Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Dokumenty 21 až 30 z 56

10. 5. 2021

Vláda schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 - 2030

Vláda na svém dnešním jednání schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 - 2030. Tento klíčový dokument vznikl v rámci úzké spolupráce Úřadu vlády s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na základě průběžných konzultací se zástupci neziskových organizací a dalšími významnými představiteli romské komunity.

celý text zprávy

29. 4. 2021

Úvodní slovo zmocněnkyně pro lidská práva na semináři k projektu Justice vstřícná dětem

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se uskutečnil závěrečný online seminář k celoevropskému projektu „Justice vstřícná dětem" pořádaný Spolkem zastánců dětských práv – českou sekcí DCI. Seminář se konal pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové.

celý text zprávy

8. 3. 2021

Vláda schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Vláda dnes schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

celý text zprávy

10. 12. 2020

Helena Válková: Lidská práva nejen v době koronavirové

Ve čtvrtek 10. prosince si jako každý rok připomínáme Den lidských práv. V tento den byla před více jak 70 lety přijata Všeobecná deklarace lidských práv, podle níž jsou lidská práva a důstojnost, rovnost a svoboda klíčové pro fungování současného světa.

celý text zprávy

27. 11. 2020

Nezapomínejme v krizi chránit děti i jejich práva

Výbor pro práva dítěte vypracoval desatero doporučení týkající se rodin a dětí. Dokument je reakcí na situaci během koronavirová krize a shrnuje oblasti, jež lze s ohledem na práva dětí považovat za problematické.

celý text zprávy

1. 10. 2020

Helena Válková k Mezinárodnímu dni seniorů: Senioři jsou rovnocennou součástí naší společnosti

1. říjen je již třicet let spojen s Mezinárodním dnem seniorů. O jeho zřízení rozhodlo v roce 1990 Valné shromáždění OSN s cílem upozornit na výzvy vyplývající ze stárnutí celosvětové populace a zároveň podpořit rozvoj společnosti vstřícné všem generacím.

celý text zprávy

16. 9. 2020

Výbor pro práva dítěte jednoznačně podpořil vznik samostatné instituce ochránce práv dětí

Výbor pro práva dítěte se sešel ke svému jednání ve středu 16. září. Pod vedením předsedkyně Kláry Laurenčíkové Šimáčkové a za přítomnosti zmocněnkyně vlády pro lidská práva schválil, mimo jiné, usnesení k navrhovanému zákonu o ochránci práv dětí.

celý text zprávy

5. 9. 2020

Premiér Andrej Babiš a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková zahájili výstavu věnovanou nestátním neziskovým organizacím

V pátek 4. září premiér Andrej Babiš a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková slavnostně otevřeli v Lichtenštejnském paláci výstavu „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19.“ Výstavu uspořádal sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 56