Otevřená data

Problematika otevřených dat je součástí prioritní oblasti „Transparentnost a otevřený přístup k informacím“ Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 a je obsažena také v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 konkrétně jako závazek „II./3. Zpřístupnění dat a informací“.

Aktivní zpřístupňování informací a dat, která mají státní orgány a veřejné instituce k dispozici pro veřejnost, se stává standardem komunikace státní správy s občany. Na celém světě přibývá vlád, které automaticky zveřejňují data bez snahy vyhodnocovat, zda jsou pro občany užitečná. Zkušenosti z takových míst (USA, Velká Británie, Slovensko, Keňa atd.) potvrzují, že přístupná data podněcují aktivitu a kreativitu firem, neziskových organizací či jednotlivých občanů, kteří vytvářejí aplikace a inovativní služby pro ostatní.

Oddělení boje s korupcí je s ohledem na zajištění koordinace plnění tohoto závazku připravena poskytnout všem zájemcům z veřejné správy aktivní podporu a spolupráci při vytváření a zavádění otevřených dat. Gestorem tohoto úkolu je Ministerstvo vnitra.

Dokumenty ke stažení

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR pdf 498kB
Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR pdf 450kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: