Aktuálně

18. 6. 2014 15:39

Vláda plánuje další kroky pro získávání nových investic

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka dnes v rámci akce Týden investic agentury CzechInvest jednal s významnými investory v ČR. Na společném obědě premiér představil dosud realizované i plánované kroky vlády, kterými chce kabinet podporovat nové investiční akce a vytvářet nová pracovní místa.

Hlavní roli pro naplnění této vládní priority má agentura CzechInvest řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, která od ledna letošního roku přijala rovných 100 žádostí o investiční pobídky. Za posledních deset let přitom pomohl CzechInvest zprostředkovat 1440 investičních projektů v celkové hodnotě necelých 800 miliard korun. Tyto projekty pomohly vytvořit téměř čtvrt milionu nových pracovních míst.

Příchod nové vlády zvýšil atraktivitu České republiky a zájem o investice, které v posledních měsících vzrostly o desítky miliard korun. V pondělí 16. června 2014 vláda schválila investiční pobídku pro jihokorejskou společnost Nexen, jejíž mimořádná investice v průmyslové zóně Triangle přinese více než tisíc nových pracovních míst a pomůže strukturálně postiženému Ústeckému kraji. Za týden dojde k oficiálnímu podpisu této významné smlouvy. Dalšími úspěšnými příklady z poslední doby je vládou schválená investiční pobídka pro společnost Lego Production, dále investice americké společnosti Amazon v Dobrovízi u Prahy či rozšíření závodu Škoda Auto v Kvasinách.

Nová investice v ČR
Aktuálně má ČR na dosah další významnou investici. V minulých dnech jednal premiér Sobotka s asijským investorem, který zvažuje investici ve strukturálně postiženém Moravskoslezském kraji.

„Vláda pokračuje v rychlém tempu v plnění jedné ze svých hlavních priorit – získávání nových investic a tvorbě nových pracovních míst. Společně s ředitelem CzechInvestu panem Ondřejem Votrubou jsem se sešel se zástupci asijského investora a jednali jsme o možnosti vládní podpory pro další významný investiční záměr v naší zemi. Je velmi důležité, že tato investice by směřovala do Moravskoslezského kraje, tedy do hospodářsky postiženého regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti. Investice by pro region přinesla několik set nových pracovních míst. Pevně věřím, že se nám podaří tuto významnou investici pro ČR získat,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Velký zájem o investice v České republice je způsoben především politickou stabilitu, kterou přinesla nová vláda, její veřejný závazek podpory nových investorů a konkrétní kroky, kterými investice podporuje. Vláda připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, zákon o liniových stavbách a dílčí úpravy několika zákonů, které se vztahují k výstavbě dopravní infrastruktury, nová pravidla Evropské komise pro regionální podporu si rovněž vyžádají novelu zákona o investičních pobídkách. Novela podpoří především projekty s vysokou přidanou hodnotou a podílem vědy a výzkumu.

Agentura CzechInvest, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, vypracovala Akční plán ČR k podpoře investic 2014–2017, který chce řešit aktuální slabá místa např. v oblastech české legislativy, lidských zdrojů či infrastruktury a zejména koordinaci aktivit zainteresovaných subjektů státní správy.

Získávání nových investic jako jeden z hlavních vládních cílů
Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k podpoře hospodářského růstu ČR, vytváření nových pracovních míst a podpoře investic s klíčovou rolí CzechInvestu při jejich organizaci. Úspěšnými investicemi, které se již podařilo získat, je například rozšíření výroby ve Škodě Auto v Kvasinách či investice americké společnosti Amazon v Dobrovízi.


Přehled dosavadních investic, které podpořila vláda Bohuslava Sobotky

Název společnosti Umístění investice Investice (v mil. Kč) Počet pracovních míst
Nexen
(výroba pneumatik)
SPZ Triangle 22.800 více než 1000
Lego Production s.r.o.
(výroba hraček)
Kladno 1730 více než 600
Škoda Auto a.s.
(rozšíření výroby)
Kvasiny 10.000 (odhad) více než 1500 (odhad)
Amazon
(logistické centrum)
Dobrovíz 100 1500

 
Akce „Týden investic“
Týden investic probíhá od 16. do 20. června 2014. Jeho cílem je nastartovat zlepšování investičního prostředí v České republice. V rámci Týdne investic se konají dny otevřených dveří u investorů pro školy, semináře, workshopy a snídaně s podnikateli v regionech. Dále konference Podpora investic v ČR – Zlomový rok 2014 a vyhlášení vítězů soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku v Praze. To vše pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Ve středu 18. června se v Paláci Žofín v Praze uskutečnila konference Podpora investic v ČR – Zlomový rok 2014. V publiku zasedli jak zástupci firem, tak státní správy a samosprávy. Celý den a v podstatě i Týden investic vrcholí vyhlášením vítězů soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku. Cílem akce je ocenit významné investiční počiny loňského roku, díky kterým vznikají tisíce pracovních míst, a které se podílí na zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy