Aktuálně

11. 5. 2023 12:15

Vláda představila ozdravný plán pro veřejné finance Česko ve formě

Symbolicky za pět minut dvanáct představila vláda Petra Fialy ve čtvrtek 11. května 2023 ozdravný plán pro veřejné finance Česko ve formě. Jeho součástí je konsolidační balíček za téměř 150 miliard korun a návrh důchodové reformy, jež zajistí udržitelnost důchodového systému v dalších desetiletích.

Konsolidační balíček chce vláda v legislativním znění schválit už během června tak, aby jeho projednávání v Poslanecké sněmovně mohlo začít ještě před sněmovními prázdninami a všechna opatření snižující deficit státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun vstoupila v platnost již od 1. ledna 2024. Parametry důchodové reformy chce vláda v následujících dnech a týdnech probrat se sociálními partnery.

„Název Česko ve formě vystihuje hlavní společný cíl této vlády, tedy dostat opět naši republiku do situace, kdy zásadně změníme trend rostoucího zadlužování našeho státu, a tedy budoucích generací. Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se už za několik málo let vymkla z ruky a odnesly by to naše děti a naši vnuci. A to nikdo rozumný a nikdo zodpovědný nemůže dopustit. A tato vláda je a bude rozpočtově odpovědnou vládou. Máme k tomu plný mandát svých voličů,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Vláda Petra Fialy připravenými konsolidačními kroky navazuje na předchozí výdajové škrty ve výši téměř 80 miliard korun, které udělala hned po nástupu k moci v původním státním rozpočtu předchozí vlády. Jsou výsledkem několikaměsíční intenzivní práce vládních expertů a následných politických debat v rámci vládní koalice. „Dnes prezentované závěry nejsou nějakým nahodilým výsledkem rychlých politických debat. Tato vláda si svůj úkol velice tvrdě odpracovala. A já za to všem zúčastněným také děkuji,“ prohlásil premiér Fiala.

Pokud by vláda ke konsolidačním opatřením nepřistoupila, stoupl by schodek státního rozpočtu v roce 2024 o 94 miliard, a v roce 2025 dokonce o 148 miliard korun. Významnou část konsolidačního balíčku, který představili ekonomové a členové Národní ekonomické rady vlády Aleš Rod a Dominik Stloukal, tvoří úsporné kroky. Například na provozních a mzdových výdajích státu chce vláda ušetřit více než 20 miliard korun, na neinvestičních dotacích bezmála 46 miliard korun. Plánuje zásadně zjednodušit daňový systém zrušením 22 daňových výjimek a sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty na dvě ze současných tří. Více chce zdanit tabák a alkohol a další položky, které zatěžují zdravotnictví a vytváření dlouhodobé náklady pro celou společnost.

„Přestože dojde u některých daní k jejich navýšení, tak jsme se soustředili na to, aby dopad daňových změn na občany a zaměstnance byl co nejnižší. Na paměti jsme rovněž měli ochranu zranitelných skupin. Proto dochází ke snížení DPH na potraviny a například na zdravotnické pomůcky nebo se zvyšuje minimální výše garantovaného důchodu,“ doplnil předseda vlády. „Jsme přesvědčeni, že opatření, která vám dnes představujeme, jsou střízlivá vyrovnaná a hlavně se zásadně nedotknou žádné sociální nebo jiné skupiny v naší zemi. Samozřejmě, že škrty jsou nepříjemné, bolí. My jsme si ovšem jisti, že půjde o naprosto přijatelnou cenu za to, že naše země bude ve formě a že její budoucí prosperita to všem lidem, kteří žijí, pracují a podnikají v České republice, v dalších letech plnohodnotně vynahradí,“ dodal premiér Fiala.

Návrh důchodové reformy, který představili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a Helena Horská, členka Národní ekonomické rady vlády, a Danuše Nerudová, ekonomka a bývala předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, počítá mimo jiné s automatickou změnou věku odchodu do důchodu na základě doby dožití podle údajů Českého statistického úřadu, se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu, se zpomalením tempa růstu nových důchodů či úpravou valorizací již vyplácených důchodů. Vláda chce také omezit kumulace dohod o provedení práce a více motivovat občany využívat místo toho práci na zkrácený úvazek. Jedním z cílů reformy je také zajistit vyšší důchody pro osoby samostatně výdělečně činné.

„V životě máme každý své vlastní představy a cíle. Jedno ale máme, věřím, společné. Na budoucnosti našich dětí nám záleží ze všeho nejvíce. A to je hlavní důvod, proč dnes představuji důchodovou reformu. Za posledních třicet let se o ní hodně namluvilo, žádná vláda ale nenašla odvahu něco udělat. Proč? Z obavy, že nebude populární. Že je lepší nemyslet na budoucnost a jen žít teď a tady. Já jsem ale šel do politiky, abych něco změnil, aby se v České republice vždy žilo dobře. To je cíl a smysl dnes představené důchodové reformy – zajistit důstojné důchody pro všechny generace a stát, který bude fungovat. Věřím, že se to povedlo,“ uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana je konsolidační balíček kompromisem a průnikem původních často velmi odlišných představ pěti stran vládní koalice. „Náš stát si roky žil nad poměry. Jako vláda jsme si proto předsevzali vyřešit dlouhodobě neudržitelné zadlužování naší země a dnes tak činíme. Připravili jsme soubor stabilizačních opatření na výdajové i příjmové straně státního rozpočtu. Přestože tato opatření pocítí každý z nás, jsme přesvědčeni, že jde o krok naprosto nezbytný. Jeho smyslem je udržet takovou míru sociálního státu, jakou jsme měli dosud, a zachovat bezplatné zdravotnictví a školství, schopnost státu budovat kvalitní infrastrukturu i schopnost pomoci díky spolehlivému sociálnímu systému těm, kdo to skutečně potřebují,“ konstatoval Vít Rakušan.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zdůraznil, že cílem vlády bylo přistoupit k ozdravení financí citlivě a promyšleně. „Jsem rád, že jsme našli shodu na zásadních principech, které se do návrhů promítly. Jsme pro co nejmenší zatížení domácností a co nejcitlivější přístup ke zdanění práce, stejně tak zachování nízkého DPH na každodenní a nejdůležitější zboží a služby. Shodli jsme se na nutnosti podpory dostupného bydlení a také se podařilo zohlednit potřeby rodin s dětmi, na které současná situace dopadá nejvíce. Hovoříme s lidmi otevřeně a nadále budeme. Neslibujeme magický recept, který vyřeší okamžitě všechny problémy. Jde ale o vykročení správným směrem ke zdravějším financím a tím i prosperující společnosti,“ prohlásil vicepremiér Bartoš.

Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové je ozdravění veřejných financí základní povinností vůči budoucím generacím. „Nejlepším důkazem toho, že jsme se k jeho řešení postavili se vší odpovědností, je, že ho představujeme spolu jako zástupci všech pěti koaličních stran. Za výsledným plánem jak dostat Česko do formy stojíme, protože přinese občanům jistotu penzí pro současné i budoucí důchodce, udržení kvalitních služeb státu i při jeho zeštíhlení, nižší zadlužení, ekonomickou prosperitu, bude působit pozitivně i proti inflaci,“ zdůraznila předsedkyně Sněmovny.

Další informace o opatřeních připravených v rámci konsolidace veřejných financí obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí. Podrobnosti o připravené důchodové reformě naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí a na https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodova-reforma.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy