Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

Dokumenty 11 až 20 z 41

22. 11. 2023

Posílení role inovačních center bude součástí reformy transferu, kterou připravuje ministryně Langšádlová

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová se sešla se zástupci regionálních inovačních center a se zástupci agentury CzechInvest k tématu transferu znalostí do praxe a posilování inovačního potenciálu České republiky. Ministryně seznámila zástupce inovačních center s jednotlivými kroky připravované reformy transferu. Cílem setkání bylo prodiskutovat roli inovačních center a možnosti širší spolupráce s univerzitami a vědeckými centry, a posílit tak konkurenceschopnost české ekonomiky.

celý text zprávy

2. 11. 2023

Aplikovaný výzkum nemůže stát na dotacích

Veřejné prostředky na aplikovaný výzkum se započtením zahraničních veřejných zdrojů v roce 2024 porostou. Obavy o aplikovaný výzkum nejsou na místě. Zůstává však otázka, proč se v Česku nedaří zapojit do financování výzkumu více soukromých zdrojů.

celý text zprávy

26. 10. 2023

Nový zákon o výzkumu zlepší fungování české vědy. Zaměřuje se na podmínky vědců i spolupráci vědy s byznysem

Pro vědu a výzkum je nezbytné, aby měla nejen jasně stanovené podmínky fungování, ale aby také byla řízena efektivně a strategicky. Jen za těchto předpokladů mohou věda a výzkum přispívat k naplňování potřeb české společnosti a být i jedním z motorů hospodářského růstu. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová proto připravila nový zákon, který se zaměřuje na přenos vědeckých poznatků do praxe, na situaci vědkyň a vědců, snížení byrokratické zátěže nebo na ochranu bezpečnostních zájmů státu ve vědě a výzkumu.

celý text zprávy

11. 10. 2023

RVVI opět jednala se světově uznávanými experty z Mezinárodní rady

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová, se sešla v pondělí 9. října 2023 v Hrzánském paláci ke společnému jednání se svým Mezinárodním poradním orgánem (Mezinárodní rada). K hlavním bodům zasedání, které se pravidelně koná v Praze, patřila doporučení zahraničních expertů týkající se českých agentur financujících výzkum nebo přehled aktuálního vývoje vědní politiky v České republice.

celý text zprávy

27. 9. 2023

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024. Součástí tohoto rozpočtu jsou v 17 kapitolách i výdaje na vědu a výzkum

Po několikaměsíčním jednání se ministryni Heleně Langšádlové podařilo prosadit navýšení rozpočtu na vědu a výzkum oproti prvotnímu návrhu Ministerstva financí z května 2023, který byl ve výši 35,78 mld. Kč, o 4,4 mld. Kč na částku 40,19 mld. Kč.

celý text zprávy

1. 9. 2023

Novým náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové bude Pavel Doleček

Od 1. září bude novým náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové Pavel Doleček, který doposud působil jako prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj na Univerzitě Karlově.

celý text zprávy

31. 8. 2023

Novela zákona o veřejných výzkumných institucích přispěje ke konsolidaci veřejných financí. Má podporu Akademie věd

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová připravila ve spolupráci s dalšími rezorty a Akademií věd novelu zákona o veřejných výzkumných institucích. Novela upravuje vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi a jejich zřizovateli a zohledňuje specifickou pozici Akademie věd jako největšího zřizovatele těchto institucí. Novela zákona je součástí pozměňovacího návrhu ke konsolidačnímu balíčku vlády.

celý text zprávy

28. 8. 2023

Štěpán Jurajda končí jako náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace

K 31. srpna 2023 končí na pozici náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace Štěpán Jurajda.

celý text zprávy

9. 6. 2023

Barbora Šmahlíková je první držitelkou Ceny vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová předala ve čtvrtek 8. června v Hrzánském paláci v Praze Cenu vlády nadanému studentovi. Cena vlády je nově udělována studentce či studentovi střední nebo vysoké školy, kteří projevili mimořádný talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. Laureátkou za rok 2022 se stala studentka Vysokého učení technického v Brně Barbora Šmahlíková.

celý text zprávy

26. 5. 2023

Rada vlády zveřejní výzvu k Ceně za propagaci a popularizaci výzkumu

V pátek 26. května 2023 se uskutečnilo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které vedl první místopředseda prof. Jiří Homola. Mezi hlavními body jednání členové RVVI projednali Zprávu o naplňování Strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030 a materiál Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Představena byla také nominační výzva k Ceně předsedkyně RVVI za propagaci a popularizaci výzkumu za rok 2023.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 41