Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 3. 2017 13:01

Vláda schválila pravidla nakládání s utajovanými informacemi, nezcizitelnost lesů a zpřísnila podmínky pro výrobu hraček

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky schválila na jednání v pondělí 13. března 2017 novelu zákona o ochraně utajovaných informací. Odsouhlasila také novelu lesního zákona, v němž byla jasně stanovena nezcizitelnost státních lesů. Rozhodla rovněž o transpozici nových směrnic Evropské komise, které se týkají stanovení limitů na obsah některých chemických látek v hračkách a hobby barvách a lepidlech.

Nové nařízení vlády o technických požadavcích na hračky, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, má za cíl zajistit optimální úroveň ochrany dětí před možnými riziky plynoucími z chemických látek v hračkách. Podle směrnic Evropské komise se jedná o nové nastavení limitů pro chemická rozpouštědla a konzervační látky formamid, benzisothiazolinon, chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, které se používají při výrobě hraček, plastů, barev, lepidel atd. Nařízení vlády se vztahuje pouze na hračky, které budou ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uvedeny na trh. Hračky, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení již byly uvedeny na trh, mohou být nadále na trh dodávány a používány.

Nezcizitelnost státních lesů

Vláda schválila novelu lesního zákona, která do stěžejní právní normy vkládá ustanovení o výslovném zákazu prodeje státních lesů. Novelou lesního zákona plní vláda Bohuslava Sobotky jeden ze závazků koaliční smlouvy, jímž slíbila neprivatizovat státní lesy a stanovit nezcizitelnost státních lesů zákonem. Možnost prodeje navrhuje novela striktně omezit na jasně vyjmenované případy, jako jsou směny pozemků, prodej odloučených lesních pozemků apod. Všechny výjimky ze zákona musí schválit Ministerstvo zemědělství.

Ochrana utajovaných informací v elektronických spisech

Kabinet Bohuslava Sobotky schválil také novelu zákona o ochraně utajovaných informací. Novela připravená v součinnosti s Národním bezpečnostním úřadem reaguje na postupující elektronizaci státní správy. „Elektronické systémy spisové služby se v posledních letech staly nedílnou součástí fungování mnoha úřadů. Dosud platný zákon o ochraně utajovaných skutečností, který pochází z roku 2005, ovšem s elektronizací státní správy nepočítal. Nakládání s utajovanými skutečnostmi při administrativním zpracování řeší pouze v listinné a nelistinné podobě. Tuto mezeru v bezpečnosti práce s citlivými materiály chceme napravit,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Zkvalitnění ochrany citlivých informací a zlepšení kybernetické ochrany citlivých údajů je jednou z priorit vlády Bohuslava Sobotky, proto se vláda rozhodla tuto mezeru v zákoně zacelit co nejrychleji a hodlá požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení novely už v prvním čtení.

Daňové návrhy Evropské komise

Vláda na dnešním jednání rovněž schválila pozici České republiky k balíčku daňových návrhů Evropské komise k modernizaci DPH v EU a k dani z příjmů právnických osob. V otázce nových celoevropských pravidel pro zdanění velkých firem je česká vláda přesvědčena, že jdou dobrým směrem, a je připravena o nich dále aktivně jednat. Cílem návrhů Evropské komise je zabránit daňovým únikům, škodlivé daňové optimalizaci, a v konečném důsledku pak zajistit, aby nadnárodní firmy odváděly daň v zemi, kde skutečně dosahují zisků, což je jedna z dlouhodobých priorit vlády Bohuslava Sobotky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy