Zápisy z jednání Výboru pro personální nominace

23. 1. 20237:23

Dokumenty Výboru pro personální nominace 2023

Záznam čj. 1519/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Záznam čj. 1528/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s.p.

Záznam čj. 1526/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Záznam čj. 1524/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 1521/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik

Záznam čj. 6632/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada DIAMO, státní podnik 

Záznam čj. 6630/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Explosia a.s.

Záznam čj. 6634/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPS, a.s.

Záznam čj. 6628/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar Enterprise Nationale

Záznam čj. 6626/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Labe, státní podnik

Záznam čj. 4925/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - ředitel Vojenský technický ústav, s. p. 

Záznam čj. 4929/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada LOM PRAHA, s. p.

Záznam čj. 4927/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenský technický ústav, s. p. 

Záznam čj. 9109/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 9111/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPRO, a.s.

Záznam čj. 11943/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - generální ředitel Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Záznam čj. 11941/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Záznam čj. 14552/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - ředitel Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Záznam čj. 9104/2023 - UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Exportní garanční a pojišťovací
společnost, a. s.

Záznam čj. 11937/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Záznam čj. 11939/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Záznam čj. 14554/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada DIAMO, státní podnik

Záznam čj. 14556/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČPP Transgas, s.p.

Záznam čj. 16803/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo MERO ČR, a.s.

Záznam čj. 18940/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Výzkumný a letecký zkušební ústav, a. s.

Záznam čj. 20937/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p.

Záznam čj. 20935/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Záznam čj. 18949/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - správní rada Správa železnic, státní organizace

Záznam čj. 18951/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Záznam čj. 23632/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p.

Záznam čj. 23637/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Záznam čj. 23639/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Záznam čj. 23629/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 18942/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Letiště Praha, a. s.

Záznam čj. 30512/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Záznam čj. 30514/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Záznam čj. 34480/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Záznam čj. 37934/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPS, a.s.

Záznam čj. 33800/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo THERMAL-F, a.s.

Záznam čj. 37901/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Záznam čj. 37903/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada VOP CZ, s. p.

Záznam čj. 37930/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Řízení letového provozu, státní podnik

Záznam čj. 39891/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Záznam čj. 39893/2023-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenský technický ústav, s.p.

Záznam čj. 46234/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Záznam čj. 46183/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 39895/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru -představenstvo THERMAL-F, a.s.

Záznam čj. 46197/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada LOM PRAHA s.p.

Záznam čj. 46209/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada VOP CZ, s. p.

Záznam čj. 46220/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik

Záznam čj. 48407/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Ohře, státní podnik

Záznam čj. 48483/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo PRISKO a.s.

Záznam čj. 39897/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Záznam čj. 35008/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Kongresové centrum Praha, a.s. 

Záznam čj. 18947/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Kongresové centrum Praha, a.s. 

Záznam čj. 49266/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 20939/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 33802/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 53365/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 56108/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 56105/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Záznam čj. 53380/2023-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenské lesy a statky ČR, s.p.