Aktuálně

10. 6. 201919:55

Evropská komise zveřejnila nový návrh doporučení pro ČR

Evropská komise (EK) dne 5. června 2019 zveřejnila návrh doporučení jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců – tzv. country specific recommendations (CSRs). Jedná se o další krok v rámci evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských politik členských států Evropské unie. Návrh doporučení budou nyní projednávat formace Rady EU, schválení návrhu je naplánováno na červenec.

Doporučení sice nejsou bezprostředně právně závazná, mají ovšem sloužit jako vodítka pro provádění hospodářských a sociálních reforem na národní úrovni. Letošní ročník evropského semestru je mimořádně zaměřen na oblast investic a to z důvodu přípravy nového programového období fondů EU. Letošní Zpráva o ČR proto ve své Příloze D popisuje z pohledu EK hlavní investiční potřeby ČR a představuje podklad pro vyjednávání o nové Dohodě o partnerství pro programové období 2021 – 2027, tedy pro nastavení jednotlivých operačních programů fondů EU.

EK České republice ČR navrhuje tři doporučení. V návaznosti na Přílohu D letošní Zprávy o ČR oproti předchozím ročníkům semestru přibylo třetí doporučení zaměřené na investice.

Doporučení č. 1:

Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. Přijmout projednávaná protikorupční opatření.

Doporučení č. 2:

Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání. 

Doporučení č. 3:

Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

Letošní návrh doporučení není velkým překvapením. Doporučení jsou v intencích dialogu, který v rámci evropského semestru ČR s EK dlouhodobě vede a jsou obecně v souladu s vládními politikami popsanými v Národním programu reforem 2019 a v dalších vládních strategických dokumentech.