Pracovní skupina k porodnictví

30. 9. 202211:36

Rok 2021

Mezi témata projednávaná Pracovní skupinou k porodnictví v roce 2021 patřily nedostatky v úhradách porodní péče, které Ministerstvem zdravotnictví připravená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění nenapomohla odstranit, a pokračující dopady onemocnění covid-19 na kvalitu porodní péče. Pracovní skupina per rollam jednala o možnostech volby doprovodu k porodu během platnosti proti-pandemických opatření a schválila související podnět. Poté proběhla další dvě jednání prezenční formou (resp. hybridní formou za využití online připojení), a to 9. června a 4. října 2021. Na těchto jednání skupina schválila dva komplexní podněty: 1) Podnět k důsledné implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018, na jehož základě vláda ČR následně uložila ministrovi zdravotnictví ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva zpracovat strategii k implementaci tohoto programu v ČR; 2) Podnět ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.

K činnosti skupiny v roce 2021 viz rovněž následující články a tisková zpráva:

1) Jednání Pracovní skupiny k porodnictví o možnostech volby doprovodu k porodu během platnosti proti-pandemických opatření

2) Pracovní skupina k porodnictví: ženy mají omezený přístup k hrazené péči porodní asistentky a doporučení WHO a UNICEF k podpoře kojení se nenaplňují

3) Pracovní skupina k porodnictví chce zamezit nevhodné propagaci náhrad mateřského mléka a lahví

4) TZ: Vláda zkvalitní poporodní péči ve všech porodnicích