Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 2. 2016 16:29

Vláda schválila úpravu podmínek vzdělávání pro zdravotníky, má zabránit jejich odchodu do zahraničí

Kabinet Bohuslava Sobotky na svém zasedání v pondělí 8. února 2016 jednal například o změnách vzdělávání lékařů, které by měly zabránit častému odchodu především mladých lékařů do zahraničí. Diskutoval také o blížícím se summitu předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, Makedonie a Bulharska a setkání ministrů zahraničí V4 u příležitosti oslav 25. výročí vzniku Visegrádu.

Jednodušší vzdělávání pro zdravotníky

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Novela stabilizuje a zkvalitňuje systém specializačního vzdělávání lékařů a pomáhá při naplňování závazku vlády rozvíjet kvalitní a dostupné veřejné služby.

Novela především zjednoduší a zkrátí dobu pro získání specializace. Sníží se také administrativní náročnost specializačního vzdělávání i počet základních akreditačních oborů. Vláda tímto opatřením reaguje na nedostatek lékařů a zdravotnického personálu v českých nemocnicích, který způsobují mimo jiné časté odchody lékařů do zahraničí.  

Návrhy na řešení britských požadavků na reformu EU

Členové vlády na začátku dnešního jednání diskutovali o návrzích na řešení britských požadavků na reformu Evropské unie, o kterých premiér Bohuslav Sobotka jednal v lednu s britským premiérem Cameronem. Představené návrhy směřují do čtyř oblastí – správa hospodářských věcí, konkurenceschopnost, suverenita a sociální benefity a volný pohyb osob.

Pro českou vládu nadále zůstává nejcitlivější část týkající se sociálních benefitů a svobody pohybu. Zásadní je, aby opatření v sociální oblasti platila pouze pro nově příchozí, nesmí být diskriminační a neměla by způsobit, že čeští občané budou mít horší podmínky než občané třetích zemí. Dohodnutý text nesmí podle vlády způsobit, že se budou otevírat nůžky mezi členy a nečleny eurozóny. V obecné rovině může ale Česká republika s předloženými návrhy řešení souhlasit, protože reflektuje i klíčové české požadavky.

V dalších dnech bude česká vláda konzultovat svoji pozici také s ostatními státy Visegrádské skupiny. Následně se budou britské požadavky projednávat na setkání Evropské rady příští týden v Bruselu. Tématu se bude premiér Sobotka věnovat také při jednání s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem dne 16. února v Praze.

V Praze se sejdou premiéři i ministři zahraničí zemí V4

Příští pondělí, 15. února 2016, se v Praze sejdou ke společnému jednání předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny spolu s prezidentem Makedonské republiky a předsedou vlády Bulharské republiky. Na mimořádném summitu, který svolal premiér Bohuslav Sobotka, budou diskutovat o vzájemné spolupráci při řešení migrační krize a možné pomoci balkánským zemím.

Předsedové vlád si na summitu mimo jiné připomenou výročí 25 let od založení V4.

Dalšími body, o kterých dnes jednala vláda, jsou například novela autorského zákona, stanoviska k závěrům šetření Nejvyššího kontrolního úřadu či sobotní demonstrace, které se odehrály v Praze, a útok na sociální centrum Klinika.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy