Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rozhovory - online

Ptejte se ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila

Otázky a odpovědi

D. Krátký, 25. 2. 2009, 12:59
Pane ministře, slyšel jsem o přípravách ministerstva spravedlnosti na spuštění evropského portálu. Rád bych se zeptal, k čemu bude takový evropský portál sloužit obyčejnému občanovi u nás? Není to zbytečné mrhání penězi? Děkuji.
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 16:17
Evropský justiční portál bude jednotným přístupovým bodem pro občany členských států. Bude z něj možné získat informace např. z insolvenčních nebo obchodních rejstříků států, informace o legislativě a judikatuře států EU nebo si přes portál sehnat tlumočníka nebo soudního znalce ve kterémkoli státě EU. Takže o mrhání penězi tu nemůže být podle mne řeč. Vážení, děkuji Vám za Vaše dotazy a čas strávený u chatu a přeji Vám příjemný zbytek dne!
Laštůvka, 25. 2. 2009, 12:21
Pane Pospíšile, je v ostatních evropských zemích také praxí, že státní zástupci jsou jmenováni a odovláváni jinými státními úředníky nebo ministrem? V Česku tato praxe jednoznačně podkopává důvěru občanů v apolitičnost justice - viz skandály kolem nejvyšší státní zástupkyně, kolem kauzy Čunek, současný případ Bašný atd. Neměla by tato rozhodnutí podléhat alespoň kontrasignaci nějaké další strany? Jak můžeme obraz naší justice v tomto směru napravit?
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 16:05
Státní zastupitelství je ve většině států vnímáno jako součást moci výkonné a je tedy součástí resortu spravedlnosti. V ČR tedy nejde o nic mimořádného. Dokonce v Polsku je např. funkce ministra a nejvyššího státního zástupce spojena dohromady, tedy obě funkce vykonává jedna osoba. Pokud máte na mysli, že by bylo lepší, aby státního zástupce jmenoval a odvolával někdo zevnitř soustavy státního zastupitelství, pak se bavíme o samostatném modelu prokuratury, tzn. čtvrté moci ve státě, což není případ, se kterým počítá Ústava ČR.
Jana Miklová, 25. 2. 2009, 13:37
Dobrý den, pane ministře, uvažujete o nákupu licencí počítačového programu umožňujícího převod mluveného slova do psaného textu, který je nyní v rámci "zkušebního provozu" zaváděn na jednotlivých soudech, také pro státní zastupitelství? Děkuji předem za odpověď
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 15:48
Program pro převod mluveného slova do písemného textu testujeme na soudech, tak na státních zastupitelstvích, která o to projevila zájem. Vyhodnocení zkušebního provozu proběhne na přelomu května a června tohoto roku a poté se rozhodneme, co dál. Buď může pokračovat zkušební provoz nebo mohou být podniknuty kroky k nákupu licencí.
Radka, 25. 2. 2009, 13:31
S nadšením dlouhodobě sleduji Vaši práci. Držím Vám palce, aby se Vám a Vašemu ministerstvu podařilo zlepšit pověst naší justice. Myslím, že pro to děláte skutečně hodně! Zvláště oceňuji podávání Vašich kárných žalob tam, kde to skutečně viditelně skřípe!
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 15:47
Velmi Vám děkuji, pozitivní ohlas při práci politika vždy potěší. Co se týče kárných žalob, snažím se postupovat objektivně. Věřím, že novela zákona o soudech a soudcích, která mění průběh kárného řízení povede k odstranění "falešné stavovské solidarity", které jsme byli v některých případech svědky.
J. Hamr, 25. 2. 2009, 12:03
Dobrý den pane ministře, mohl byste prosím stručně vysvětlit, jaké výhody by měl mít náš volební systém do poslanecké sněmovny po úpravách, které prosazuje Vaše ministerstvo? Kterým stranám přinese výhody? Kdo vlastně tuto úpravu pro Vaše ministerstvo připravuje? A bude mít Váš návrh podle Vašeho názoru reálnou šanci na schválení parlamentem? Děkuji.
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 15:46
Ministerstvo spravedlnosti bylo pověřeno vládou, aby vypracovalo varianty řešení novely volebního zákona, což také udělalo. Vláda rozhodla, která z variant bude předložena do poslanecké sněmovny. Účelem je navrhnout takovou změnu volebního systému, která zajistí dodržení zásady rovnosti hlasů a poměrného zastoupení a současně umožní, oproti současnému stavu, sestavit stabilnější a akceschopnější vládu. Právě zásada zajištění poměrného zastoupení neznevýhodňuje žádnou ze stran. Posílení akceschopnosti vlád návrh řeší přidělením bonusu vítězné straně.
Tom, 25. 2. 2009, 12:00
Dobrý den pane ministře, budou v České republice soukromé věznice a nebo už tato myšlenka je mrtvým broukem a pokud budou v jaké fázi tento brouk je? Děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 15:45
Dobrý den, pojem „soukromé věznice“ není úplně přesný. Připravujeme stavbu nové věznice v Rapoticích u Brna formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, tj. projektem PPP (Public Private Partnerships). Tento projekt již schválila vláda. V praxi to bude vypadat tak, že partner ze soukromého sektoru věznici navrhne, postaví, zafinancuje a bude provozovat po vymezené období. Vězeňská služba určí výstupní specifikaci služby a zajistí ostrahu odsouzených. Veřejný sektor se tak vyhne vysokým počátečním investičním výdajům a partnerovi ze soukromého sektoru bude splácet tzv. poplatek za dostupnost. Nyní čeká návrh na složení mezirezortní hodnotící komise na odsouhlasení vládou. Poté můžeme podniknout další kroky.
Jiří, 25. 2. 2009, 9:58
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, zda uvažujete o zvýšení platového ohodnocení vyšších soudních úředníků, aby tito ze soudů právě z těchto důvodů neodcházeli? Popřípadě, zda se pro ně připravuje obdoba zákona č. 236/1995 Sb. Děkuji za Vaší odpověď a přeji krásný zbytek dne.
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 15:43
Dobrý den, o zvýšení platového ohodnocení vyšších soudních úředníků uvažujeme. Minulý týden na toto téma proběhla jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí. Reálná je možnost zvýšení o jednu platovou třídu, to znamená z dnešní 11. do 12. platové třídy. Ovšem samozřejmě, že naše vůle závisí na finančních možnostech resortu. Rozhodně je toto mou prioritou, nicméně vzhledem ke škrtům státního rozpočtu nelze říct, kdy k navýšení platů vyšších soudních úředníků dojde.
Ivana D., 25. 2. 2009, 11:57
Dobry den, rada bych se zeptala, jestli existuje nebo se pripravuje nejaka celoevropska legislativa tykajici se prideleni deti do pece po rozvodech lidi z ruznych zemi EU, ktera by byla zavazna pro vsechny zeme stejne? Zatim se mi zda, ze vsude v takovych pripadech vidime jenom problemy, kdy nase instituce nejsou schopny pomoci napriklad ceskym maminkam ziskat jejich deti ze zahranici. Dekuji za odpoved.
zodpovězeno, 25. 2. 2009, 15:39
Ministerstvo spravedlnosti se v tuto chvíli soustředí na sjednocení úprav v oblasti dědění a závětech, což představíme v březnu. Pokud se týče přidělení dětí do péče po rozvodu rodičů (otázka rodičovské zodpovědnosti), příslušnost soudu a uznávání rozhodnutí soudů cizích států upravuje evrospké nařízení č. 2201/2003. Pokud jde o určení práva, které se má na tyto situace použít, to stanoví Haagská úmluva z roku 1996. Co se týče tzv. mezinárodních únosů dětí (tj. protiprávní přemístění dítěte), lze použít mezinárodní Haagskou úmluvu z r. 1980, ke které ČR přistoupila. Právě toto je téma, které bych rád otevřel na jedné ministerských rad našeho předsednictví.

Rozhovor ukončen.