Premiér

Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Více…

Petr Fialapředseda vlády České republiky

Fotogalerie [F] fotogalerie

další fotogalerie