013: ministr spravedlnosti
od 2013: poslanec Poslanecké sněmovny PČR 

Kontakt

sm@msp.justice.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter