Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

Dokumenty 21 až 30 z 39

27. 4. 2023

Premiér Petr Fiala uzavřel první kolo bilančních návštěv ministrů u ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové

Zvýšení konkurenceschopnosti Česka, podpora vědy, inovační agenda, ale také plnění programového prohlášení v oblasti vědy, výzkumu a inovací. To byla hlavní témata bilanční návštěvy předsedy vlády ČR Petra Fialy u ministryně Heleny Langšádlové. Premiér tak ve čtvrtek 27. dubna uzavřel první kolo bilančních návštěv ministrů, které zahájil v srpnu loňského roku návštěvou Ministerstva dopravy.

celý text zprávy

31. 3. 2023

Rada vlády jednala s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace

V pátek 31. března 2023 proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Začátek zasedání byl věnován společnému jednání RVVI s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace. K hlavním bodům jednání dále patřily příprava návrhu o státním rozpočtu na VaVaI 2024+, zpráva o stavu implementace Metodiky 2017+, volby členů do výzkumné rady Technologické agentury ČR či zřízení pracovní skupiny Transfer znalostí.

celý text zprávy

10. 3. 2023

Ministryně Langšádlová seznámila novináře s analýzou českého výzkumu a vývoje

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která zároveň předsedá Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), seznámila zástupce médií s výstupy analýzy výzkumu a vývoje v ČR. Snídaně s novináři se uskutečnila v pátek 10. března 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

celý text zprávy

24. 2. 2023

Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace uctili minutou ticha oběti ruské invaze na Ukrajinu

V pátek 24. února 2023 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Na program jednání byly zařazeny např. informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2024+ nebo informace o začlenění ELI Beamlines do ELI ERIC. RVVI dále projednala mj. přistoupení k Dohodě o reformě hodnocení výzkumu (ARRA) a v rámci pravidelné obměny volila nové členy Odborných panelů provádějících hodnocení výsledků podle Metodiky 2017+.

celý text zprávy

16. 2. 2023

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace postavila svůj neformální poradní orgán z vycházejících hvězd české i světové vědy

Ve středu 15. února 2023 se poprvé sešel nový neformální poradní orgán ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové, složený z mladých talentovaných vědkyň a vědců, inovátorek a inovátorů. První ze série plánovaných jednání proběhlo v coworkingovém centru Next Zone, které postavili studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

celý text zprávy

6. 2. 2023

Průmyslové doktoráty jako spojení akademického výzkumu s praxí

Ve Strakově akademii, která je sídlem české vlády, dnes zasedl kulatý stůl k problematice zavedení průmyslových doktorátů. Zúčastnili se jej ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, náměstek ministra školství Jaroslav Miller, dále představitelé technických univerzit, studenti a zástupci firem se špičkovými vědeckovýzkumnými centry.

celý text zprávy

16. 12. 2022

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace projednala Analýzu stavu českého výzkumu, vývoje a inovací

V pátek 16. prosince 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 385. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada mj. otevřela diskusi k materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021“.

celý text zprávy

25. 11. 2022

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace přijala stanovisko k Programu na podporu zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2024–2030

V pátek 25. listopadu 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 384. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která mimo jiné zvolila novými členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů profesorku Evu Vejmelkovou a profesora Davida Honyse.

celý text zprávy

24. 11. 2022

Ivan Boháček převzal z rukou předsedkyně Rady pro vědu, výzkum a inovace ocenění za popularizaci vědy a výzkumu

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v Hrzánském paláci uskutečnilo slavnostní předávání Ceny předsedkyně Rady pro vědu, výzkum a inovace za propagaci nebo popularizaci vědy a výzkumu. Slavnostního předávání se kromě předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové zúčastnila ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová a předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová. Laureátem ocenění se stal Ivan Boháček, dlouholetý redaktor časopisu Vesmír

celý text zprávy

10. 11. 2022

Rada vlády oslavila za účasti premiéra a ministryně pro vědu, výzkum a inovace 30 let své činnosti

Ve středu 9. listopadu 2022 se v sídle vlády uskutečnilo slavnostní setkání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a hostů u příležitosti třiceti let od jejího založení. Setkání se vedle předsedy vlády ČR Petra Fialy, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a současných členů RVVI účastnili bývalí předsedové Rady, zástupci akademické obce, ministerstev a dalších aktérů z oblasti VVI.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 39